Ajankohtaista

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien luomualan yhteistyö etenee

29.02.2016

Etelä-Savon ja Kiinan Henanin maakuntien välille kehitetään uutta väylää eteläsavolaisille luomualan yrityksille ja -koulutusorganisaatioille löytää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Kiinassa.

e-s_eakr_vipu.jpg

300x80aalto.jpg ruraliasuomi__cmyk-2.jpg logo_copy_ilman_tekstia.JPG

 

Tähän tarpeeseen toteutettiin esiselvitys siitä, miten Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevien luomututkimus-, luomutuotanto-ja -liiketoimintaosaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä.

Lyhyellä tähtäimellä Etelä-Savon ja Henanin maakunnan välillä luomualan yhteistyön hyvänä toimintatapana voidaan pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyötä eri muodoissaan. Asiantuntijavaihto, opiskelijaliikkuvuus ja mahdolliset opiskelijoiden projektityöt vahvistavat edellytyksiä yhteistyöhön myös pitkällä tähtäimellä, koska ne mahdollistavat syvällisemmän perehtymisen alueiden toimintaympäristöihin ja kieleen. Kehittämishankkeet sekä koulutus- ja tutkimusyhteistyö puolestaan tarjoavat hyvät puitteet yhteisille tutkimus- ja kehitysteemoille sekä alueiden yritystoiminnankin edistämiseen. Tavoitteena yhteistyössä on alueellisen ja luomualan elinvoimaisuuden, yritystoiminnan ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä Etelä-Savossa että Henanissa. Asiantuntijavaihto on käynnistymässä jo tänä keväänä Helsingin yliopiston ja Henanin yliopiston kesken. Yhteistyötä tavoitellaan laajennettavan myös Etelä-Savon sekä Henanin keskiasteen ja kansanopistotason koulutusorganisaatioihin. Pyrkimyksenä on myös, että alueellinen keskustelu yhteistyöstä Henanin kanssa vahvistuu Etelä-Savossa.

Pitemmän aikavälin tavoitteena on eteläsavolaisten luomuelintarvikkeiden viennin edistäminen Kiinaan. Lähtökohtana toimii Etelä-Savon ja Henanin alueiden, aluehallintojen ja kaupunkien viranomaisyhteistyö ja sen vahvistaminen sekä edellä mainittu korkeakoulusektorin yhteistyö. Samalla kehitetään pk-yritysten yhteistyömalleja, liittyen esimerkiksi alkavien ja kokeneempien yritysten verkostoitumiseen, tuotekehitykseen ja kumppanien hakuun. Tässä hyödynnetään muun muassa hankkeita, yrittäjävaihtoa, hautomoyhteistyötä ja seminaareja. Tarkoituksena on mahdollistaa asteittain suomalaisten luomualan yrittäjien liiketoimintakokeilut kiinalaisten osapuolten kanssa. Samalla seurataan vientimahdollisuuksien kehittymistä, sillä nykyisellään luomun sertifiointi Kiinan markkinoille on kallista – ja se rajoittaa luomun vientiä Kiinaan merkittävästi.

Tämän selvityksen toteutuksen mahdollisti Etelä-Savo – Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen -hanke, jonka toteuttivat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Selvitystä osarahoittivat Etelä-Savon maakuntaliitto EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Mikkelin yliopistokeskus.

Lisätietoa:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus:
Sinikka Mynttinen, sinikka.mynttinen(at)aalto.fi
Natalia Narits, natalia.narits(at)aalto.fi

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen(at)helsinki.fi

Takaisin