Ajankohtaista

Uutiset: Arkisto 2011

Painoyrityksen kehityspäällikkö miettii palvelukokonaisuuksia

03.10.2011 ”Painoala alkaa mennä enemmän kohti sisällöntuotantoa”, kehityspäällikkö Viivi Niini Kopio Niini Oy:stä miettii alan murrosta.

Luovien alojen yrittäjyys vahvassa kasvussa Suomessa ja Baltian maissa

04.10.2011 Luovien alojen opiskelijat Suomessa, Virossa ja Latviassa ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä uravaihtoehtona ja näkevät yrittäjyyden tarjoavan palkkatyötä paremman mahdollisuuden itsensä ja omien ideoiden toteuttamiseen. Tämän kertoo tuore kyselytutkimus, joka toteutettiin osana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityksen koordinoimaa CREAENT-hanketta. Tutkimuksessa selvitettiin luovien alojen opiskelijoiden näkemyksiä yrittäjyydestä, omista yrittäjyysvalmiuksistaan ja yliopistojen tarjoamasta yrittäjyyskoulutuksesta. Tutkimustulosten mukaan suomalaisten ja virolaisten opiskelijoiden ajatusmaailma on hyvin lähellä toisiaan.

Ostaja vaikuttaa työllään suoraan yrityksen tulokseen

06.10.2011 ”Toimitusjohtaja ei yleensä ole riittävän hyvin perillä yrityksen ostotoiminnasta. Pitäisi kuitenkin muistaa, että 60-80 prosenttia liikevaihdosta tulee ostamalla”, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa aiemmin professori toiminut KTT Aimo Inkiläinen muistuttaa.

Startupin seitsemän minuuttia pääomasijoitukseen

07.10.2011 Aalto-Start-Up Center-yrityshautomo ja Pienyrityskeskus kehittävät yhteistyössä toimivaa valmennusjärjestelmää, jonka tavoitteena on tehostaa suomalaisten aloittavien yritysten pääomasijoitusten hankintaa. Interreg 4A Central Baltic-hankeohjelmaan kuuluvassa Home Market-projektissa keskitytään toimivan ja kansainvälisesti koetellun pääomasijoitusohjelman käyttöönottoon Suomessa.

Kolmas tie luo uudenlaisia polkuja yrittäjyyteen pääkaupunkiseudun asiantuntijaverkoston voimin: Verkostoituminen tukee yrittäjää pärjäämään omillaan

07.10.2011 ”Luovien alojen ammattilaiset pääsevät Kolmas tie -hankkeessa kokeilemaan, miten oma yritysidea kantaa”, projektijohtaja Raija Leskinen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta sanoo.

Joberate etsii huippuosaajat sosiaalisen median välityksellä

10.10.2011 Facebook Ahtaajista se alkoi. Kun ahtaajien lakko vei tekijät satamista, Facebook-sivuston kautta etsittiin tekijöitä. Kiitos Henkilöstöpalvelut Oy aloitti toukokuussa 2010 ideanaan etsiä osaajia sosiaalisen median kautta yritysten tarpeisiin.

Luovien alojen yhteistyö tiivistyy Itämeren alueella – Pienyrityskeskus mukana uudessa kulttuuriyhteistyöhankkeessa

11.10.2011 Joka vuosi sadat Itämeren alueen nuoret suorittavat loppututkinnon joltain taide-alalta valmistuen yhteisellä markkina-alueella toimiviksi luovan alan ammattilaisiksi. Kuitenkaan monilla heistä ei ole sellaisia taitoja ja osaamista, jota tarvitaan työllistyäkseen taidekentällä.

Real Case Lab Etelä-Savo tuotteistaa digitaalisia palveluita

11.10.2011 Digitaaliset palvelut ja sähköinen arkistointi kuuluvat Etelä-Savon maakunnan kärkiosaamisaloihin. Nyt osaajat keskittävät voimansa kehittääkseen uudenlaista liiketoimintaa Real Case Lab Etelä-Savo -hankkeessa, jota koordinoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus.

FinEst-hankkeessa uutta ja erilaista yrittämistä

14.10.2011 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus on merkittävä toteuttaja Central Baltic Interreg 4A 2007-2013-hankeohjelman ”Fin-Est Start-Up Development Programme”-projektissa. Sen tavoitteena on auttaa luovia ja kunnianhimoisia yrittäjiä toteuttamaan innovatiiviset liikeideansa siten, että niistä syntyy menestyvää liiketoimintaa. – Keskitymme muun muassa IT- sekä moninaisten pelialan yritysten liiketoimintojen kehittämiseen. Näiden lisäksi projektin tehtävänä on kehittää myös lääke- ja energia-alan aloittavien yritysten menestysedellytyksiä, projektipäällikkö Maija Tamburello Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta kertoo toukokuussa alkaneen ohjelman taustoista.

Yrittäjiksi akateemisten opintojen ja käytännön työn myötä Ruotsin mallin mukaisesti

17.10.2011 Ruotsalainen Chalmers University of Technology:n hallinnoima Chalmers School of Entrepreneurship (CSE), perustettiin vuonna 1997 tarkoituksenaan muodostaa silta akateemisen tutkimuksen ja kaupallisen todellisuuden välille – saattaa tutkimustulokset kaupalliseen käyttöön. CSE mahdollistaa ympäristön luoville ja kunnianhimoisille opiskelijoille kehittää ja tuotteistaa innovatiivisesta ideasta tuote/oma yritys, jolla on kaupallista potentiaalia. Tämä tapahtuu yliopistollisten opintojen ohella verkoston avulla, missä toimijoina ovat akatemia, hallitus ja teollisuus. Tukevan rahoituspohjan lisäksi tarvitaan muitakin komponentteja, joista mainittakoon kollektiivinen vahvuus, eri osapuolten kompetenssit ja kokemus.

YKOONTI löysi yrittäjyyskasvatushankkeista alueellisia eroja

18.10.2011 ”Länsi-Suomessa yrittäjyyskasvatushankkeita toteuttaneet kokivat kohdanneensa enemmän esteitä kuin muualla maassa”, vanhempi tutkija Pertti Kiuru Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta arvioi YKOONTI-hankkeen tuloksia.

EDEL City kehittää eko-innovaatioita

19.10.2011 Kun SECCO Finland Oy:n entinen kauppapaikka vapautui vuosi sitten kesällä, Isabella Haasilla oli kaksi viikkoa aikaa perustaa yritys, avata kauppa ja ottaa vastaan japanilainen filmiryhmä. Tuorein kansainvälinen kontaktipinta löytyi Tallinnasta.

Spoonfull Design uskaltaa kasvaa maailmalle

19.10.2011 ”Tuotepalettini on laajentunut ja halusin ottaa valmennuksen muodossa aikalisän nähdäkseni, mitä haluan tehdä ja missä eurot ovat”, lahtelainen koru- ja esinemuotoilija, taiteiden maisteri ja yrittäjä Heli Kauhanen sanoo.

Woltti auttaa löytämään sisäisen klovnin

20.10.2011 ”Rohkeus ja nauru ovat ihmisen perusoikeus myös työelämässä”, kuvaa sirkusalan ammattilainen Juha Ekorre kolme vuotta sitten perustamansa yrityksen liikeideaa. Hän lähti mukaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Creaent-hankkeen koulutukseen hakemaan vinkkejä.

Aalto Start-Up Center selvitti hautomoyritystensä näkymiä

20.10.2011 Hautomoyritykset ennakoivat voimakasta liikevaihdon ja henkilöstön kasvua. Aalto Start-Up Centerin hautomoyrityksistä löytyy vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Selvitykseen osallistuneet yritykset ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan yli kaksikymmentäkertaiseksi vuodesta 2010 vuoteen 2013 mennessä ja henkilöstön määrän lähes viisinkertaistuvan vuosina 2010–2013.

Janne Lax loi oman kenkäbrändin

20.10.2011 ”Suunnittelijapersoona oli alkanut nostaa päätään minussa”, kymmenen vuotta mittatilauskenkiä valmistanut Janne Lax sanoo oman brändin perustamisesta.

Ivana Helsinki markkinoi kiinnostavasti

21.10.2011 Me lähdimme Ivana Helsinki-tuotemerkillä liikkeelle suorastaan alkeellisesti. Ensimmäisille kotimaisille vaatemessuille osallistuimme 7 eri valmisteen mallistolla. No mitään ei saatu kaupaksi, mutta emme siihen taintuneet. Päätimme lähteä maailmalle. Osallistuimme kansainvälisille messuille ja japanilaiset ostivat tuotteitamme, yrityksen markkinoinnista vastaava Pirjo Suhonen kertoi nyt kansainväliseksi kasvaneen merkin alkuajoista.

Innovatiivisuutta ja rohkeutta yritystoiminnan kehittämiseen

21.10.2011 -Pidän kovasti Aalto-yliopiston ja Start-Up Center-yrityshautomon innovatiivisesta, rohkeasta, yhteistyöhön tähtäävästä ja verkottuneesta toimintatavasta. Tätä me kaupunkina tarvitsemme nykyistä enemmän ja toteutettua tehokkaammin. Olen nyt ensimmäistä kertaa tässä työroolissani Aalto-yliopiston tilaisuudessa ja tartun näihin jatkossakin erittäin mielelläni, Helsingin kaupungin elinkeinojohtaja VT Marja-Leena Rinkineva kertoi avatessaan ”Tulevaisuus – Uusi ja Erilainen”-seminaarin. – Sain jo heti kokoustilan ovella tutkittua tietoa siitä, kuinka Start-Up Center-yrityshautomon asiakkaiden liiketoiminta on kehittynyt heidän hautomoaikanaan ja välittömästi sen jälkeen. Tulokset ovat vakuuttavia ja ne todistavat, että tällaisia ympäristöjä tarvitaan, Rinkineva jatkoi.

Menestyvän joukkueen luominen aiheena Pk-Jokon kurssitapaamisessa

31.10.2011 Pk-Joko -ohjelman kurssi nro. 62 kokoontui 10-vuotistapaamisen merkeissä Pienyrityskeskuksessa 28.10.2011. PK-yritysten johdosta ja avainhenkilöistä koostuva joukko suoritti Pienyrityskeskuksen Pk-Joko ohjelman vuonna 2001 ja kokoontui pitämään juhlavuoden seminaaria ja vaihtamaan kuulumisia.

Takaisin