Ajankohtaista

Uutiset: Arkisto 2011

Outi Hägg väitteli yrittäjyysidentiteetistä: Yrittäjäksi kasvetaan rituaalien ja riittien kautta

11.07.2011 ”Yrittäjäidentiteetti kehittyy vaihe vaiheelta rituaalisessa prosessissa, sillä ihminen kaipaa paalun paikkoja, symboleja, riittejä ja rituaaleja”, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen koulutuspäällikkö Outi Hägg sanoo.

Koulutus lisää työntekijän työmotivaatiota ja itseluottamusta työskentelyyn

15.07.2011 Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijänä –hanke selvitti (Järvikuona ja Aaltonen) hankkeessa toteutettujen myyntikoulutusten ja -valmennusten vaikuttavuutta osallistujien osaamisen- ja yritysten myynnin kehittymiseen. Lisäksi selvitettiin osallistujien tarvetta edelleen kehittää osaamistaan, eli jatkokoulutuksen tarve sekä hankkeen yhteydessä toteutettujen auditointien hyötyjä yritykselle.

Takaisin