Ajankohtaista

Pienyrityskeskus vahvistaa suomalais-virolaista yrittäjyysyhteistyötä

07.09.2011

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on suomalaisena osatoteuttajana FIN-EST hankkeessa, jossa suomalais-virolaisena yhteistyönä edistetään uusien kansainvälistyvien yritysten syntyä ja kasvua. Virolaisena päätoteuttajana on Estonian Development Fund ja muina toteuttajina Enterprise Estonia, BDA Consulting OÜ ja AS Technopolis Ülemiste. Kyseessä on siten merkittävä yhteenliittymä yritystoiminnan kehittäjiä Virosta ja Suomesta.

FINEST startups eli FIN-EST start-up development programme on osa Central Baltic INTERREG IV A 2007-2013 – ohjelman Etelä-Suomi – Viro alaohjelmaa, jonka tarkoituksena on luoda taloudellisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen alue, ja tukea sen toimintaa.

Nuorilla nopeasti kasvavilla yrityksillä on keskeinen rooli uusien innovaatioiden tuomisessa markkinoille. Euroopassa, eritoten Virossa ja Suomessa, innovatiivisten yritysten määrä on alhaisempi kuin verrattaessa esimerkiksi Yhdysvaltoihin. Syyksi tähän nähdään kulttuurilliset ja rakenteelliset eroavaisuudet, muun muassa asenteissa yrittäjyyttä kohtaan. Siksi onkin tärkeää edistää uusien innovatiivisten yritysten syntymistä parantamalla alueen toimijoiden asenteita yrittäjyyttä kohtaan sekä lisäämällä yrittäjyyden houkuttelevuutta.

Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa alueen kilpailukykyä ja innovatiivisuutta lisäämällä uusien yritysten määrää ja vahvistamalla kansainvälistä kilpailukykyä. Tarkoituksena on auttaa ja kannustaa luovia ja kunnianhimoisia ihmisiä perustamaan liikeideoistaan kansainvälisesti menestyviä yrityksiä.

Hanke tuo yhteen nuoret motivoituneet yrittäjänalut, mentorit, paikalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit, menestyneet yritykset ja rahoittajat säännöllisesti järjestettävissä työpajoissa ja verkostoitumistapahtumissa. Näiden tapahtumien tarkoituksena on luoda positiivisuutta tuomalla kansainvälisesti menestyneitä nuoria yrityksiä ja yrittäjiä esille esittelemällä heidän kokemuksiaan. Tapahtumat antavat myös käytännönläheistä tietotaitoa liiketoimintamalleista ja trendeistä auttaen ihmisiä työstämään liikeideoistaan oikeita yrityksiä.

Hankkeessa kartoitetaan ja vertaillaan myös alueen merkittävimpiä tekijöitä kuten muun muassa rahoittajia, pääomasijoittajia, yrittäjyyskoulutuksia, mentoreita, yrittäjyysjärjestöjä, yliopistoja ja yrittäjyyttä tukevia tahoja. Tarkoituksena on luoda looginen ja johdonmukainen tukirakenne alueen yrityksille niiden eri vaiheissa.

Verkostoja rakentamalla ja tuomalla yhteen ihmisiä ja tekijöitä, hankkeen odotettuna tuloksena on vähintään kymmenen uutta kansainvälisesti kilpailukykyistä yritystä, lisääntynyt kiinnostus ja halukkuus yrittäjyyttä kohtaan sekä lisääntynyt yrittäjämäinen ajattelutapa.

Lisätietoja: Maija Tamburello, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus; puh 040-3538388, email maija.tamburello@aalto.fi

CentralBaltic.png
EU-Investing_In_Your_Future.jpg

Takaisin