Ajankohtaista

Korkeakoulu tarjoaa eteläsavolaiselle yritykselle väylän Baltiaan

20.01.2016

Eteläsavolaisille yrityksille etsitään markkinoita Baltian maista. Työtä tekevät Aalto-yliopiston henkilökunta ja opiskelijat Mikkelissä sekä yhteistyöoppilaitokset Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

etela-savo.jpg vipuvoimaa_2014_2020.png eakr.jpg

-Nyt asiaa on jo pienimuotoisesti kokeiltu yhden yrityksen kanssa. Siinä toimeksiantajana on mikkeliläinen yritys ja se on teettänyt markkinaselvityksen Latvian osalta. Tästä valmistuu yritykselle raportti siitä, millaiset edellytykset heidän tuotteillaan olisi, sanoo Pentti Mustalampi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksesta.
Mikkeliläisopiskelijoiden apuna on ollut Tukholman kauppakorkeakoulun yksikön opiskelijoita ja opettajia Riikassa.
Mikkelissä voi suorittaa kauppatieteiden kandidaattiohjelman tutkinnon Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä. Pääaineena kaikilla opiskelijoilla on kansainvälinen liiketoiminta / international business ja opiskelukieli on englanti.
Yhteistyöllä katsotaan laajasti tulevaisuuteen.
-Tästä voi syntyä sellainen toimintatapa, jossa vuosittain eteläsavolaiset yritykset voivat hakea mukaan, jos ne haluavat selvittää omia liike- ja muita toimintamahdollisuuksiaan Baltiassa, sanoo Mustalampi.
Perusajatus on, että paikkakuntien välinen yliopistollinen yhteistyö valjastetaan tehokkaammin palvelemaan alueen yrityksiä.
-Tällaista toimintaa halutaan tehdä enemmän. Tavoite on saada yrityksille syntymään oikeasti markkinat. Ajatus on tietysti tuoda lisää euroja tänne Etelä-Savoon.

Riskit pienempiä kuin Venäjällä

Yhteistyötä Etelä-Savon ja Baltian välillä on ollut aiemminkin, mutta ongelmana on ollut rahoitus, johonka on nyt löytynyt uusia kanavia. Myös nyt, kun perinteinen yhteistyökumppani Venäjä on riskialttiimpi maa, haetaan muita kohteita.
-Eteläsavolaisilla yrityksillä on siellä todella hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä, kun kyseessä ovat EU-maat. Riskit ovat pienempiä kuin Venäjällä, sanoo Pienyrityskeskuksen projektipäällikkö Natalia Narits.
-Autamme tällä tavalla paikallisia yrityksiä kansainvälistymään.
Baltian maiden yrityksillä on suuri kiinnostus Suomeen ja myös Etelä-Savoon.
-Yrityksiä voi houkutella Baltiasta Etelä-Savoon. Opiskelijoista saa myös työvoimaa. Heillä on jo tietoa näistä asioista, kun he tekevät opiskeluaikanaan näitä käytännön caseja, sanoo Narits.
Pienyrityskeskuksella on laaja kokemus ja osaaminen yrittäjyyden ja pk-yritysten toiminnan kehittämisestä.

Uusia ideoita ja innovaatioita

Yhteistyön muita hyötyjä ovat muun muassa opiskelijoiden saaminen Baltiasta Mikkeliin, mahdollisesti osaavan työvoiman saaminen sieltä Etelä-Savoon sekä uusien innovaatioiden syntyminen yritys- ja opiskelijayhteistyössä useiden eri maiden toimijoiden kesken.
-Tässä voi syntyä muutakin kuin liiketoimintaa eli tuotekehitysmahdollisuuksia, teknologisten ratkaisujen siirtoa ja muuta tutkimuksellista yhteistyötä. Ja saadaan myös vauhditettua yliopiston tutkijoiden yhteistyötä. Sitä kautta tulee uusia oivalluksia eteläsavolaiseen toimijakenttään, sanoo Pentti Mustalampi.
-Baltiassa rakennetaan joustavia malleja liiketoiminnan kehittämiseen ja opiskeluun. Siellä on kussakin maassa pieniä yrityshautomoja. Yhteistyökuvioita löytyy.
-Ja kun yritys päättää lähteä sinne, siellä on jo ensi vaiheeseen kumppani mukana, kun yliopistot opiskelijoineen ovat olleet alusta alkaen mukana. Autamme kontaktiverkoston syntymistä.
-Opiskelijat siis valjastetaan tekemään todellisia yrityselämän projekteja eikä vain paperilla tehtäviä harjoituksia, kertaa Pentti Mustalampi.
Tämä vaikuttaa heti myös motivaatioon.
-Esimerkiksi Riikassa sikäläiset opiskelijat keräävät tietoa paikallisista lähteistä ja tekevät kenttätyötä. Opiskelijat keskustelevat skypen avulla. Loppuraportti valmistuu Mikkelissä opiskelevilta.
Yrityksille tämä yhteistyö tarkoittaa matalia kustannuksia konkreettisten liiketoiminnan laajentamissuunnitelmien toteuttamiseen.

Tammikuussa suunnitelma

Balt Compet – kilpailukykyä Baltiasta hanke alkoi maaliskuun alussa viime vuonna ja päättyy tammikuun lopussa 2016. Siihen mennessä valmistuu hankeraportti, jossa esitellään ne tavat, millä tavalla Baltian ja Etelä-Savon yhteistyötä viedään eteenpäin.
-Eli samaa kaavaa voidaan toistaa monille yrityksille. Vaikka markkinat ovat Baltiassa pieniä, tietyillä tuotteilla on suuret kasvuodotukset, sanoo Pentti Mustalampi
-Tuotamme tietoa, mitä yritys tarvitsee päätöksentekonsa tueksi.

Hankkeen toteuttajana on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja hanke saa osarahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).
Lisätietoa Pienyrityskeskuksesta:
Pentti Mustalampi, pentti.mustalampi@aalto.fi
Natalia Narits, natalia.narits@aalto.fi

Teksti: Kari Kauppinen

Takaisin