Kehittämistarjonta

N-sarja 2001-2010

Uotila Hannu & Heimonen Tomi
Young Business Academy (YBA) - koulutusten vaikuttavuusselvitys
Mikkeli Business Campus Publications, N-91

Jari Handelberg – Päivi Karhunen (toim.)
Suomalaisella luovuudella läpimurto maailmalle? Luovien alojen yritysten kansainvälistymisen ja rahoituksenselvityshankkeen yhteenvetoraportti
Mikkeli Business Campus Publications, N-90

Järvikuona, Petri & Karhunen, Päivi & Mochnikova, Elena & Handelberg, Jari
Etelä-Savon yritysten Venäjä-yhteistyöpotentiaali ja tukitarpeet
Mikkeli Business Campus Publications, N-89

Мюнттнинен Синикка (2009)
Предпринимательство и перспективы лесозаготовительной отрасли
Mikkeli Business Campus Publications, N-88

Мюнттнинен Синикка (2009)
Развитие бизнеса и перспективы лесозаготовительной отрасли
Mikkeli Business Campus Publications, N-87

Mynttinen, Sinikka (2009)
Itäsuomalaisten nuorten mielikuvia puutuoteteollisuudesta
Mikkeli Business Campus Publications, N-86

Urmas, J., Kupi, O., Nikula, P., Penttilä, A. ja Kommonen, K. (2009)
"Kannattaa ottaa pienikin siivu" - Luovien alojen yritysten näkemyksiä kansainvälistymisestä
Mikkeli Business Campus Publications, N-85

Nikula, P., Penttilä, A., Kupi, O., Urmas, J. ja Kommonen, K. (2009)
Sirpaleisuudesta kilpailukyvyn keskiöön - Asiantuntijoiden näkemyksiä luovien alojen kansainvälistymisestä
Mikkeli Business Campus Publications, N-84

Karhunen Päivi & Ledyaeva Svetlana & Gustafsson-Pesonen Anne & Mochnikova Elena & Vasilenko Dmitry (2008)
Russian students’ perceptions of entrepreneurship. Results of a survey in three St. Petersburg universities. Entrepreneurship development – project 2
Mikkeli Business Campus Publications N-83

Saarikivi, Mikko & Handelberg, Jari & Holmberg, Timo & Matilainen, Ari (2008)
Selvitys lujitemuovikomposiittituotteiden mahdollisuuksista rakennusteollisuudessa
Mikkeli Business Campus Publications N-82

Saarikivi, Mikko (2008)
Raportti suomalaisten ja brittiläisten pk-yritysten yhteistyön kehittämisestä uusiutuvan energian sektorilla
Mikkeli Business Campus Publications N-81

Kokkonen, Vesa (2008)
Johtamisen taidot - hankkeessa järjestettyjen koulutusohjelmien vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-80

Kokkonen, Vesa (2008)
Kasva yrittäjäksi - koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-79

Panfilo Aleksander & Karhunen Päivi & Miettinen Visa (2008)
Suomalais-venäläisen innovaatioyhteistyön haasteet toimijanäkökulmasta
Mikkeli Business Campus Publications N-78

Karhunen Päivi & Kettunen Erja & Miettinen Visa & Sivonen Tiinamari (2008)
Determinants of knowledge-intensive entrepreneurship in Southeast Finland and Northwest Russia
Mikkeli Business Campus Publications N-77

Kehusmaa Laura & Kämä Jussi & Gustafsson-Pesonen Anne (ohjaaja) (2008)
StuNet -Business Possibilities and Education - hankkeen arviointi
Mikkeli Business Campus Publications N-76

Tuutti Laura (2008)
Uutta naisjohtajuutta Delfoi Akatemiasta – hankkeen vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-75

Saarikivi Mikko (2008)
Pk-yritysten kansainvälistymisen sopimukset
Mikkeli Business Campus Publications N-74

Mynttinen, Sinikka (2007)
Katsaus K-päivittäistavarakauppaan ja sen merkitykseen Itä-Suomessa
Mikkeli Business Campus Publications N-73

Mynttinen, Sinikka & Saarikivi, Mikko & Hämäläinen, Erkki (2007)
Mikkelin seudun yrityspalvelujen henkilökunnan sekä alueen yrittäjien näkemykset ja suhtautumiset mentorointiin
Mikkeli Business Campus Publications N-72

Handelberg, Jari & Saarikivi, Mikko (2007)
Tutkimus Miktech yrityshautomon yritysten näkemyksistä ja kokemuksista, hautomon toiminnasta ja sen edelleen kehittämisestä
Mikkeli Business Campus Publications N-71

Kokkonen, Vesa (2007)
Perusta oma yritys-koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-70

Panfilo, Aleksander & Karhunen, Päivi & Miettinen, Visa (2007)
Pietarin innovaatiojärjestelmä ja yhteistyöpotentiaali suomalaisille innovaatiotoimijoille
Mikkeli Business Campus Publications N-69

Panfilo, Aleksander & Karhunen, Päivi (2007)
Pietarin ja Leningradin läänin potentiaali kaakkoissuomalaisille metallialan yrityksille
Mikkeli Business Campus Publications N-68

Virtanen, Markku (2007)
Summary and declaration of the conference on public support systems of SME's in Russia and other North European countries
Mikkeli Business Campus Publications N-67

Logrén, Johanna & Kokkonen, Vesa (2007)
Kaupallisten avustajien koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-66

Kokkonen, Vesa (2007)
Kehity esimiehenä-koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-65

Logrén, Johanna & Kokkonen, Vesa (2007)
Pietarissa toteutettujen yrittäjäkoulutusohjelmien vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-64

Mustonen, Soile & Gustafsson-Pesonen, Anne (2007)
Oppilaitosten yrittäjyyskoulutuksen kehittämishanke 2004-2006 Etelä-Savon alueella
Mikkeli Business Campus Publications N-63

2006

Mustonen, Soile (2006)
Yrittäjyysasenteet korkeakouluissa: Case-tutkimus Mikkelin ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden yrittäjyysasenteista
Mikkeli Business Campus Publications N-62

Kokkonen, Vesa (2006)
Startti!-yrittäjänä - koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-61

Granbacka, Johanna & Kokkonen, Vesa (2006)
Yrittäjyys ja innovaatioiden kaupallistaminen - opintokokonaisuuden vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-60

Heimonen, Tomi & Virtanen Markku (2006)
Liiketoimintaosaaminen Itä-Suomessa
Mikkeli Business Campus Publications N-59

Norén, Mirva (2006)
Pk-yrityksen johtajan rooli sosiaalisen pääoman edistäjänä.
Mikkeli Business Campus Publications N-58

Saarikivi Mikko & Kokkonen Vesa (2006)
Yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet pääkaupunkiseudun ja Hämeen ammattikorkeakouluissa vuonna 2005. Mukana HAMKin sisäinen tutkimus.
Mikkeli Business Campus Publications N-57

Saarikivi Mikko & Kokkonen Vesa (2006)
Pääkaupunkiseudun ja Hämeen ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunnan yrittäjyysasenteet.
Mikkeli Business Campus Publications N-56

Saarikivi Mikko & Kokkonen Vesa (2006)
Yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet pääkaupunkiseudun ja Hämeen ammattikorkeakouluissa vuonna 2005. Suomenkieliset opiskelijat.
Mikkeli Business Campus Publications N-55

Saarikivi Mikko & Kokkonen Vesa (2006)
Yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet ammattikorkeakouluissa vuonna 2005. Kansainväliset opiskelijat.
Mikkeli Business Campus Publications N-54

Saarikivi Mikko & Kokkonen Vesa (2006)
Pääkaupunkiseudun ja Hämeen ammattikorkea-koulujen alumnien yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet vuonna 2005.
Mikkeli Business Campus Publications N-53

Kokkonen, Vesa (2006)
Asiantuntijayrittäjyyden erikoispiirteet
Mikkeli Business Campus Publications N-52

Kokkonen, Vesa (2006)
FirmaA – koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-51

Kokkonen, Vesa (2006)
Oma yritys – koulutusohjelman vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-50

Piipponen, Rami (2006)
Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja sieltä vuonna 2000 valmistuneiden maistereiden yrittäjyysasenteet vuonna 2004
Mikkeli Business Campus Publications N-49

Kokkonen, Vesa (2006)
Vientiohjelmien vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-48

Piispa, Riikka & Hänninen, Asko (2006)
Etelä-Savo ja näkökulmia e-työn kehittämiseen
Mikkeli Business Campus Publications N-47

Rekola, Sirkku (2006)
Kaupallinen ystävällisyys - sosiaalinen vuorovaikutus päivittäistavarakaupan lähimyymälän kilpailuetuna
Mikkeli Business Campus Publications N-46

2005

Kokkonen, Vesa (2005)
Mikkelin ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan yrittäyysasenteet
Mikkeli Business Campus Publications N-45

Kokkonen, Vesa (2005)
Yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-44

Logrén, Johanna (2005)
Suomalaiset ja venäläiset naisyrittäjät: naisyrittäjien yhteistyöohjelmien (vv. 2000-2004) vaikuttavuus
Mikkeli Business Campus Publications N-43

Ukkonen, Maarit & Saarikivi, Mikko & Hämäläinen Erkki (2005)
Selvitys Uudenmaan yrityshautomoyritysten mentorointitarpeista
Mikkeli Business Campus Publications N-42

2004

Kokkonen, Vesa (2004)
Etelä-Savon yritysten ulkomaankauppa 2003
Mikkeli Business Campus Publications N-41

Saarikivi, Mikko (2004)
Tieteen kaksoiskaupunki Helsinki - Tallinna. Interreg IIIA projekti .
Mikkeli Business Campus Publications N-39

Saarikivi, Mikko (2004)
Helsinki -Tallinn: The Twin City of Science. Interreg IIIA project.
Mikkeli Business Campus Publications N-38

Saarikivi, Mikko (2004)
Helsingin kauppakorkeakoulun henkilöstön yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet vuonna 2004.
Mikkeli Business Campus Publications N-37

Ukkonen, Maarit (2004)
Yrittäjyysmotivaatio ja yrittäjyysasenteet Helsingin kauppakorkeakoulun BScBA -opiskelijoiden ja Mikkelin ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa.
Mikkeli Business Campus Publications N-36

2003

Sikanen, Satu & Ukkonen, Maarit (2003)
Etelä-Savon Venäjän-kauppa 2003
Mikkeli Business Campus Publications N-32

Perälä, Hanna (2003)
Etelä-Savon pk-yritysten vienti Ruotsiin
Mikkeli Business Campus Publications N-31

Piispa, Riikka (2003)
Yhteistoiminnallisuus alueen taloudellisen kehityksen edellytyksenä
Mikkeli Business Campus Publications N-29

Maastovaara, Harry (2003)
Etelä-Savon yritysten ulkomaankauppa 2001
Mikkeli Business Campus Publications N-28

Savolainen, Tuuli (2003)
Slovakia suomalaisten pk-yritysten markkina-alueena
Mikkeli Business Campus Publications N-27

Vahlsten, Marjo (2003)
Matkailupalvelujen markkinoinnin kehittäminen verkostoyhteistyön avulla
Mikkeli Business Campus Publications N-26

Ijäs, Karoliina (2003)
Etelä-Savon pk-yritysten vienti Puolaan
Mikkeli Business Campus Publications N-25

Kataja, Henna & Määttä, Leena (2003)
Kiina suomalaisten pk-yritysten vientikohteena
Mikkeli Business Campus Publications N-24

Huczkowski, Henna (2003)
Pk-yrityksen perustaminen Puolaan
Mikkeli Business Campus Publications N-23

Prepula, Jukka (2003)
Ranska suomalaisten pk-yritysten vientikohteena
Mikkeli Business Campus Publications N-22

Malin, Laura (2003)
Etelä-Savon pk-yritysten vienti Belgiaan
Mikkeli Business Campus Publications N-21

Hirvonen, Laura (2003)
Itävalta suomalaisyritysten markkina-alueena
Mikkeli Business Campus Publications N-20

Koski, T. (2003)
Impact of a venture capitalists' value added on value of a venture
Mikkeli Business Campus Publications N-19

Gustafsson-Pesonen A. & Sikanen S. (2003)
Yrittäjäkoulutuksesta yrittäjäksi. Vuosina 1996-2000 järjestettyjen yrittäjäkoulutusten seurantatutkimus
Mikkeli Business Campus Publications N-18

Varvikko J. & Siikavuo J. (2003)
Koulutus, oppiminen ja akateeminen yrittäjyys
Mikkeli Business Campus Publications N-17

Rönkkö, Reeta (2003)
Latinalainen Amerikka markkina-alueena, Argentiina ja Brasilia. Ulkomaankaupan erityisraportti 2003
Mikkeli Business Campus Publications N-16

Haverinen, Elina (2003)
Etelä-Savon PK-yritysten Viron kauppa.
Mikkeli Business Campus Publications, N-15

2002

Pallasvirta, Tapio (2002)
Pk -yritysten vienti Espanjaan. Ulkomaankaupan erityisraportti 2002
Mikkeli Business Campus Publications, N-14

Lemmetyinen, Milja (2002)
Suomalaisyrityksen etabloituminen Saksaan
Mikkeli Business Campus Publications, N-13

Puhakainen, Juho Petter (2002)
German venture capitalists' decision criteria in new venture evaluation
Mikkeli Business Campus Publications, N-12

Siikavuo, Juha (2002)
Verkko-oppimisympäristön kehittäminen
Mikkeli Business Campus Publications, N-11

Häkkinen, Anna (2002)
Etelä-Savon pk -yritysten vientikohteena USA. Ulkomaankaupan erityisraportti 2001
Mikkeli Business Campus Publications, N-10

Ruohonen, Noora (2002)
Etelä-Savon pk -yritysten vienti Tsekkiin. Ulkomaankaupan erityisraportti 2001
Mikkeli Business Campus Publications, N-9

Nummi, Mikko (2002)
Etelä-Savon pk -yritysten vienti Saksaan ulkomaankaupan erityisraportti 2001
Mikkeli Business Campus Publications, N-8

Niskanen, Johanna (2002)
Etelä-Savon pk -yritysten vienti Tanskaan. Ulkomaankaupan erityisraportti 2001
Mikkeli Business Campus Publications, N-7

Siikavuo, Juha (2002)
Taloushallinnon opas alkavalle yrittäjälle
Mikkeli Business Campus Publications, N-6

2001

Karhunen, Päivi (2001)
Metalliteollisuuden alihankintamahdollisuudet Venäjällä Eteläsavolaisten ja pietarilaisten yritysten kokemuksia tuotannollisesta yhteistyöstä
Mikkeli Business Campus Publications, N-5

Heikkinen-Rummukainen, Marita (2001)
Venäläismatkailu Etelä-Savossa
Mikkeli Business Campus Publications, N-4

Eronen, Riitta (2001)
Selvitys venäläismatkailua koskevasta tutkimustiedosta
Mikkeli Business Campus Publications, N-3

Karhunen, Päivi (2001)
Etelä-Savon yritysten Venäjän-kauppa 2000
Mikkeli Business Campus Publications, N-2

Karhunen, Päivi (2001)
Etelä-Savon yritysten ulkomaankauppa 2000
Mikkeli Business Campus Publications, N-1

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 18.11.2011.