EU-hankkeet

Biznes po-russki 1.4.2011-31.12.2014

Kohderyhmä:

Biznes po-russki -hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset ja itäsuomalaiset pk-yritykset, jotka suunnittelevat Venäjän-kauppaa tai ovat jo Venäjän-kaupan alkuvaiheessa. Kohderyhmään kuuluvat myös yritykset, jotka jo harjoittavat Venäjän-kauppaa ja haluavat kehittää ja lisätä sitä. Kohteena ovat myös yritykset, joilla on venäläisiä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita Suomessa. Yrittäjien, yritysten johdon ja henkilöstön lisäksi kohderyhmään kuuluvat julkisella sektorilla eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt, jotka tarvitsevat Venäjä-osaamista työssään ja joiden toimenkuvaan kuuluu yhteistyö venäläisten kanssa.

Tavoitteet:

Keskeisenä tavoitteena on edistää eteläsavolaisten ja itäsuomalaisten yritysten kansainvälistymistä Venäjälle ja lisätä Venäjän-kauppaa. Tavoitteena on kehittää yritysten Venäjän-kaupan valmiuksia. Hankkeen myötä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden Venäjä-osaaminen ja toimintavalmiudet lisääntyvät. Yhteistyöedellytykset vahvistuvat, ja konkreettinen yhteistyö käytännön tasolla lisääntyy.

Hankkeen tuloksena yritysten markkinointi tehostuu. Niille löytyy uusia yhteistyökumppaneita, ja asiakaskunta laajenee. Venäjän kielen taito ja kulttuurituntemus kehittyy, ja yrityksissä osataan paremmin palvella venäläisiä asiakkaita. Verkostoituminen lisääntyy ja verkostot laajenevat, mikä edesauttaa uusien toimintamuotojen kehittämistä ja kilpailukyvyn paranemista.

Toimenpiteet:

Venäjän-kaupan koulutukset ja Venäjä-tietoiskut.
Venäjän kielen sekä tapa- ja liiketoimintakulttuurin koulutukset.
Opinto- ja verkostoitumismatkat Venäjälle.
Eri aloilla toimivien yritysten matchmaking -tapahtumat Venäjällä.
Pienyrityskeskuksen Pietarissa kouluttamien kaupallisten avustajien ja asiantuntijoiden hyödyntäminen markkinoinnissa ja verkostoitumisessa

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus,
projektipäällikkö Merja Ryökäs, puh. 040 7375 407, merja.ryokas@aalto.fi

http://pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/biznesporusski/

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 02.04.2014.