Ajankohtaista

Hewenet innosti miettimään terveydenhuoltoon yhteistyömalleja Suomenlahden yli

11.03.2012

Terveydenhuoltoalan toimintaympäristö on murroksessa niin Suomessa kuin Virossa. Hewenet-hanke antaa suomalaisille ja virolaisille terveydenhuollon yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden viritellä yhteistyötä ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Ensimmäinen kaksipäiväinen koulutus Helsingissä kokosi täyden salillisen.

Terveydenhuoltoalan perinteiset rakenteet ovat myllerryksen keskellä. Julkisen sektorin rinnalle kaivataan uusia palvelun tuottajia, kuten yksityisiä yrityksiä, säätiöitä ja yhdistyksiä. Samaan aikaan kansainvälistyminen ja kilpailuttaminen haastavat etsimään uudenlaisia tapoja toimia. Toimijat kaipaavat liiketoimintaosaamista uusien mallien pohjaksi.

Hewenet (The Health and Welfare Institutions Cooperation Network) pohjaa selvitykseen, jossa kartoitettiin suomalaisten ja virolaisten terveydenhuoltoalan yritysten ja organisaatioiden liiketoimintaosaamista ja koulutustarpeita. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toteuttaman tutkimuksen tulokset valmistuivat loppusyksystä.

Tulosten pohjalta räätälöitiin pilottikoulutusohjelma, joka starttasi Helsingissä yhteisenä englanninkielisenä koulutusjaksona 6.-8.3.2012.

"Hewenet on erinomainen tilaisuus suomalaisille ja virolaisille terveydenhuollon yrityksille ja organisaatioille viritellä yhteistyötä yli rajojen ja vaihtaa hyviä käytäntöjä", ohjelmajohtaja Raija Leskinen Pienyrityskeskuksesta sanoo.

hewenet_2012_2.jpg

Ensimmäisenä päivänä käytiin läpi strategista suunnittelua, toisena taloushallinnon johtamishaasteita ja kolmantena tehtiin yhdessä tiimitöitä ja verkostoiduttiin.

TiinaFeimann_SeppoEronen_KarinRebane.jpgTarton yliopiston sairaalan ylihoitaja Tiina Feimann, Elvan sairaalan ylihoitaja Katrin Rebane ja mielenterveyskuntoutuspalveluja vuodesta 1983 järjestäneen Niemikotisäätiön toiminnanjohtaja Seppo Eronen tekivät kolmantena päivänä yhdessä ryhmätöitä.

"On mukavaa, kun pääsee itse tekemään harjoituksia alusta loppuun. Osallistujia on eri palvelualoilta, mikä avaa uusia asioita ja voi oppia paljon uutta eri aloilta. Myös taloushallinnon osio oli todella hyvä ja opin strategian laatimisesta uutta", Tiina Feimann sanoo.

Pienessä 70-paikkaisessa Elvan sairaalassa lähellä Tarttoa työskentelevälle Katrin Rebanelle uutta oli miettiä suuria linjoja.

"Täällä kuulee, miten muut tekevät ja hahmottaa suuria linjoja. Myös yhteistyömallit rajojen yli ovat kiinnostavia ja verkostoituminen hyödyllistä."

Seppo Eroselle tuttujen strategiamallien käsittelyssä syntyi uusiakin oivalluksia.

"Uusi näkökulma oli sekin, mitä päätetään tietoisesti jättää strategian ulkopuolelle. Yleensä mukaan haalitaan kaikkea mahdollista. Mutta miten mukaan otettaisiinkin vain oleellinen. Moni organisaatio ahnehtii, eikä profiloidu niin kuin pitäisi. Kuulostaa helpolta, mutta on käytännössä vaikeaa toteuttaa."

Kun asiakkaat liikkuvat joka tapauksessa paljon Suomenlahden yli, yhteistyömallien ja toimintamallien kehittäminen alkoi kiinnostaa aidosti.

"Teemme töitä eri tavalla eri maissa. Mutta voisiko vaikkapa vanhustenhoito olla samanlaista niin, että suomalainen saisi Virossa samalla tavalla turvallisia palveluita", Katrin Rebane mietti.

Kolmikko kehitti yhteisessä ryhmätyössään sosiaalisen turismin mallia. Mallissa asiakkaat liikkuisivat henkilökunnan mukana Virosta Suomeen ja päinvastoin hyödyntäen jo käytössä olevia tiloja.

"Viron ja Suomen välillä on meneillään paljon toimintaa koko ajan, meillä on yhteinen kieli ja siksikin helppoa rakentaa yhteistyötä", Seppo Eronen tuumi.

Molemmissa maissa käydään myös samantyyppistä keskustelua alan haasteista. Terveydenhuoltoalalle tulee pieniä yrityksiä ja yhteisöjä molemmissa maissa. Avoimia kysymyksiä on paljon.

"Kilpailuttaminen kaipaisi tarkempaa tarkastelua. Tutkimusten mukaan se ei välttämättä tuo säästöjä vaan nostaa hallintokustannuksia, mistä pitäisi käydä laajempaa yhteiskunnallista keskustelua", Eronen miettii.

"Rahapuheen sijaan meillä on Virossa alettu puhua jälleen myös arvoista", Feinmann sanoo.

Kaikki kolme aikovat käydä koko Hewenet-valmennuksen loppuun.

"Tavoitteenani on luoda pysyviä yhteistyösuhteita", Eronen linjaa.

Hewenet järjestää seuraavat koulutusmoduulit terveydenhuollon johtamisen erityispiirteistä ja tiimi- ja muutosjohtamisesta. Seuraava koulutusjakso järjestetään suomalaisille Helsingissä ja virolaisille Virossa. Koulutusohjelma huipentuu keväällä 2013 yhteiseen verkostoitumistilaisuuteen Helsingissä.

Hewenet on Tallinnan teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen yhteinen hanke, jonka rahoituslähde on Central Baltic Interreg IV A Programme 2007-2013 European Regional Development Fund.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ohjelmajohtaja KTT Raija Leskinen, puh. +358 40 353 8169, sposti: raija.leskinen(at)aalto.fi

CentralBaltic.png

EU-Investing_In_Your_Future.jpg

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin