Ajankohtaista

EntreMill avaa korkeakouluopiskelijoille ovia työelämään ja yrittäjyyteen

26.01.2012

”Korkeakouluista valmistumassa olevat opiskelijat tai vastavalmistuneet pääsevät EntreMill-uravalmennusohjelmassa miettimään ja myymään omaa osaamistaan ja verkostoitumaan”, projektipäällikkö Laura Ahtikoski sanoo.

AhtikoskiLaura.jpgAalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen uudentyyppinen EntreMill-ohjelma auttaa korkeakouluopiskelijoita hankkimaan oman alan työkokemusta ja mahdollisesti kokeilemaan yrittäjyyttä yhtenä oman urapolun vaihtoehtona.

Ohjelma koostuu 15 lähiopetuspäivästä ja 60 työpäivää kestävästä työssäoppimisjaksosta, joiden aikana osallistujat työstävät omaa työnhakijan portfoliotaan tai omaa liiketoimintasuunnitelmaansa.

"Ohjelma on suunniteltu niin, että se sopii vaikkapa pro gradu -työtä parhaillaan tekevälle. Lähiopetusta on 3-4 päivää kuukaudessa ja myös työssäoppimisjakson voi tehdä useammissa palasissa."

Valmennuksen tavoitteena on kehittää osallistujien työelämävalmiuksia ja nopeuttaa työllistymistä.

"Ohjelma auttaa tuotteistamaan omaa osaamista, kasvattaa itsetuntemusta ja myyntihenkisyyttä, antaa tietoa työyhteisöviestinnän pelinsäännöistä ja valmiuksia projektityöskentelyyn. Valmennuksen aikana laitetaan työnhaun portfolio ja myyntipuhe kuntoon. Samalla opitaan myös perusvalmiuksia yrittäjäksi ryhtymisestä ja omaksutaan yrittäjämäinen tapa työskennellä."

Työssäoppimisjakso yrityksessä

EntreMill-hanke etsii osallistujille työssäoppimispaikat yhteistyöyrityksistä. Jokaiselle osallistujalle nimetään yrityksessä oma mentori, joka ohjaa työssä oppimista, antaa palautetta ja kehittää osallistujan työelämävalmiuksia.

"Näin osallistujat pääsevät tekemään oman alansa kehittämistehtäviä oikeissa yrityksissä tai voivat halutessaan perehtyä konkreettisesti yrittäjyyteen. Samalla CV:hen eli ansioluetteloon karttuu oman alan kokemusta."

EntreMill-yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset voivat ottaa myös suoraan yhteyttä Laura Ahtikoskeen, mikäli tarjolla olisi valmistuville korkeakouluopiskelijoille sopivia suunnittelu-, kehittämis- tai koordinointitehtäviä.

"Ohjelmaan valikoituvat opiskelijat ja vastavalmistuneet ovat motivoituneita ja he tuovat yritykseen uutta osaamista, virtaa ja uusia ideoita. Jos yhteistyö sujuu hyvin, sen pohjalta voi syntyä myös pidempikestoista yhteistyötä."

Yrittäjyys tutuksi Aalto Protomossa

Yrittäjyydestä kiinnostuneet osallistujat voivat puolestaan työstää omia liikeideoitaan tiimeinä esimerkiksi Aalto Protomo Helsingissä, joka rakentuu parhaillaan Pienyrityskeskuksen tiloihin Arkadiankadulle 5. kerrokseen.

"Opiskelijat voivat tehdä Protomossa työtä yhdessä tiiminä ja ottaa tuntumaa yrittäjyyteen. Tätä kautta voi löytyä myös yhteistyömahdollisuuksia Aalto Start-Up Center -hautomoympäristön yritysten kanssa."

Laura Ahtikoski koordinoi Pienyrityskeskuksessa myös akateemista yrittäjätutkintoa, jonka suosio korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa on nyt ennätysmäinen.

"Valmistumassa olevat opiskelijat saattavat kokea lamapuheiden luovan epävarmuutta työnhakuun. Heille voisi olla hyötyä siitä, että EntreMillissä mietimme yhdessä, mitä kanavia käyttäen löytyisi omaa alaa vastaava työpaikka. Yrittäjyyspolku voi puolestaan sopia niille, jotka eivät epäröi poistua omalta mukavuusalueeltaan."

Hakuaika kestää helmikuun loppuun

EntreMill-ohjelman hakuaika jatkuu helmikuun loppuun saakka. Huhtikuun 16. päivä alkavaan valmennusohjelmaan otetaan mukaan parisenkymmentä korkeakouluopiskelijaa tai vastavalmistunutta. Hakemus koostuu kahdesta osasta, CV:stä eli ansioluettelosta ja motivointikirjeestä, jossa hakija kertoo, miksi juuri hänet pitäisi valita mukaan.

"Osallistujat voivat olla minkä tahansa alan opiskelijoita Uudenmaan alueelta. Pääasia on, että hakija kokee hyötyvänsä valmennusohjelmastamme."

EntreMill eli Työelämälähtöinen Yrittäjämäisen Toiminnan Kehittämispaja -hanke kestää tämän vuoden alusta vuoden 2013 loppuun saakka. EntreMilliä rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Laura Ahtikoski, puh. 040 358 8440, sposti: laura.ahtikoski(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

 

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kuva: Pienyrityskeskuksen kuva-arkisto

Takaisin