Ajankohtaista

Ikääntyväkin saa työpaikan helpommin, kun tietää miten hakee

30.03.2016

Työnhaku on täyttä työtä. Kun keskittyy hakemuksen ja cv:n kirjoittamiseen, etsii oman osaamisalansa työpaikkoja aktiivisesti sekä valmistautuu työpaikkahaastatteluun hyvin, mahdollisuudet työllistyä kasvavat huomattavasti.

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png vipuvoimaa_2014_2020.png ely-keskus.jpg

-Nykyisin todennäköinen tapa rekrytoitua on se, että on aktiivinen ja löytää työpaikan itse kuin että lähettää hakemuksen avoimeen työpaikkaan. Omien kontaktien kautta työpaikka löytyy varmimmin, sanoo kouluttaja Janne Ruohisto.

Ruohisto kouluttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Osaaja55-hankkeessa Mikkelissä.

Avoimista työpaikoista vain 30 prosenttia tulee julki työpaikkailmoitusten muodossa.

Nykypäivänä, vaikka töitä ei olisi koskaan joutunut hakemaan, löytyvät myös nämä niin sanotusti piilossa olevat työpaikat sosiaalisen median verkostojen kautta.
-Ei ole vaikea löytää hengenheimolaisia. Ammatillisia ryhmiä löytyy sosiaalisesta mediasta. Siellä jaetaan ideoita ja kokemuksia.

JanneRuohisto.jpgKouluttaja Janne Ruohisto sanoo, että työnantajalle on tärkeää, että työnhakija on motivoitunut oppimaan uutta, sillä nykyaikana osaaminen vanhenee nopeasti ja aina on osattava ottaa asioista selvää.

Työhakemukseen ei kaikkea mahdollista

Kun työpaikka löytyy, kannattaa keskittyä hakemiseen.
-Työn hakeminen on työtä, kun ollaan yhteydessä yrityksiin, kollegoihin, omiin verkostoihin, sanoo Osaaja55-hankkeen kurssilla oleva mikkeliläinen Satu Kemppainen.

Ja työtä se onkin, sillä cv eli ansioluettelo pitää tehdä työhakukohtaisesti. Eli siinä kerrotaan juuri siihen työpaikkaan liittyvät osaamiset, koulutukset ja työkokemukset. Samalla siitä poistetaan jotakin epäolennaista, joka saattoi olla toiseen työtehtävään haettaessa olennaista.
-Tällä kurssilla oleminen osoittaa, että arvostamme itseämme ja haluamme kouluttautua. Olemme jokainen hyvin potentiaalisia työntekijöitä.

Harjoittelu auttaa työhaastattelussa

Kouluttaja Janne Ruohisto sanoo, että itsensä ja osaamisensa pitää osata myydä työnantajalle.
-Hyvä rekrytoija pyrkii löytämään parhaan osaajan kuhunkin tehtävään.

Työnhakijan pitää osata kertoa, millaista osaamista hänellä on juuri siihen tehtävään, mihin hän hakee. Tässä auttaa ennakkoon miettiminen ja harjoittelu. Kurssilla onkin harjoiteltu erilaisia jokaiselle hyödyllisiä taitoja kuten hissipuhetta, jolla nopeasti myydä itsensä työnantajalle.
-Piti konkreettisesti ymmärtää, mitä sanoo ja mitä ei. Toiset kurssilaiset kommentoivat sitten, mitä kannattaa heidän mielestään muuttaa, mitä tiivistää ja mistä kertoa enemmän, sanoo mikkeliläinen Tiina Urho.

Eli kyse on kuin minkä tahansa taidon harjoittelusta: kun treenaa riittävästi, osaa tosipaikan tullen.
-Samalla tavalla, kun kerrottiin toisillemme työelämän onnistumisista, niin muut löysivät sieltä vaikka minkälaista osaamista, mihin itse ei ollut kiinnittänyt huomiota, jatkaa Satu Kemppainen.

osaaja55-23032016.jpg

Satu Kemppainen (vas.) ja Tiina Urho ovat kokeneita työntekijöitä ja osaajia, nyt aktiivisia työnhakijoita. He sanovat saaneensa valtavasti hyötyä Osaaja55-hankkeen kurssilta, jolle voi yhä hakea mukaan.

Työpaikkahaastattelussa kannattaa tuoda todellinen käytännön osaaminen esiin, ja sitähän yli viisikymppisillä riittää niin työelämäkokemuksen kuin yleisen elämänkokemuksenkin myötä.
-Ei puhu liipalaapaa vaan kertoo, millaisia ongelmia pystyy ratkaisemaan ja miten asiat ovat siitä edenneet, kuvailee mikkeliläinen Terho Mönkkönen esimerkkiä siitä, miten tehdä itsensä arvokkaaksi työnantajalle.

Myös Janne Ruohisto antaa esimerkin.
-Jos on esimerkiksi myynyt lomamatkoja kolme vuosikymmentä, niin siinä on karttunut valtava määrä osaamista. Työntekijä on tullut toimeen aika monien ihmisten ja tilanteiden kanssa. Hän on joutunut oppimaan koko ajan uutta, kun järjestelmät ovat muuttuneet moneen kertaan.

Työnantajalle tarjolla paljon osaamista

Myös työnantajalle on tärkeää tunnistaa osaaminen ja työnhakijan motivaatio.
-Kokenut osaaja tuo mukanaan sellaista osaamista, että hän pystyy olemaan nopeasti tuottava yritykselle. Häntä ei tarvitse kouluttaa niin paljon, sanoo Janne Ruohisto.
-Lisäksi hän tuo mukanaan verkostoja ja jopa asiakkaita.
-Kokenut työntekijä myös madaltaa riskejä, sillä hän tietää miten työelämässä ja sen erilaisissa tilanteissa kuten neuvotteluissa toimitaan ja miten niihin sopeudutaan. Hänellä on hiljaista tietoa. Se tulee kokemuksen kautta ja se on aika tärkeää osaamista.

Lisää osallistujia mahtuu mukaan

Osaaja-hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen yli 55-vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien kohtaaminen. Tarkoituksena on parantaa heidän työllistymismahdollisuuksia ja sitä, että he pysyisivät työelämässä pidempään. Työkokemusta omaavilla voi usein olla paljon näkemyksiä siihen, miten eri tavoin asioita kannattaa ja ei kannata tehdä. Osaaja-hankkeessa etsitään malleja ikääntymisen haasteeseen ja joustavien työmarkkinoiden luomiseen Etelä-Savossa. Hanke alkoi toukokuun alussa ja jatkuu vappuun 2017.

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta.

Osaajiin mahtuu edelleen mukaan.

Teksti ja kuvat: Kari Kauppinen

Takaisin