Ajankohtaista

Uutiset: Arkisto 2015

Uuden kokeilu lisää hyvinvointia koulun arjessa

23.01.2015 "Yrittäjyyskasvatus liittyy niin moniin asioihin. Kun ajattelee ja tekee asioita toisin, se antaa uutta potkua omaan työhön ja sen kehittämiseen", näin tuumivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Hyvinvointia arjen hallintaan -valmennuksen osallistuneet opettajat.

InnoEspoossa kehitetty digitaalinen palvelu www.seniori365.fi valittiin Good Practice 2014 palveluinnovaatioksi

30.01.2015 Koulutusasterajat ylittävä yhteistyö opiskelijayrittäjyyden ja pienyritysten kehittämiseksi tuottaa tulosta.

Kehittämiskumppanuus työllistää yhä enemmän ihmisiä Mikkelissä

02.02.2015 Vuoden 2014 aikana mikkeliläisten toimijoiden luoma kehittämiskumppanuusverkosto on vauhdittanut työllisyydenhoitoa Mikkelin seudulla. Mallin syntyä edisti Yhteiskunnallinen yrittäjyys Etelä-Savossa -hanke, jota vetivät Diak ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus.

Yrittäjyys kiinnostaa korkeakouluopiskelijoita

05.02.2015 Korkeakouluopiskelijoiden Contact Forum -rekrytointimessuilla tammikuun lopussa keskusteltiin yrittäjyydestä paneelikeskustelussa, jossa koulutusjohtaja Anne Gustafsson-Pesonen Pienyrityskeskuksesta kertoi kokemuksia EnterMill-valmennusohjelmasta.

Yrittäjyyskasvatus jalkautui eteläsavolaisiin kouluihin

09.02.2015 Yrittäjävierailuja, yrittäjyysleirejä, hemmottelupäivä äideille, oppilasyritysten perustamista, kirjastokummeja, Digitaalisen kaupunkiseikkailun toteuttamista... Kimmoke-hankkeeseen osallistuneissa eteläsavolaisissa oppilaitoksissa innostuttiin tuomaan yrittäjämäistä toimintaa osaksi omaa arkea.

Aalto Start-Up Center on auttanut luomaan lähes kaksituhatta työpaikkaa

26.02.2015 Vuonna 2013 Aalto-yliopiston yrityskiihdyttämöstä syntyneiden työpaikkojen määrä kasvoi lähes 20 prosenttia.

Luovaa taloutta mikkeliläisittäin

04.03.2015 Talouden madonluvut ovat saaneet eri toimialat etsimään kuumeisesti lääkkeitä uuteen kasvuun. Löytyisikö eri toimialojen ennakkoluulottomasta yhteistyöstä piristystä talouteen?

Etelä-Savo – amatsonien maakunta?

12.03.2015 Ristiinalainen kuvataitelija Anne Mäkeläinen rakentaa monitaiteisesta amatsoni-esityksestään paikallista vetonaulaa. Eteläsavolaisilta hän kaipaisi enemmän yhdessä tekemistä – päättäjiltä tarvittaisiin taas tukea kansainvälistymiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen casekatalogi

18.03.2015 Yrittäjyyskasvatuksen casekatalogi tehtiin käytännön esimerkkien koosteeksi yrittäjyyskasvatuksen strategiajulkaisun rinnalle. Katalogiin on koottu esimerkkejä, mitä kaikkea kouluissa tehdään yrittäjyyden edistämiseksi. Esimerkkejä löytyy valtavasti, joten katalogissa on vain osa hyvistä käytänteistä. 

Kimmoke - Yrittäjyyskasvatusstrategian ketterä kehittäminen Etelä-Savossa

18.03.2015 Opin, Onnistun, Otan vastuun - Yhdessä, Yrittäen   

Lisää löylyä metropolialueen kasvuyrityskenttään

27.03.2015 Aalto Start-Up Center, Spinno Enterprise Center, Vantaan kaupunki ja YritysHelsinki aloittavat yhteisen hankkeen, joka keskittyy Uudenmaan kasvuyritystoiminnan kehittämiseen. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa Polku-hankkeessa muodostetaan eri osaamisalueiden voimavarat yhdistämällä monipuolinen yhteistyön malli, jolla tehostetaan ja nopeutetaan yritysideoiden syntymistä sekä kehittymistä kasvuyrityksiksi.

Pienyrityskeskus tekee hartiavoimin töitä yrittäjyyden eteen

27.03.2015 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksella tehdään kovasti töitä yrittäjyyden edistämiseksi. Vuoden 2014 tilastojen mukaan Pienyrityskeskus oli akateemisen yrittäjyyden edistämisessä valtakunnan suurin toimija toteuttamalla Protomo-ohjelmaa, kiihdyttämätoimintaa Start Up Center sekä vastavalmistuneiden EntreMill –ohjelmaa. Vuoden aikana näillä toimenpiteillä vaikutettiin noin 200 uuden yrityksen perustamiseen.

Etelä-Savo sai maakunnallisen yrittäjyyskasvatusstrategian

02.04.2015 Kimmoke-hankkeen toimijat kehittivät yhteistyössä eteläsavolaisten oppilaitosten kanssa maakunnalle yrittäjyyskasvatuksen strategian. Strategiasta saavat vinkkejä oppilaitosten lisäksi niin alueen yrittäjät kuin oppilaiden vanhemmat.

Aalto Pitch

15.04.2015 Pienyrityskeskus ja Aalto Centre for Entrepreneurship kutsuvat Nordean ja Yhdysvaltojen Suomen suurlähetystön kanssa tapaamaan startup-yrityksiä.

Eteläsavolaiset yritysneuvojat koulutettiin luovan talouden saloihin

16.04.2015 Luova Suomi Etelä-Savossa -toimenpiteillä tähdätään oman osaamisen hyödyntämiseen taloudellisesti

Yrittäjyyskasvatus on yhdessä tekemistä

27.04.2015 Eteläsavolaiset oppilaitokset ovat kehittäneet omannäköisiään tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta yhdessä opettajien, oppilaiden, vanhempien ja yritysten kanssa. Savonlinnassa huhtikuun lopulla pidetyssä Etelä-Savon Yrittäjyyskasvatuksen foorumissa julkistetusta yrittäjyyskasvatusstrategiasta löytyy selkänojaa ja vinkkejä jatkokehittelyyn.

Aalto Start-Up Centeristä syntyneet menestystarinat on koottu kirjaksi

30.04.2015 Kirjassa kerrotaan kahdentoista Aallon yrityskiihdyttämön suojatin tarina yrittäjien omin sanoin.

Pienyrityskeskus selvitti suomalaisten ja venäläistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä

04.05.2015 Esiselvityksen tavoitteena oli tutkia mitkä vetovoimatekijät vaikuttavat eniten Venäjä-lähtöisen innovatiivisten yritysten sijoittumiseen tai toimimiseen metropolialueen mobiiliteknologian ekosysteemissä. Esiselvitys tukee Uusimaa-ohjelman strategian 2040 ja strategisten valintojen 2014-2017 tavoitteita. Projektin tulos tukee metropolialueen vahvuuksia kansainvälisesti korkeatasoisena koulutusympäristönä sekä alueen monipuolista yritystoimintaa, jotka luovat vahvan pohjan innovaatioille.

Aalto Start-Up Centerillä uudistetut verkkosivut

09.06.2015 Aalto Start-Up Center on Aalto-yliopistossa toimiva, menestyvä ja nopeasti kehittyvä yrityskiihdyttämö, joka toimii aloittavien yritysten kasvun vauhdittajana sekä yhdistää erinomaisesti kaupallisen, teknillisen ja taidealojen osaamisen. 

Osaamisen kehittäminen lisää tuottavuutta ja rohkaisee kasvamaan

26.06.2015 Uusi verkkokurssi tarjoaa innostavan valikoiman kehittämisen työkaluja.

Etelä-Savon ja Henanin maakuntien luomualan yhteistyötä selvitetään ja vauhditetaan

12.08.2015 Keväällä toteutettu vierailu Henanin ystävyysmaakuntaan Kiinassa avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia eteläsavolaisille luomualan koulutusorganisaatioille ja -yrityksille. Matka toteutettiin Itä-Suomen aluehallintoviraston johdolla ja sen järjestämiseen osallistuivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Osaaja-hanke nostaa ikääntyvien piilo-osaamisen esille

01.09.2015 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus aloitti Etelä-Savossa ensimmäiset yli 55-vuotiaiden senioriyrittäjyyskoulutukset jo 2012. Nyt työ jatkuu Osaaja-hankkeessa, jossa mukana on myös uravalmennusosuus. Uravalmennuksella herätellään kokeneita eteläsavolaisia työnhakijoita pysymään pidempään työelämässä.

Sisustussuunnittelutoimisto haluaa kehittyä

02.09.2015 ”Yrittäjällekin voi iskeä ns. kotisokeus eli ei itse huomaa, miten voisi kehittää yritystään”, mikkeliläinen Minna Häkkinen sanoo. Hänen sisustussuunnittelutoimistonsa Studiom3 muutti elokuussa upouusiin tiloihin yhdessä ompelimon ja vihersisustusyrityksen kanssa.

Pieksämäkeläisyritys kehittää yhteistyöverkostoa

07.09.2015 "Tässä on paljon mahdollisuuksia, eikä kasvu ole ainoa tavoite", Ville Vehviläinen Pieksämäen Laatuliikunta Oy:stä sanoo. Hän lähti Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen TUPA-hankkeen valmennukseen mukaan yhden keskeisen yhteistyökumppaninsa kanssa vauhdittaakseen yhteistä tuotekehitystä.

Pieksämäkeläisyritys kehittää With-brändiä

11.09.2015 Kymmenisen vuotta sitten perustettu pieksämäkeläinen Documtec Oy on laajentunut ja kehittänyt toimintaansa vuosi vuodelta. Nyt tehdään tunnetuksi omaa With-brändiä.

Aalto-yliopiston Mikkelin yksiköt tarttuvat yritysten haasteisiin rivakasti yhdessä

25.09.2015 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus tekee tiivistä yhteistyötä eteläsavolaisten yritysten kanssa ja on perillä niiden tarpeista ja kehittämiskohteista. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun International Business -kandidaattiohjelma puolestaan toimii intensiivikurssiperiaatteella nopeissa sykleissä ja opiskelujen aikana tehdään paljon projekteja ja markkinaselvityksiä yrityksille. Pienyrityskeskuksen tuntemus Etelä-Savon elinkeinoelämästä pystytään hyödyntämään tehokkaasti kandidaattiohjelman toimenpiteissä.

Luomu kiinnostaa eliittiä Kiinassa

29.09.2015 Luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet kiinnostavat hyvätuloista eliittiä ruokaskandaalien ravistelemassa Kiinassa.

Digitaalisuuden, kulttuurimatkailun ja avoimien kehitysalustojen teemat yhdistävät Pietarin, Tallinnan ja Helsingin luovien alojen toimijoita

30.09.2015 Esiselvitysprojekti ”Suomenlahden kolmoiskaupunkiyhteistyö ja luovan talouden kärkiteemat” kartoitti yhteisiä kiinnostuksen kohteita Tallinnan, Pietarin ja Helsingin luovien alojen toimijoiden yhteistyöhön.   

Startup-yrittäjät pääsivät esittelemään liikeideoitaan sijoittajille

14.10.2015 Stipendillä palkittu tiimi kiittelee Aalto Start-Up Centeriltä saatua tukea.

Miten kaupungeista ja alueista tehdään ”älykkäämpiä”?

06.11.2015 Kanadalainen tiedelehti ”Technology Innovation Management Review” julkaisi suomalaisten asiantuntijoiden artikkelit aiheesta lokakuun teemanumerossaan (29.10.2015) ”Smart Cities and Regions”

Yrittäjän ja työnhakijan on opittava myymään taitonsa

10.11.2015 Uusien markkinoiden ja työpaikkojen hakeminen vaatii yrittäjältä rohkeutta oman osaamisensa tuotteistamiseen ja sen myymiseen, eli omien taitojensa esittelemiseen niin asiakkaille kuin työnantajille.

Myyntiä kannattaa treenata!

12.11.2015 - Miksi myynti on tärkeää, mitä myynti on? Näitä pohti Pieksämäellä Osaamisella ja myynnillä tulosta -tilaisuuden puheenvuorossa Mikkelin Sotka-myymälän yrittäjä Jari Somero, jolla on pitkä kokemus päivittäistavara- ja erikoistavarakauppiaana myynnistä, sen johtamisesta ja myyntitiimien rakentamisesta. Hänen mielestään myyntiä todellakin kannattaa treenata.

Slush törmäyttää toimijoita

16.11.2015 Slushin kuhisevilla käytävillä näkyy, mihin suuntaan startup-yritykset kehittävät palveluja ja tuotteita etsiessään tapoja valloittaa maailmanlaajuisia markkinoita. Uudet ratkaisut muuttavat omalta osaltaan toimintatapoja ja parhaimmillaan parantavat maailmaa.

Slush lisää yritysten hinkua maailmalle

16.11.2015 Tämänvuotisessa teknologiayritysten suurtapahtumassa Slushissa pääsi syventymään siihen, miten kasvetaan uusille markkina-alueille, kuten vaikkapa Kiinaan. Useimmat startup-yritykset luovat tuotteita lähimarkkinoille globaali kasvu mielessään.

Asiakastyytyväisyys on yritystoiminnan perusta

18.11.2015 Yrittäjä haluaa karsia turhat toiminnot asiakaspalvelutyöstä

Break in the Desk avaa yritysten ovia luovien alojen osaajille

19.11.2015 Parhaimmillaan luovien alojen ammattilaiset voivat tuoda uusia näkökulmia muiden alojen yritysten tuote- ja palvelukehitykseen tai vaikkapa brändin kehittämiseen. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus tutustuttaa nyt osaajia käytäntöihin ja muihin tekijöihin seitsemässä EU-maassa.

Viro kiinnostaa suomalaisyrityksiä, osaajia ja sijoittajia

20.11.2015 "Virossa kehittyy nyt vauhdilla muukin kuin ICT-ala. Uusin kehityshankkeemme tarjoaa tehokkaita työkaluja niin yhteisyritysten perustamista pohtiville yrityksille, Viron työmarkkinoista kiinnostuneille huippuosaajille kuin sijoituskohteita kartoittaville enkelisijoittajillekin", tutkimusjohtaja Jari Handelberg Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskusta sanoo.

Omaa liikeideaa voi nyt haudutella vaihdossa ulkomailla

26.11.2015 "Jos oman yritysidean haudutteluun löytyisi lisäpuhtia oleskelusta toisessa EU-maassa, niin nyt siihen on loistava tilaisuus Biz4Eyes-hankkeen kautta", Aalto Start-Up Centeriä vetävä Marika Paakkala sanoo.

Viro kiinnostaa suomalaisyrityksiä, osaajia ja sijoittajia - Aalto-yliopiston Pienyrityskeskukselta apuja toimintaan Virossa

18.12.2015 Viro kehittyy vauhdilla ja sen markkinat kiinnostavat suomalaisyrityksiä. Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus tarjoaa nyt tehokkaita työkaluja niin yhteisyritysten perustamista pohtiville yrityksille, Viron työmarkkinoista kiinnostuneille huippuosaajille kuin sijoituskohteita kartoittaville enkelisijoittajillekin.

Takaisin