Ajankohtaista

Painoyrityksen kehityspäällikkö miettii palvelukokonaisuuksia

03.10.2011

”Painoala alkaa mennä enemmän kohti sisällöntuotantoa”, kehityspäällikkö Viivi Niini Kopio Niini Oy:stä miettii alan murrosta.

ViiviNiini.jpgPainoalan yritykset lisäävät sähköisiä palvelujaan ja kokoavat uudenlaisia palvelupaketteja. Kopio Niini on vuonna 1957 perustettu perinteikäs perheyritys, joka toimii pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella, Turussa, Kotkassa ja Lappeenrannassa. Kolmannessa polvessa johdetussa konsernissa on kotimaassa noin 120 työntekijää. Kotimaan lisäksi Virossa on oltu yli 10 vuotta, ja Tallinnassa toimii kaksi palvelupistettä.

Kehityspäällikkönä työskentelevä Viivi Niini lähti mukaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Palveluratkaisujen kehittäjille suunnattuun koulutukseen löytääkseen uusia näkökulmia palveluiden kehittämiseen ja paketointiin.

"Mietin sitä, mihin kanaviin lähdemme mukaan, millä lopputuotteilla ja minkälaisia kokonaisuuksia tarjoamme asiakkaillemme. Meillä on useiden asiakkaiden kanssa tiivis yhteistyösuhde, jonka pohjalta toiminta on täsmällistä, eikä mitään näpertelyä. On tärkeää selvittää, minkälainen tarve heillä on uudentyyppisille palveluille."

Uutta syntyy vanhan pohjalta

Koulutus onkin vauhdittanut uuden kehittelyä.

"Puolet liiketoiminnastamme tulee painopuolen palveluista ja puolet rakennuspiirtämisen palveluista. Suuri osa on edelleen perinteistä painamista ja offset-painamista. Olemme jo vuosia kehittäneet digitaalista painopalvelua, joka antaa mahdollisuudet pieniin painosmääriin ja räätälöityihin painotuotteisiin. Nyt on tärkeää miettiä, miten vanhasta tehdään uutta."

Asiakkaiden toiveiden mukaan yritys tarjoaa jo nyt palveluja, jotka ennen luokiteltiin mainostoimistojen tarjontaan.

"Meillä on asiakkaita, jotka haluavat vaikkapa muuttaa esitepohjiaan, mutta eivät ole mainostoimistojen asiakkaita tai pitävät niissä teettämistä turhan kalliina. Myös messuille menijät tarvitsevat matkaan houkuttelevan näköisiä painotuotteita; enää ei pärjätä luettelolla, jossa on vain teknisiä ominaisuuksia.

Uutta löytyy etenkin sisällöntuotannosta.

"Käytännössä sisällöntuotanto tarkoittaa meillä sitä, että tarjoamme asiakkaille myös graafista suunnittelua kokonaisuuksina, kuten visuaalisen ilmeen suunnittelua tai painotuotteiden suunnittelupalvelua."

Palveluratkaisujen kehittäjä -koulutukseen sisältyy myös kehitysprojekti. Sitä Viivi Niini on kehitellyt perheyrityksen tarpeisiin.

"Idea kehitysprojektiin oli olemassa jo kun aloitin koulutuksessa. Olen pohtinut, miten uusia keinoja voisi koostaa ja luoda sabluunaa, ettei kaikkea tarvitsisi aina aloittaa tyhjästä. Koulutuspäivillä projektia on saanut eteenpäin. Ja tekeminen on innostanut lisää."

Digitaalisuudesta tuli osa arkea

Myös digitaalisuuden mahdollisuudet kiinnostavat.

"Ydinkysymys on, miten digitaaliset tuotteet ja palvelut tuodaan omaan liiketoimintaan mukaan niin, että käytettävyys säilyy entisellään. Entä kuinka ihmiset saadaan käyttämään erilaisia tapoja ja välineitä sekä toimimaan verkossa."

Kopio Niini avasi oman verkkokaupan asiakkailleen jo vuosi sitten.

"Verkkokaupassamme on jo asiakkaita ja sitä kehitetään heidän toiveidensa pohjalta. Periaatteena on, että asiakas voi toimia myös kotoaan käsin. Tosin kyllä meillä ovipumppu laulaa edelleen."

Pienyrityskeskuksen koulutus osui aikanaan kauppatieteiden maisteriksi valmistuneelle Viivi Niinille hyvään saumaan.

"Pidin erityisesti jaksosta, jolla mietittiin, miten yrityksissä ideoidaan ja miten vanhaa asiaa käsitellään uusin työkaluin. Tätä käsiteltiin myös pienryhmissä ja saatiin aikaan erilaisia tuotoksia. On käytännössäkin tärkeää, että näytetään, miten asioita tehdään uusiksi. Uusi metodi on aina tärkeää avata."

Koulutuksissa pääsee jakamaan

Koulutuksesta löytyi sopivasti uusia eväitä, joihin voi palata syventymällä opiskelumateriaaleihin.

"Ihmiset kaipaavat innostusta, eivät yleistä strategista höpinää. On myös itsestä kiinni, että voi antaa myös muille. Voi miettiä, että onkohan muilla jo jotakin valmista, mistä voisi lähteä liikkeelle."

Viivi Niini suosittelee palveluratkaisujen kehittäjä -koulutusta muille samantyyppisissä tehtävissä oleville.

"Tämä sopii kehittämistehtävissä oleville. Kuvittelisin, että insinöörit voisivat löytää täältä uusia keinoja työhönsä ja pienemmän yrityksen toimitusjohtajat saada ajatuksia yrityksen luotsaamiseen", kansainvälistä liiketoimintaa pääaineenaan opiskellut Niini sanoo.

Myös pienryhmätyöskentelystä ja verkon hyödyntämisestä löytyi lisäarvoa.

"Pienryhmissä ihmiset kertoivat omista ratkaisuistaan ja sitä heräsi miettimään, olisiko niissä jotakin meillekin. Myös Optima-verkkofoorumi toimi hyvin. Vaikka en ole kirjoittanut sinne juurikaan blogia, olen lukenut muiden tekstejä ja kurssilaisten kuvat ovat olleet hyviä."

Viivi Niinin mentorina toimi hänen sisarensa Katja Niini, joka on yrityksen toimitusjohtaja.

"Kouluttajilla oli todella annettavaa, eikä se ollut pintaraapaisua. Kun tietää itse, osaa jakaa."

Seuraava koulutus alkaa marraskuussa

Palveluratkaisujen kehittäjä eli Service Solutions Competence on oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille, jotka ovat vastuussa yrityksen palveluratkaisujen kehittämisestä tai suunnittelevat uusia kannattavia ja innovatiivisia palvelukonsepteja.

Oppisopimustyyppisessä koulutuksessa 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työssä oppimalla, mikä tarkoittaa käytännössä oman työn tutkimista ja kehittämistä.

Oman työn kehittämisessä auttaa työpaikalta mukaan valikoitunut mentori, joka on nimetty jo hakuvaiheessa. Mentori myös sitoutuu koulutuksen tavoitteisiin.

Koulutuksen lähiopetusjaksojen aikana käydään läpi muun muassa palveluliiketoiminnan ja palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä, palvelujen kannattavuutta, toiminnan kehittämistä, asiakaskeskeisyyden merkitystä, käyttäjäkeskeisiä palveluinnovaatioita, ideointia ja konseptointia sekä palvelukonseptin asiakas- ja liiketoimintapotentiaalin kartoitusta ja mittausta ja myyntityötä. Osallistujat myös toteuttavat koulutuksen aikana kehittämishankkeen.

Seuraava koulutus alkaa 24.11. ja siihen voi hakea 24.10. saakka.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ohjelmajohtaja Hanna Kari, sposti: hanna.kari(at)aalto.fi, puh. 040 836 9559.

Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin