Ajankohtaista

Yritys saa uutta potkua koulutuksista

13.01.2012

”Kun yritystä lähdetään pistämään uuteen kuosiin, potkua löytyy yrityksen tarpeisiin erilaisista räätälöidyistä koulutuspaketeista sekä jo valmiista tarjonnastamme. Yhteiskunta tukee tällä hetkellä omalta osaltaan merkittävästi pk-yritysten kouluttautumista”, koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta sanoo.

Pienyrityskeskuksen tarjonnasta löytyy räätälöivissä olevia yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviä tuotteita ja koko ajan myös myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun kehittämisen, talouden riittävyyden sekä kielikoulutuksia eri alojen yritysten täsmätarpeisiin. Kysyntää löytyy erityisesti englannille kuin venäjälle.

"Yrityksiä kiinnostaa luonnollisesti etenkin se, miten asiakas saadaan sitoutumaan ja kuinka yritys voi lisätä myyntiä nopealla aikataululla."

TE-keskukset tukevat yritysten kouluttautumista

AnneGP2012.jpgMuutostilanteissa oleville yrityksille kouluttautumisen tekee poikkeuksellisen houkuttelevaksi se, että TE-keskukset rahoittavat yritysten kouluttautumista omien Täsmä- ja Muutoskoulutus-ohjelmiensa kautta.

"Nyt on oikeastaan sellainen aika, ettei yrityksissä kannata hylätä kouluttautumisajatuksia rahan tai ajan takia. Niitä kyllä löytyy, kun tahtotila on löytynyt. Koulutusten avulla yritys voi valmistautua seuraavaan kasvuvaiheeseen."

Anne Gustafsson-Pesonen muistuttaa, että EU-rahoitustakin on tällä hetkellä hyvin tarjolla yritysten kouluttautumiseen, joten tämäkin mahdollisuus kannattaa nyt hyödyntää. Millainen on tulevan ohjelmakauden rahoitus, sitä ei vielä tiedetä.

"Parhaillaan järjestämme ajankohtaisia yrityskoulutuksia esimerkiksi Etelä-Savossa osana useita hankkeita, kuten Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi, Uudistuva johtajuus, Nuoren yrityksen tuki ja Biznes po-russki. Uudellamaalla vastaavaa työtä teemme vahvasti graafisen toimialan kanssa Grafit-hankkeessa."

Kun koulutustarpeita halutaan selvittää yrityksessä, kannattaa keskittyä miettimään yrityksen strategisia suuntaviivoja seuraavan viiden vuoden aikana.

"Tärkeintä on skannata, mitä yritys haluaa olla viiden vuoden päästä ja listata ne asiat ylös. Kannattaa lähteä liikkeelle yrityksen kokonaisvaltaisesta tahtotilasta. Yksi hyvä tapa käynnistää pohdiskelu on kutsua täältä Pienyrityskeskuksesta asiantuntija vaikkapa johtoryhmän kokoukseen kertomaan 10-15 minuutin ajaksi, minkälainen yhteistyökumppani me voisimme olla yritykselle kehittämistyössänne."

Pienyrityskeskuksen asiantuntijat myös jalkautuvat tänä vuonna asiakkaidensa pariin.

"Koulutustiimimme koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijamme ottavat kevään aikana yhteyttä kanta-asiakasyritysten toimitusjohtajiin ja mietimme yhdessä, minkälaisia koulutustarpeita yrityksillä tällä hetkellä on. Yhteydenottoa ei kuitenkaan tarvitse jäädä odottelemaan, vaan meille voi jo pirautella ja aina voi myös poiketa Helsingissä Arkadiankadulla tai Mikkelissä Lönnrotinkadulla. Vaikka kevään kuviot ovat varmasti yrityksissä pitkälle mietittyjä, kevään aikana voimme yhdessä pohjustaa yritysten kannalta tärkeitä toimia ensi syksyksi tai jo vuodelle 2013."

Vuoden teemoja ovat nuoret ja seniorit

Pienyrityskeskuksen alkaneen koulutusvuoden teemoihin kuuluvat valmistumassa olevat nuoret.

"Haluamme tukea heitä vahvasti. Helsingissä työkaluna on EntreMill-hanke, joka luo yrittäjämäisen toimintaympäristön, jossa nuoret voivat työllistyä, tutustua yrittäjyyspolkuihin ja innovaatioihin. Aalto Protomo Helsinki on puolestaan matchmaking-areena, jolla yrittäjät, valmistumassa olevat nuoret tai yrittäjyyttä miettivät voivat löytää toisensa."

Uutta on myös ensimmäinen 55 + -kohderyhmälle suunnattu oma yrittäjyyskoulutus, joka käynnistyy kick off -tilaisuudella helmikuussa Mikkelissä.

"Koulutusohjelman tavoitteena on nimen mukaisesti antaa ihmisille Uusi ura yrittäjänä, kun takana on jo pitkä työhistoria. Muutetaan yhdessä osaaminen yrittäjyydeksi -hankkeen aloitustilaisuuteen Mikkeliin 16.2. tulee pääpuhujaksi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen ja saamme myös kuulla juuri valmistuneen TEM:lle tehdyn Senioriyrittäjyys-tutkimuksen antia professori Paula Kyrön johdattelemana."

Lisätietoja Pienyrityskoulutuksen koulutustarjonnasta löytyy uusilta kotisivuilta osoitteesta: http://pienyrityskeskus.aalto.fi

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen, sposti: anne.gustafsson-pesonen(at)aalto.fi, puh. +358408344217

Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin