EU-hankkeet

Creative Blender! (1.3.2010 - 28.2.2012)

-uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk-yritysten kehittämiseen

TAVOITE

Hankkeen avulla luodaan uusi toimintamalli nuorten työllistymisen ja yrittäjyyden edistämiseksi sekä alueen pk-yritysten ja muiden organisaatioiden kehittämiseksi. Tavoitteena on uuden, monialaisen yrittäjyyden kehittäminen, minkä avulla alueen opiskelijat, nuoret ideoijat saadaan alueen yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan piiriin, luomaan ja kehittämään omaa tulevaisuuttaan ja samalla alueen yrityksiä ja elinympäristöään.

BLENDER - SESSIOT

Hankkeen työkaluna käytetään yritykset ja eri aloja edustavat nuoret yhdistäviä Blender! -sessioita. Blender!-konseptia on aikaisemmin käytetty kansainvälisellä tasolla luovaa yritystoimintaa edistävänä ja yrittäjiä ja nuoria yhdistävänä ja verkottavana keinona.

Hankkeen aikana järjestetään puolivuosittain, yhteensä neljä (4) intensiivistä Blender! -sessio. Jokaiseen sessioon valitaan oma teema ja teemojen ideointiin otetaan mukaan alueen pk-yrityksiä ja muita organisaatioita, jotta jaksot palvelevat mahdollisimman hyvin alueen yrityksiä ja muita organisaatioita. Sessiot viedään toisaalta myös lähelle nuoria, heille luontaisiin kohtaamispaikkoihin ja toimintaympäristöihin. Hankkeen toteuttajat luovat puitteet workshopeille/jaksoille, joiden aikana monialaiset opiskelijaryhmät työskentelevät tietyn, ennalta valitun teeman ympärillä. Session aikana projektin ideointiin, suunnitteluun, konseptointiin ja toteuttamiseen tarjotaan ryhmälle myös erilaisia tiloja/laitteita, neuvonta- ja sparrauspalveluja sekä tietoiskuja teemaan liittyen.

Jokaiseen sessioon valitaan 20 osallistujaa (yht. 80 henkilöä hankkeen aikana).

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskus Happi ja luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry sekä Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu ja alueen yritykset ja muut organisaatiot.

Lisätietoja: pienyrityskeskus(at)aalto.fi

www.creativeblender.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 18.03.2014.