EU-hankkeet

WOOD PROCUREMENT ENTREPRENEURSHIP – WOPE

wope.png

WOPE-hanke (Wood procurement entrepreneurship) kehittää vuosina 2013 – 2014 puunhankinnan yritystoimintaa ja yrittäjyyttä Luoteis-Venäjällä valmentavan koulutuksen keinoin. WOPE-hankkeen kohderyhmänä ovat Leningradin alueella toimivat puunhankintayritykset ja niiden omistajat sekä henkilöstö sekä ENPI-ohjelma-alueella toimivat suomalaiset metsäkoneyrittäjät (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Kaakkois-Suomi ja Uusimaa), jotka ovat kiinnostuneita liiketoiminnan laajentamisesta Venäjälle. Lisäksi hankkeen kohderyhmään kuuluvat ammatillisten metsäkoulujen opettajat.

Hankkeen tuloksena puunhankintayritysten sekä metsäoppilaitosten osaaminen kasvaa ja metsäliiketoiminta kehittyy Leningradin alueella

Tavoitteena on myös parantaa metsäkoneyrittäjien valmiuksia ja osaamista työskennellä Venäjän-markkinoilla. Erityistä huomiota kiinnitetään liiketoiminnan turvallisuuteen ja riskeihin Venäjällä kyseisellä sektorilla.

Aalto yliopiston Pienyrityskeskus järjestää hankkeessa kuusipäiväisen Puunhankinnasta liiketoimintaa Venäjällä -koulutusohjelman (23.4.2013 - 9.4.2014), jonka tavoitteena on kehittää suomalaisten puunhankintayritysten tietoja, taitoja ja motivaatiota työskennellä Venäjällä sekä parantaa riskien hallintaa ja liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvää osaamista. Koulutuksen lopuksi tehdään kolmen päivän opintomatka Luoteis-Venäjälle, Podporozeen, syyskuussa 2014. Opintomatkan aikana esitellään työlupa-asioita Venäjällä sekä tutustutaan suomalaisen metsäyhtiön puunkorjuuseen sekä puunhankinnan käytäntöihin Luoteis-Venäjällä. Pienyrityskeskuksen vastuulla on myös virtuaalimateriaalin laatiminen puunhankinta-yrityksille suomeksi ja venäjäksi.

Hankkeen pääpartneri on Mikkelin ammattikorkeakoulu ja kumppaneina toimivat Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Etelä-Savon ammattiopisto, Pietarin valtiollinen Metsäyliopisto sekä Viipurin autonominen toisen asteen ammatillinen oppilaitos Leningradin alueelta. Projektia rahoittavat EU, Suomi ja Venäjä.

Hankkeen kotisivut: http://www.mamk.fi/wope 

Yhteyshenkilöt Sinikka Mynttinen, sinikka.mynttinen@aalto.fi, 050 4965227

WOPE-hankkeen projektipäällikkö, Kirsi Itkonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu kirsi.itkonen@mamk.fi tel. + 358 40 842 0623

puunhankinta_a_logot_pieni.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 23.01.2015.