EU-hankkeet

Baltic Sea Integration 1.10.2009 - 31.12.2011

BALTIC SEA INTEGRATION -hanke on tarkoitettu suomalaisten yrityshautomojen ja osaamiskeskusten johdolle ja henkilöstölle sekä yrityshautomoyrityksille. Lisäksi projekti palvelee suomalaisia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueen maiden kanssa. Projekti tukee eri toimialojen välistä yhteistyötä ja painottuu innovatiivisten ja osaamispohjaisten yritysten kansainvälisten toimintojen ja yhteistyön kehittämiseen ja vahvistamiseen Latviassa, Liettuassa ja myös Pietarissa.

Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää osallistujien kansainvälistymisvalmiuksia Itämeren alueella ja aktivoida heidän kansainvälisyyteen liittyvää osaamista;
  • hyödyntää verkostoimalla lähialueiden innovaatioympäristöjä suomalaisten yritysten kasvun vauhdittamiseksi;
  • lisätä suomalaisten innovatiivisten yritysten ja yrityshautomojen kilpailukykyä sekä auttaa säilyttämään olemassa olevia ja luomaan uusia työpaikkoja;
  • edistää ja tukea suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyötä ja etabloitumista Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä sekä tukea investointeja Suomeen.


Hankkeen toimenpiteet:

  • suomalaisten yrityshautomojen, osaamiskeskusten, yrityshautomotoimintaa tukevien organisaatioiden ja oppilaitosten kansainvälistymisvalmennus ja yhteistyöverkostojen rakentaminen Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa. Sisältää matchmaking- ja verkostoitumistapahtumia (Latvia, Liettua ja Pietari);
  • matchmaking-tapahtumat suomalaisille innovatiivisille yrityksille, jotka toteutetaan Latviassa, Liettuassa ja Pietarissa sekä valmennukset Helsingissä.


Osallistujien on mahdollista osallistua projektin erillisiin tapahtumiin ja valmennuksiin. Projekti sisältää myös ohjausta ja konsultointia sekä yrityskohtaisia selvityksiä.

Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahastosta ja kansallisena rahoittajana toimii Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa:

pienyrityskeskus(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 18.03.2014.