Kehittämistarjonta

kehittamistarjonta_tkipalvelut.jpg

T-K-I -palvelut

Kehittämishankkeisiin liittyy oleellisena osana niin suuri- kuin pienimuotoiset analyysit kehittämiskohteesta, jotka ohjaavat hankkeen kehitystä kohti tavoiteltuja tuloksia.

Välttämätön ehto kehityshankkeiden menestykselle on huolellinen arviointitutkimus, joka on jo hankekehityksen alkuvaiheessa valmisteltu ja huomioitu. Pienyrityskeskus on tämän toiminnan ammattilainen ja pitkä referenssi- ja julkaisuluettelomme vahvistavat asiaa.

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 28.08.2014.