Hae valmennuksiin

Ohjelman kick-off päivä 21.11.2013. Vielä voit ilmoittautua mukaan ennen seuraavaa lähiopetusjaksoa (29.1.2014).

Palveluratkaisujen kehittäjä on oppisopimustyyppinen kehittämishanke, jossa 80 % opiskelusta tapahtuu työstä oppimalla. Kehittämishankkeeseen valitaan korkeintaan 30 opiskelijaa. Hakijan on liitettävä mukaan työnantajan suositus/perustelu hakemukselle.

Muutama paikka vapaana! Hae nyt mukaan alla olevan linkin kautta:http://www.webropolsurveys.com/S/CCE0447A7BC1098A.par

Hankkeessa perehdytään palveluliiketoiminnan uuteen logiikkaan ja käyttäjälähtöiseen ajatteluun:

- miten kehitän innovatiivisia ja kannattavia palvelutuotteita

- miten tuotan arvoa asiakkaille eri tavoin

- miten tuen yhteistä arvon tuottamista

- miten otan asiakkaan kokemuksen huomioon palveluprosessin suunnittelussa

- miten konseptoin palvelut

Kohderyhmä:
Hanke on tarkoitettu palveluliiketoimintaa harjoittavien pienten/keskisuurten yritysten ja yhdistysten asiantuntijoille ja kehitystehtävissä toimiville henkilöille. Hanke sopii hyvin myös tuotannollisten pk-yritysten asiantuntijoille, jotka kehittävät yrityksensä palveluratkaisuja. Osallistujalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto (yliopisto- tai amk-tutkinto) ja voimassa oleva työsuhde. Osallistujan organisaatio sitoutuu työssä oppimisen järjestämiseen.

Miten hanke etenee:
Oppisopimustyyppisessä hankkeessa 80 % opiskelusta tapahtuu työstä oppimalla. Työstä oppiminen on oman työn tutkimista ja kehittämistä. Sitä tuetaan lähiopetuksella, jota hankkeessa on yhteensä 9-10 päivää. Lisäksi tehdään oppimistehtäviä ja laajahko kehittämishanke omassa työssä. Koulutus sisältää myös pienryhmäohjausta 3 x 0,5 päivää. Edellytämme läsnäoloa kaikissa lähiopetuspäivissä ja pienryhmäohjauksissa.

Jokaisella osallistujalla tulee olla työpaikallaan mentori/työpaikkaohjaaja, joka perehdytetään tehtävään. Mentori nimetään jo hakuvaiheessa. Mentorin tulee yhdessä osallistujan kanssa sitoutua samoihin oppimisen ja koulutuksen päämääriin. Hankkeeseen osallistuminen edellyttää mentorin läsnäoloa mentortapaamisissa.

Hanke koostuu 9-10 lähiopetuspäivästä ja pienryhmäohjauksista.

760 € (alv 0%). Hanketta rahoittaa pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

OKM_FI_1rivi_logot_verkko.jpg


Tiedot pähkinänkuoressa:

Koulutuspaikka:
  • Helsinki
Ajankohta:
  • Päättynyt (9pv)
Yhteyshenkilö:
  • Hanna Kari, puh. 040 8369 559, hanna.kari(a)aalto.fi
Hinta:
  • 760 € (alv 0%) Koulutusta rahoittaa pääosin Opetus- ja kulttuuriministeriö.