Ajankohtaista

Yhdistykset rakentavat hyviä asiakkuuksia

13.04.2012

”Yhdistyksillä saattaa olla yhtä aikaa monia asiakkaita, joilla on ristiriitaisia odotuksia. Yhdistyksissä mietitäänkin nyt, miten eri ryhmiä voidaan palvella”, Pienyrityskeskuksen Palveluratkaisujen kehittäjä -ohjelmassa kouluttava Paavo Viirkorpi sanoo.

PaavoViirkorpi.jpgEnsimmäinen yhdistyksille suunnattu Palveluratkaisujen kehittäjä – Service Solutions Competence -ohjelma yhdistyksille alkoi helmikuussa Pienyrityskeskuksessa. Valmennus antaa yhdistyksille työkaluja tilanteessa, jossa kolmannen sektorin toimijoiden odotetaan pystyvän tarjoamaan palveluja julkisen hallinnon yksityistäessä osaa palvelutarjonnasta.

Ryhmä perehtyy palvelukehittämiseen, yhteisen arvonluonnin logiikkaan, asiakkuuksiin, palvelumuotoiluun, myyntityöhön, toiminnan kehittämiseen sekä palvelujen tuottavuuteen ja kannattavuuteen.

"Monissa yrityksissä on selkeänä haasteena se, miten toiminta saadaan perusteltua asiakkaan kannalta entistä paremmin ja etsitään perusteluja omalle olemassaololle."

Paavo Viirkorpi perehdyttää osallistujia palvelujen tuottavuuteen ja kannattavuuteen sekä toiminnan kehittämiseen ja kehittämishankkeen tekoon.

"Tuottavuuteen ja kannattavuuteen liittyen käymme läpi ajatuksellisia välineitä eli yritämme ymmärtää asiakkaita, toimintaa ja palvelujen hinnoittelua. Mietimme myös, minkälaisin välinein toimintaa voisi muuttaa eli minkälaisia keinoja on parantaa tuottavuutta."

Osallistujaryhmä edustaa varsin kattavasti suomalaista järjestökenttää.

"Parhaimmillaan valmennus on samalla myös prosessi, jossa ryhmän jäsenet oppivat paitsi kouluttajalta myös muilta osallistujilta. Oppimisprosessissa he jakavat todellisia kokemuksia, haasteita ja käytännön asioita. Luottamuksellisessa ilmapiirissä myös oikeat ongelmat nousevat esille ja pöytäkunnittain käydään hyviä keskusteluja."

Projektijohtaja Eija Kilgast Sotainvalidien Veljesliitosta vetää projektia, joka on tuottanut avustajatoimintaa monilla alueilla jo 14 vuoden ajan. Nyt kehitteillä on uusi konsepti, jossa mukaan voitaisiin ottaa uusia asiakkaita.

"Työministeriön rahoittamalla Avustajatoimintahankkeella on ollut 18 aluehanketta, jotka ovat tuoneet sotiemme veteraaneille kotiin erilaisia kotona selviytymiseen liittyviä palveluita. Yhden asiakaskäynnin kesto on meillä ollut kolmisen tuntia. Hanke on vähitellen päättymässä, jolloin etsimme uusia toimintatapoja ja asiakasryhmiä. Hanke on työllistänyt vuositasolla noin 40 projektityöntekijää ja 600 avustajaa. Selvitämme, olisiko toimintamalli siirrettävissä yrityspohjalta toimivaksi."

Asiakkuusryhmäpäällikkö Liisa Puttonen Reilun kaupan edistämisyhdistys ry:stä lähti mukaan valmennukseen oppiakseen lisää palvelutoiminnasta ja kuullakseen uusia ideoita.

"Palvelujen kehittäminen ja parantaminen kiinnostavat. Yhdistyksemme ei myy tuotteita vaan edistää Reilun kaupan tuotteiden markkinointia ja myyntiä sekä pyrkii lisäämään Reilun kaupan tietoutta yhteiskunnassamme. Täällä oppii erilaisista toimintatavoista ja saa uusia näkökulmia omaan työhön."

Tiina Kirves Plan Suomi Säätiöstä kehittää työkseen verkkopalveluja.

"Haen teoreettista viitekehystä asioille, joita olen tehnyt jo pitkään työkseni. Haluan parantaa omaa työskentelytapaani niin, että se näkyy työssäni. Uusia toimintatapoja voin hyödyntää kehittäessäni organisaation verkkopalveluja. Myös oma kehittämishankkeeni liittyy tiiviisti työhön, jota teen parhaillaan."

TiinaKirves_LiisaPuttonen_Eija Kilgas.jpg

Tiina Kirves, Liisa Puttonen ja Eija Kilgast

Oppisopimustyyppisesti toteutettavan OKM:n rahoittaman täydennyskoulutuksen alkuun sisältyy laaja itseopiskeluosio. Omaan työhön liittyvän kehittämistehtävän tekoon tarjotaan pienryhmäohjausta. Suuri osa opiskelusta tapahtuu työssä oppimalla ja tätä varten jokaisella osallistujalla onkin työpaikallaan nimetty mentor/työpaikkaohjaaja.

Ohjelman alussa mentorit perehdytetään rooliinsa ja vuoden aikana heille on tarjolla kolme yhteistä tapaamiskertaa. Mentorit osallistuvat mentoroitavansa osaamisen kehittymiseen ja kehittämistehtävän arviointiin. Ohjelman lopuksi osallistujat esittelevät omien palvelutuotteidensa kehittämiscaset ja saavat niistä kirjallisen ja suullisen loppupalautteen ohjelman loppuessa joulukuun puolivälissä 2012.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, koulutussuunnittelija Hanna Kari, sposti: hanna.kari(at)aalto.fi, puh. +358408369559.

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin