Ajankohtaista

Kiemet kokoaa metsäalan toimijoille tietopankin KIE-maista

23.05.2012

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu KIEMET avaa kansainvälisistä markkinoista ja liiketoimintamahdollisuuksista kiinnostuneille täsmätietoa. Tietopankki syntyy kolmivuotisen ESR-rahoitteisen KIEMET-hankkeen tuloksena.

JuhaniMarttila.jpgTietopalveluun on kerätty taustatietoa KIE-maista Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Tšekistä, Slovakiasta, Valko-Venäjästä, Ukrainasta ja Romaniasta. Tietopankkiin kerätään tietoa etenkin puuhuollosta, metsäalan yrityksistä ja bioenergiamarkkinoista. Metsäteollisuusyrityksistä tuotetuista infokorteista vastaa Pienyrityskeskus.

"Tämä hanke on ollut Metsäntutkimuslaitokselle päänavaus Itä-Euroopan suuntaan. Nyt olemme päässeet katselemaan monesta suunnasta, mitä sinne kuuluu", hankkeen projektipäällikkö, tutkija Juhani Marttila sanoo.

Koulutuksia ja verkostoitumismatkoja

Metla aloitti Venäjän metsätalouden tutkimuksen 2000-luvun alussa, ja laitoksessa toimii nyt kansainvälisen metsätalouden ryhmä. KIEMET-hanke järjesti myös neljä matkaa kohdemaihin Valko-Venäjälle, Ukrainaan, Romaniaan ja Puolaan. Matkajärjestelyistä vastasi Pienyrityskeskus.

"Matkat tehtiin maihin, jotka kiinnostavat tällä hetkellä eniten suomalaisia metsäalan toimijoita ja yrityksiä. Pääsimme kuulemaan paikallista asiantuntemusta seminaareissa ja yritykset tapasivat oman alansa toimijoita ns. matchmaking-tilaisuuksissa. Kävimme myös useissa tuotantolaitoksissa."

Ennen matkoja järjestettiin Joensuussa ja Mikkelissä kansainvälistymiskoulutuksia, joissa käytiin läpi kohdemaiden taustoja ja kuultiin paikan päällä toimivia asiantuntijoita. Koulutustilaisuudet järjestettiin vuorotellen Joensuussa ja Mikkelissä, jossa hankekumppanina toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus.

"Olemme tutustuneet monimuotoiseen maajoukkoon. Esimerkiksi Valko-Venäjällä metsäalan toimintaa kontrolloi valtio. Romaniassa taas on palautettu isoja metsäalueita niiden entisille omistajille ja suuria metsäalueita on tullut myyntiin. Puolassa on vahva mekaaninen metsätalous, johon länsimaat ovat investoineet."

Vuoden loppuun asti kestävän hankkeen ohjausryhmässä on mukana neljä alan itäsuomalaista yritystä: Iivari Mononen Oy, Kesla Oyj, MHG Systems Oy ja Veisto Oy.

Metsäatlaksia ja tietopankki

Hanke julkaisee kohdemaista metsäatlaksia ja keskeisistä teemoista infokortteja. Tietojen keräämisessä on ollut Pienyrityskeskuksen yhteistyökumppanina myös Aalto-yliopiston Cemat-tutkimuskeskus.

"Kustakin metsäatlaksesta löytyvät perustiedot kohdemaan metsävaroista. Valmiina ovat Valko-Venäjän ja Ukrainan atlakset ja loput valmistuvat loppuvuoteen mennessä. Verkkosivustoltamme löytyy myös metsäaiheisia uutisia näistä maista."

Meneillään on myös ns. tapaustutkimuksia.

"Toteutamme Romaniassa Tornatorin kanssa puunhankinnan kehittämishanketta. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimolla pohtii koulutuksellisia keinoja, joilla voitaisiin kehittää puunhankintaa. Nyt puu kerätään manuaalisesti ja työturvallisuus on huonoa."

Toisessa hankkeessa on mukana mikkelilälinen bioenergian korjuumenetelmiin erikoistunut MHG Systems.

"Selvitämme Puolassa Łódźin alueella, voisivatko vanhat hiilivoimalat siirtyä hyödyntämään bioenergiaa."

Marttila arvioi hankkeen olevan hyvin aikataulussaan. Yhteistyö Pienyrityskeskuksen kanssa on tiivistä etenkin yhteyshenkilön, vanhemman tutkija MMT Sinikka Mynttisen kanssa. Pienyrityskeskus vastasi matkojen ja koulutustilaisuuksien järjestelyistä.

"On hyvä, että koulutusten ja matkojen järjestelyissä meillä on ollut mukana metsäalan ulkopuolinen partneri, jonka erikoisalaa on talouteen liittyvä osaaminen."

Itäsuomalaisella osaamisella on vientinäkymiä

Marttila uskoo, että KIEMET-hanke saa aikanaan jatkoa ja tietopankkia päivitetään.

"Olisi hienoa jatkaa hanketta niin, että mukana olisi itäeurooppalaisia tutkimuslaitoksia. Hankkeen pohjalta näen, että metsäkonekuljettajien koulutukselle on avautunut vientimahdollisuuksia samoin kuin asiantuntijaviennille. Suomalainen metsäsektori kehittyy ja samalla itäsuomalaisten alan yritysten vienti kasvaa varmasti."

KIEMET-hanketta koordinoi Metla eli Metsäntutkimuslaitos Joensuussa. Kansainvälistymiskoulutukset, matkat ja liiketoimintaympäristön analyysit toteuttaa Pienyrityskeskus. Bioenergiamarkkinoita kartoittaa Itä-Suomen yliopisto. Bioenergian tapaustutkimuksista vastaa Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja koulutuskartoitukset tekee Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimolla.

Vuoden loppuun kestävää hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahaston lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja mukana olevat neljä alan yritystä.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Sinikka Mynttinen, puh. 010 2178 613 ja sähköposti: sinikka.mynttinen(at)aalto.fi ja projektipäällikkö Juhani Marttila, sähköposti: juhani.marttila(at)metla.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Takaisin