Onko sinulla idea?

Harkitsetko oman yrityksen perustamista?

Etsitkö mielenkiintoista opintokokonaisuutta?

 

Akateeminen yrittäjätutkinto on 24/ 25 opintopisteen laajuinen korkeatasoinen ja vaativa neljästä moduulista (á 6 op) koostuva yrittäjyyden ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien yrittäjävalmiuksia ja heidän liiketoiminnan tuntemustaan asiantuntijoiden johdolla. Ohjelma soveltuu yrityksen perustamista suunnitteleville, yrittäjinä toimiville ja liiketoimintaosaamisen valmiuksia tarvitseville korkeakouluopiskelijoille. Kokonaisuuteen kuuluu mm. yrittäjäominaisuuksien hahmottaminen, yritystoiminnan perusteiden ymmärtäminen, liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen. Ohjelma sopii sivuaineeksi moniin tutkintoihin.

 

Oppimisen menetelmät

Opiskelu tapahtuu monimuotoisin oppimismenetelmin. Prosessin rungon muodostavat intensiiviset luennot ja lähiopetuspäivät, jotka ovat oleellinen osa Akateemisen yrittäjätutkinnon suoritusta. Lähiopetusta on keskimäärin 40 tuntia/moduuli ja lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Lähiopetus tapahtuu päiväsaikaan. Luento-opetuksen lisäksi ohjelma sisältää ryhmätyöskentelyä, harjoitustehtäviä sekä case-harjoituksia. Jokaiseen moduuliin sisältyy kirjallinen lopputyö tai tentti ja koko ohjelman lopputyönä laaditaan liiketoimintasuunnitelma. Osa moduulien loppuharjoituksista ja -töistä tehdään ryhmätöinä. Opiskelun tukena hyödynnetään verkkoympäristöä.

 

Kohderyhmä ja osallistujavalinta

Akateeminen yrittäjätutkinto on tarkoitettu ensisijaisesti päätoimisille yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Osallistujavalintaa tehdessä huomioidaan hakijan motivaatio, aito kiinnostus yrittäjyyteen sekä se, miten ohjelma tukee opiskelijan opintosuunnitelmaa kokonaisuutena.

 

Toteutus

Akateeminen yrittäjätutkinto on lukuvuoden mittainen (lokakuu-toukokuu) ohjelma. Koko ohjelman suorituksesta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden ja PK-yritysten johtamisen aine myöntää 24/ 25 opintopistettä. Opiskelijoiden, jotka tarvitsevat ohjelmasta 25 opintopistettä, on mahdollista suorittaa ohjelman lopputyö laajennettuna lopputyönä. Ohjelman vastuuhenkilöinä ja asiantuntijoina toimivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun hyväksymät kouluttajat. Koulutus toteutetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen tiloissa Helsingissä.

 

Moduulit

Liikeidea ja liiketoimintamahdollisuus 6 op

 • Johdanto yrittäjyyteen ja yrittämiseen
 • Liikeidean ja liiketoimintamahdollisuuden arviointi
 • Liiketoimintasuunnitelman rakenne
 • Lopputyö: Liiketoimintamahdollisuuden esitutkimus

Lähiopetuspäivät: lokakuu-marraskuu 2012

 

Toimintaympäristö- ja markkina-analyysi 6 op

 • Toiminta- ja markkinaympäristö
 • Markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Markkinoinnin kilpailukeinot
 • Lopputyö: Toimintaympäristö- ja markkina-analyysi

Lähiopetuspäivät: marraskuu-joulukuu 2012

 

Strategiat ja niiden käytännön sovellutus 6 op

 • Strategiat
 • Strateginen yrittäjyys
 • Strategia ja käytäntö
 • Lopputyö: Yrityksen liiketoimintastrategia ja organisaatio

Lähiopetuspäivät: tammikuu-helmikuu 2013

 

Yrityksen talous ja rahoitus 6 op

 • Talouden suunnittelu ja ohjaus
 • Rahoitus ja pääomat
 • Tentti: Yritystalouden ja rahoituksen tentti

Lähiopetuspäivät: maaliskuu-huhtikuu 2013

 

Lisäksi koko ohjelman hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisen liiketoimintasuunnitelman laatimista.

 

Hakeminen

Haku ohjelmaan tapahtuu kerran vuodessa syksyllä. Hakuaika päättyy 9.9.2012 ja koulutus alkaa lokakuussa 2012. Opiskelijavalinnan suorittaa ohjelman kouluttajien toimikunta. Tiedot valinnoista lähetetään hakijoille henkilökohtaisesti.  

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat hakevat koulutukseen suoraan nettisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta, joka löytyy otsikon Ilmoittaudu alta.  Aalto -yliopiston muiden korkeakoulujen opiskelijoiden tulee ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi hakea sisäisen liikkuvuuden oikeutta www.joopas.fi -hakupalvelun kautta. Muiden kuin Aalto-yliopiston opiskelijoiden tulee ilmoittautumislomakkeen täyttämisen lisäksi hakea JOO- opinto-oikeutta (www.joopas.fi) viimeistään syksyn haun yhteydessä.

Hinta

Aalto-yliopiston (ei kauppakorkeakoulu) tai muiden yliopistojen opiskelijoille Akateemisen yrittäjätutkinnon hinta ilman Aalto –yliopiston sisäistä liikkuvuutta tai JOO- opinto-oikeutta on 90 €/ moduli (yht. 360 €). Jos opiskelija saa sisäisen liikkuvuuden tai JOO- opinto-oikeuden, ohjelma on hänelle maksuton. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoille ohjelma on maksuton.

Lisätietoja

Liisa Raunio, puh. 050 3300 863, liisa.raunio@aalto.fi ja verkkosivuilta http://pienyrityskeskus.aalto.fi  Ohjelman tarkemmasta asiasisällöstä lisätietoa antaa Prof. Markku Virtanen, markku.virtanen@aalto.fi.

 

Koulutus on osa Aalto Protomo Helsinki hanketta, jota osarahoittaa Uudenmaan ELY keskus.

ely_keskus.jpgeu_ja_vipuvoimaa.jpgyksityisyrittajain_saatio.jpg


Tiedot pähkinänkuoressa:

Koulutuspaikka:
 • Helsinki
Ajankohta:
 • Syksy 2012- Kevät 2013 (0pv)
Yhteyshenkilö:
 • Liisa Raunio, p. 050 3300 863, liisa.raunio(a)aalto.fi
Hinta: