Ajankohtaista

Varttuneemmallakin iällä voi lähteä opiskelemaan

03.02.2016

Puumalalainen yrittäjä Jorma Reponen lähti hyvinvointikoulutukseen itsensä ja firmansa takia viime keväänä. -Hyvin selvä yhteinen käsitys meillä yrittäjillä on siitä, että yrittäjän työhyvinvointi on ensisijassa riippuvainen yrityksen tuloksesta ja liiketoiminnan kannattavuudesta.  

ely-keskus.jpgEU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.pngvipuvoimaa_2014_2020.png

-Pienyrittäjillä on luonnostaan hyvin vahva motivaatio työhön ja yrityksen toimintaan. Jos yrityksen liiketoiminnan tulos on heikko, saattaa meiltä yrittäjiltä unohtua se, että palkattujen työntekijöiden motivaatio muodostuu yleensä eri tavalla kuin yrittäjän. Kun yrittäjä on hyvinvoiva, niin hän pystyy laajemmin hahmottamaan koko henkilökunnan motivoinnin lähteet. Uusien ansaintamahdollisuuksien löytäminen on myös tavoitteena. -Yrityksemme palvelee asiakkaita kiinteistöjen rakentamisessa sekä niiden ylläpidossa. Toimiala on suhdanneherkkä ja parasta sesonkiaikaa on vain osa vuodesta. Toiminta-alueellamme rakennuslupahakemusten pudottua merkittävästi aloitimme keväällä 2015 kartoittamaan täydentäviä liiketoimintamahdollisuuksia.

 

12622204_1122950277729432_2619850755649910987_o.jpg

Jorma Reposella menee koulutusiltapäiviin osallistumiseen vuoden aikana muutama työpäivä vuodessa.

 

Päivi Vänttinen puolestaan on yrittäjänä tyttärensä kanssa Vanhan Kassun kahvilassa. Yritys on toiminut reilut kaksi vuotta, mutta kaikki ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Siksi Vänttinen lähti kouluttamaan itseään, vaikka on ennen yritystoimintaakin toiminut taloushallinnossa töissä.

-Haen koulutuksesta apuja markkinointiin, sillä leipä ei nykysysteemillä tahdo riittää kahdelle.

Koulutuksesta Vänttinen toivoo saavansa vertaistukea. Takana on vasta yksi tapaaminen. Kokemus oli myönteinen.

-Kuusi yrittäjää, samanlaisia kuin minä, yksinäänkin yrittäviä. Tunnelma oli rento. Kun asioita käsitellään luottamuksellisesti, niin pystyy puhumaan omista vaikeuksista yrittämisessä. Uskon, että sieltä saa itselle ja pystyy antamaan myös muille.

-Vertaistuki on hirmu tärkeää. Joku voi hoksata jonkun asian, jota itse ei ole ollenkaan tajunnut.

Yrittäjän hyvinvointi tekee firmasta hyvinvoivan

Jorma Reponen ja Päivi Vänttinen osallistuvat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä (TYHY) -hankkeen koulutukseen. Se päättyy vappuna 2017. Koulutuksen tavoitteena on edistää mikroyrityksissä työhyvinvointia, liiketoiminnan kannattavuuden parantumista, yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista.

-Hankkeessa kiinnitti huomiota se, että siinä lähtökohtaisesti tavoitellaan sekä kovien arvojen eli tuottavan yrityksen että pehmeämpien arvojen eli yrittäjän hyvinvoinnin huomioonottamista yrityksen kehittämisessä, sanoo Reponen.

Pienyrityskeskuksen projektipäällikkö Eila Avelinj atkaa. -Yrittäjän työhyvinvointi näkyy yrityksessä ja henkilöstössä työtyytyväisyytenä, hyvänä ilmapiirinä. Työntekijät ovat motivoituneita ja se näkyy palvelutasossa ja parantaa yrityksen imagoa haluttuna työpaikkana ja yhteistyökumppanina. Ja toisaalta, jos kauppa käy ja taloudellisesti menee hyvin, voisi kuvitella, että yrittäjäkin voi hyvin.

Tapaamiset tuovat käytännön kokemuksia

Jorma Reponen sanoo, että koulutuksen hyödyt näkyvät esimerkiksi kollegoiden tapaamisessa. -Vertaisryhmistä saa hyötyä yrittäjien jakaessa käytännön kokemuksiaan yrittäjätoiminnan eri sektoreilla  eli esimerkiksi markkinoinnissa, myynnissä, rahoituksessa, verkostoitumisessa ja viranomaisyhteyksissä.

Reponen mainitsee myös neuvot stressin hallintaan ja sosiaalisen median käyttöön. -Osallistuin some-koulutukseen, joka sai osallistujat innostumaan ja ihan konkreettisesti aloittamaan muun muassa yritystensä Facebook-sivuston rakentamisen. Kiinnostus asiaan oli niin suurta, että puolet osallistujista jäi koulutuksen jälkeen luomaan sivustojaan ja keskustelemaan toisten yrittäjien kanssa. -Samoin tuli käsitys eri some-foorumien käyttökelpoisuudesta omaan yritystoimintaan.

Mukaan ehtii vielä hyvin

Vaikka hanke on käynnissä, yrittäjät voivat edelleen tulla mukaan. Mitään ei jää väliin, ja vertaistukiryhmä muodostetaan samaan aikaan aloittavista.

Koulutuksen sisältö räätälöidään yritysten ja niiden kehitystarpeiden mukaan.

-Jokainen yrittäjä on haastateltu tai haastatellaan. He itse määrittävät tavoitteensa sekä mittarit, joilla onnistumista ja saatuja hyötyjä mitataan, sanoo Eila Avelin.

Jorma Reponen jatkaa. -Vertaiskehittämiseen uskotaan osallistuvissa yrityksissä vahvasti ja 5-6 yrittäjän pienryhmät on muodostettu erilaisten teemojen ympärille. Näitä ovat esimerkiksi sesonkiluonteinen yritystoiminta, asiantuntijapalvelut ja uuden palvelun kehittäminen.

-Näissä pienryhmissä käytävän vapaamuotoisen keskustelun ja kokemusten jakamisen uskotaan ja toivotaan antavan meille mikroyrittäjille ideoita yrityksen kehittämiseen ja omaan hyvinvointiin.

Päivi Vänttinen kouluttautui tradenomiksi ennen yrityksen perustamisesta, mutta oli jo sitä ennen tehnyt pitkän työrupeaman yksityisellä sektorilla myynnissä ja markkinoinnissa.

-Yrittäjänä toimiminen on kuitenkin vielä eri asia, vaikka kuinka luulee, että ymmärtää kaikki nämä asiat.

Pienryhmien on suunniteltu kokoontuvan kuusi kertaa vuosien 2016-17 aikana.

Teksti: Kari Kauppinen

 

Takaisin