Kehittämistarjonta

Aalto-julkaisut

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun muut tutkimusjulkaisut

3/2015 Karjalainen, Jari; Karjanlahti, Matti; Stenholm, Juha: Esiselvitys suomalaisten ja venäläistaustaisten mobiilialan yritysten metropolialueelle sijoittumiseen vaikuttavista tekijöistä

2/2015 Virtanen, Markku; Heimonen, Tomi; Hägg, Outi; Kiuru, Pertti; Rajahonka, Mervi: Gasellitarinoita Aalto Start-Up Centeristä

1/2015 Mynttinen, Sinikka; Virtanen, Markku; Kuukkanen, Tommi: Luomun arvoketju Etelä-Savossa

7/2014 Laine, Jari A.T.; Kallio, Anne; Jokiranta, Leena: Menestyksen avaimet PK-yrityksille -näkökulmia käytännön työhön

6/2014 Niko Arola, Marja Närhi: Nuoren yrityksen tuki (NYT) –täydennettynä senioriyrittäjyyden tuella – hankkeen vaikuttavuusarvio

6/2013 I. Kozlinska ... [et al.]: Central Balticum Entrepreneurship Interaction - Entrepreneurship Education Best Practices from theNetherlands and the United Kingdom Insights from the CB Entreint project study trips

4/2013 I. Kozlinska ... [et al.]: CentraL Balticum Entrepreneurship Interaction – Analysis of Entrepreneurship Educator's Training needs and Practices

4/2012 Gustafsson-Peonen, Anne & Kiuru, Pertti: Ideoita ja oivalluksia yrittäjyyskasvatukseen YKOONTI

3/2012 Järvikuona ... [et al.]: Managerial competencies and training needs in the Finnish and Estonian social and health care industries : the The Health and Welfare Institutions Cooperation Network HEWENET -project

1/2012 Paula Kyrö, Aarni Moisala, Sari Nyrhinen, Niko Levikari: Kohti joustavia Senioriyrittäjyyden polkuja

10/2011 Karhunen, Päivi & Venesaar, Urve: Creative entrepreneurs' perceptions about entrepreneurial education.

9/2011 Päivi Karhunen, Urve Venesaar: Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals

5/2011 Petri Järvikuona ja Heli Aaltonen: Asiakkuudet ja myyntityö yritysten kilpailukykytekijäksi -hanke 2008-2010

4/2011 Tomi Heimonen: Hyvä johtaja - Hankekoulutusten vaikuttavuusselvitys 2008-2010

2/2011 Anne Gustafsson-Pesonen, Tomi Heimonen, Laura Rautio ja Maisa Kantanen: Firma -hankkeen Yrittäjyyskehittäjävalmennuksen arviointiselvitys

Muita julkaisuja:

6/2012 Kiuru, Pertti & Mäkelä. Jaana & Huvio Petteri: Avoimen_julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä

Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko: Bridge It Up - työntekijöille tarjottujen startup -palveluiden vaikuttavuus – Case Nokian Bridge-ohjelma

Pertti Kiuru, Jari Handelberg, Heikki Rannikko: Bridge It Up – the impact of startup services offered for employees – Case Nokia’s Bridge Program

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 18.05.2015.