Hanki tietoa, taitoa ja työkaluja osallistumalla luovien ja palvelualan yrityksille suunnattuun yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehitysohjelmaan. Valmennuksen tavoitteena on kehittää yrittäjiä ja yrityksiä käytännönläheisesti rintarinnan. Opinnot kehittävät valppautta tunnistaa, luoda ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen.

Ohjelman tavoitteet ja kohderyhmä

Valmennuksen tavoitteena on antaa osallistujille tietoa ja valmiuksia sekä työkaluja ja toimintamalleja, joilla yrityksen kasvua voidaan kiihdyttää. Valmennus on suunnattu kasvuhakuisille luovien ja palvelualan yrityksille, jotka ovat toimineet viidestä kymmeneen vuotta ja joiden toiminta on vakiintunutta. Valmennus tapahtuu sekä suomen että englannin kielellä. Valmennukseen voidaan ottaa 15–20 opiskelijaa.

Pedagogiikka ja oppimismenetelmät

Valmennuksessa käytetään yrittäjämäistä pedagogiikkaa, joka perustuu kokemuksellisuuteen ja yhteisölliseen oppimiseen. Ohjelma toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Ohjelma muodostuu aktiivisista ja keskustelevista lähiopetuspäivistä, työpajatyöskentelystä ja omaan yritykseen sovellettavasta kehittämishankkeesta. Opiskelun tukena on Optima -verkko-oppimisympäristö.

Ilmoittautuminen verkossa 9.10.2012 mennessä.


Tiedot pähkinänkuoressa:

Koulutuspaikka:
  • Helsinki
Ajankohta:
  • Päättynyt (10pv)
Yhteyshenkilö:
  • Outi Hägg, outi.hagg(a)aalto.fi. p. 040 7620 244, Anne Sihvola, puh. 040 353 8435, anne.sihvola(a)aalto.fi
Hinta:
  • 2900 (arvonlisäveroton koulutuspalvelu)