Ajankohtaista

Smedge-hanke esitteli Itämeren maiden garage-malleja

09.02.2011

Tuoreita yritysideoita haravoidaan ja esihaudotaan hyvin eri tavoin Itämeren eri maissa. Smedge-hanke on verkottanut Itämeren alueen yrityshautomoiden väkeä ja yrityksiä kohta parin vuoden ajan. Uusin yhteinen kehittämisen kohde ovat erilaiset esihautomomallit, joilla innostetaan yrittäjyydestä innostuneita ideoimaan ja kehittämään liikeideoita.

Garage48 juurtui Viroon

Virolaiset aloittivat viime keväänä Garage48-tapahtumat motolla vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Viikonlopun kestävät Garage48-tapahtumat alkavat napakoilla hissipuheilla perjantaina viideltä ja jo iltakuudelta sunnuntaina esitellään tuloksia.

PriitSalumaa.jpg"Haluamme näyttää esimerkein, miten idea muuttuu toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi jo viikonlopun aikana tai kuinka hyvän tiimin kanssa voi käynnistää uusia projekteja ilman suuria investointeja ja tiukoistakin määräajoista selviää, kun keskittyy ydinasioihin. Viikonlopun aikana myös tutustuu uusiin ihmisiin ja lähtee hymy huulillaan kotiin", yksi perustajajäsenistä Priit Salumaa sanoo.

Garage48 syntyi viiden Estonian Startup Leaders Clubissa toimivan yrittäjän ideasta edistää näin yrittäjyyttä Eestissä, Euroopassa ja Afrikassa. Toimintaa pyörittää säätiö ja mukana olevilla ihmisillä on toimivat kontaktit Viron yliopistomaailmaan.

Garage48-tapahtumat on otettu hyvin vastaan. Tallinnassa ja Tartossa osallistujia on ollut jo sata kummassakin ja Nairobissa Keniassa 80. Kevään mittaan tapahtumia järjestetään Tallinnassa, Riiassa ja Tartossa. Myös eri Afrikan maissa pidetään tänä vuonna 6-8 tapahtumaa.

Joulukuussa avattiin Garage48 Hub Tallinnaan jäsenten työskentely- ja verkostoitumistilaksi. Mukaan on jo 30 jäsentä. Päiväpassin hinta on 10 euroa ja pysyvän työpisteen saa 90 eurolla kuukaudessa.

Venture Zone –malli pelittää Linköpingissä

Venture Zone on Linköpingin yliopistossa ja Mjärdevin tiedepuistossa alkunsa saanut toimintamalli, jossa seulotaan opiskelijoilta ja tutkijoilta tulevia uusia ideoita.

Venture Zone järjestää kolmenlaisia tapahtumia. Business Rally on 24 tuntia kestävä, opiskelijoille tarkoitettu pelimuotoinen liikeideoiden kehittämistapahtuma.

Post-it innovation –kilpailussa uudet ideat tulevat kukin yhdelle post-it –liimalapulle kirjattuna ja kilpailijat pääsevät suullisesti kertomaan ideastaan tarkemmin.

Venture Cup –liiketoimintasuunnitelmakilpailu on suomalaisillekin tuttu tapa tuottaa vaiheittain liikeideoista raadin arvioitavaksi kokonaisia liiketoimintasuunnitelmia.

Venture Zone myös konsultoi ja valmentaa. Viime vuonna hauduteltiin 176 opiskelijoiden yritysideaa, joista peräti 67 voi edelleen hyvin.

KalleEldebo.jpg"Kun tehdään töitä opiskelijoiden kanssa, on varauduttava siihen, että välillä heistä ei kuulu pitkään aikaan mitään", Kalle Eldebo on huomannut.

Venture Zonessa vuosikierto kulkee niin, että alkusyksystä opiskelijoille kerrotaan toimintamallista ja Venture Cup –kilpailu pyörähtää liikkeelle. Lukukauden keskivaiheilla järjestetään Business Rally ja ennen joululomaa käy 4-5 vierailijaa kertomassa yrittäjyydestä. Keväällä järjestetään Post-it –kilpailu. Kesällä kokoonnutaan verkostoitumistapahtumaan.

Mukaan lähtevillä on jo oma liikeidea tai ajatus innovaatiosta tai halu perustaa yritys, vaikkei riittävän hyvää ideaa vielä olisikaan.

"Laitamme osan opiskelijoista tekemään töitä tutkijoiden kanssa niin, että maksamme heille pientä palkkaa. Näin on tehty jo neljä vuotta. Mukana on ollut 20 tutkijaa ja 40 opiskelijaa. He suunnittelevat yhdessä liiketoimintaa ja päättävät sitten, haluavatko jatkaa tiiminä. Osa ryhmistä perustaa yrityksen, jossa opiskelijat ovat mukana."

Viime vuonna mukana oli kaikkiaan 1660 opiskelijaa, 175 ideaa jatkojalostettiin, työn alla oli 50 projektia ja kaikkiaan syntyi kahdeksan osakeyhtiötä.

Open Office Club tuo tulosta Liettuassa

Lontoon Open Office Clubista mallia ottanut liettualaisten oma versio aloitti 2008. Viime vuonna OOC järjesti 17 yrittäjyystapahtumaa, mukana oli yli 3200 ihmistä ja 110 start-up –yritystä.

Vilnassa järjestetään Startup Weekend –tapahtumia, joissa liikeideoita kehitetään 50 tuntia. Ideana on muodostaa toimivia tiimejä toteuttamaan aloittavien yritysten projekteja. Viimevuotinen tapahtuma oli lajissaan Euroopan toiseksi suurin, kun mukana oli yli 200 osallistujaa ja 20 tiimiä.

RokasTamosiunas .jpg"Yli puolet muodostuneista tiimeistä jatkaa toimintaansa vielä puolen vuoden kuluttua tapahtumasta", Rokas Tamošiūnas kertoo.

Liettulaiset järjestävät myös Monitoring Day –tapahtumia, joissa päivän kestävässä tilaisuudessa 15 startup-yritystä on kehittämässä laaja joukko mentoreita. Startup Jam on puolestaan viikonlopun kestävä tapahtuma, jonka aikana parhaat myös palkitaan. Mukana on ollut osallistujia myös muista Itämeren alueen valtioista.

Liettulaisten OOC tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja toteuttaa erilaisia tapahtumia myös tiiviissä yhteistyössä mentoreiden, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Liettualaiset ovat menestyneet viime vuosina hyvin kansainvälisissä kilpailuissa. Laajojen verkostojen myötä on saatu herätettyä myös kansainvälisten rahoittajien huomio.

Suomalaismallit kestävät vertailun

Smedge-hankkeen verkostoitumistapahtumassa Helsingissä osallistujat pääsivät tutustumaan perusteellisesti myös Aalto-yliopistossa toimiviin malleihin. Otaniemessä Venture Garage ja Bootcamp –malleja esitteli yksi vetäjistä, Ville Simola. Opiskelijoiden pyörittämän kasvuyrittäjyyttä esille tuovan verkoston toimipisteenä on Venture Garage, vanha teollisuushalli Otaniemessä. Siellä järjestetään neljä kertaa vuodessa Boot Camp –yrittäjyysohjelma start-up –yrittäjille ja mukana on ollut tiimejä myös Itämeren alueelta.

Aalto Center of Entrepreneurship –toiminnasta kertoi sen johtaja Will Cardwell. ACE kokoaa yhteen Aalto-yliopiston yrittäjyyteen liittyvät koulutukset, tutkimukset, innovaatio- ja tiedonsiirtopalvelut sekä aloittaville kasvuyrityksille suunnatut palvelut. Tavoitteena on syventää kansainvälisiä verkostoja, tukea Boot Camp –tapahtumien ja vastaavien järjestämistä, luoda edellytyksiä kasvuyrityksille, nostaa kasvuyritysten imagoa ja avittaa yritysten nopeaa kasvua markkinoille.

Vuonna 2009 käynnistynyttä opiskelijoiden vapaamuotoista, yrittäjyyttä tukevaa Aalto Entrepreneurship Society –verkostoa (Aaltoes) esitteli tänä vuonna verkostoa vetävä Mikko Kuusi. Lopuksi Pienyrityskeskuksen yrittäjyyskoulutusohjelmista kertoi Start-Up Centerin projektijohtaja Marika Paakkala.

Smedge-hanke on tuottanut Itämeren alueella toimiville yrityshautomoille yhteisen soft landing –toimintamallin, jonka avulla hautomoyritykset voivat vaivattomasti kokeilla kansainvälistymistä yhteistyöhautomoiden tukemana. Hanke on myös järjestänyt useita verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia.

Smedge-hanketta koordinoi Tallinn Tehnopol Virosta ja partnereita ovat Tallinnan kaupungin yrityshautomosäätiö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Start-Up Center, Latvian Technological Center Latviasta, Turun Humanistisen ammattikorkeakoulun Kulttuuriyrittäjyyskeskus ja Mjärdevin tiedepuisto Ruotsista.

Vuonna 2009 alkanutta hanketta rahoittaa Central Baltic Interreg IV A –ohjelma.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Anne-Marie Salmi, puh. 040 3538156, sposti: anne-marie.salmi(at)aalto.fi ja Start-Up Center Marika Paakkala, puh. 010 2178 634, sposti: marika.paakkala(at)aalto.fi

CentralBaltic.png
EU-Investing_In_Your_Future.jpg

 

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin