Ajankohtaista

Hatsinalaiset kartuttavat yrittäjyystaitojaan Mikkelissä

16.04.2012

Kouluttaja Tomi Heimonen teki hattutemppuja kertoessaan hatsinalaisille yrittäjiksi aikoville, miten luovuutta kannattaa hyödyntää liikeideaa kehitettäessä. Venäläisryhmässä oli mukana useita sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, jotka pohtivat sosiaalialan yrittäjyyden mahdollisuuksia. Joukossa oli myös ideoita siivouspalveluista ympäristöystävällisten saunojen rakentamiseen.

Gate4_2012.jpg

Sosiaalialan yrittäjyys on Venäjällä varsin uusi asia. Yritysvierailuiden ja teoriaan kytkeytyvien esimerkkien avulla osallistujat kehittivät ideoitaan eteenpäin. "Valmentajien antamat esimerkit ovat olleet käytännönläheisiä. Olen myös oivaltanut, että oma persoona ja yrittäjämäinen ote ovat tärkeitä, koska silloin voi oppia uusia asioita eikä yrittäjyys pelota, toteaa koulutukseen osallistunut 22-vuotias Ekaterina Grishenko. Hänen tavoitteenaan on perustaa vuoden kuluessa yksityinen päiväkoti Hatsinaan.

Suomen ja Venäjän terveydenhuollon ja lainsäädännön ja järjestelmien erilaisuus ja erot toimintaympäristössä kirvoittivat paljon keskustelua ja ideoita. Esimerkiksi työterveydenhuollon kehittämisessä voi olla tulevaisuudessa paljon opittavaa Suomesta, pohti koulutukseen osallistunut lääkäri Alexander Maleev.

Erityisesti Venäjällä hyvä ja toimiva verkosto on tärkeä sekä yrityksen perustamisvaiheessa että markkinoinnissa. Useissa hatsinalaisten liikeideoissa perheen ja läheisten merkitys ja tuki rahoittajina ja yhteistyökumppaneina on merkittävä.

Tammikuussa alkanut New Venture Creation -koulutus muodostuu kolmesta lähijaksosta, joista kaksi toteutetaan Hatsinassa ja yksi Mikkelissä. Koulutus kuuluu ENPI-rahoitteiseen GATE-hankkeeseen, jossa kehitetään muun muassa uusien ja jo toimivien yritysten kehitystä Hatsinassa. Yrittäjyyskoulutuksista päävastuun kantaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Alkavien yrittäjien lisäksi valmennusta järjestetään jo toimiville yrittäjille sekä sosiaalialan yrittäjyydestä kiinnostuneille. Keväällä Mikkeliin tulee vielä toinen venäläisryhmä Hatsinasta, muistuttaa koulutussuunnittelija Elena Mochnikova. Tämä yrittäjäryhmä saapuu toukokuun puolessa välissä ja tuolloin on tarkoitus järjestää suomalaisten ja venäläisten pk-yritysten verkostoitumistilaisuus, Mochnikova jatkaa.

Gate-hankkeen hallinnoijana toimii Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu. He vastaavat myös hankkeeseen kuuluvasta sosiaalialan kuntouttavien palveluiden ja menetelmien kehittämisestä. Hanke toteutetaan Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC -ohjelmasta, jota rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä.

Lisätietoja: koulutuksista ja hankkeesta antaa Elena Mochnikova. elena.mochnikova(at)aalto.fi

eu-flag.jpg rus-flag.png fi-flag.jpg enpi.jpg

Teksti: Niko Arola
Kuva: Eija-Riitta Ikonen

Takaisin