EU-hankkeet

Game is ON! - yrittäjyyden ja yrityspalvelujärjestelmän kehityshanke - Case peliala

Kansainvälisille markkinoille pyrkivät ja siellä toimivat yrittäjät ja yritysjohtaja toteavat, että suomalainen yrityspalvelu/kehitysjärjestelmä toimii hyvin yleisellä tasolla, mutta osin irrallaan kansainvälisten markkinoiden kehityksestä. Tämän takia järjestelmän tulokset jäävät panostuksiin nähden puolitiehen. Johtajat peräänkuuluttavat parempaa kansainvälisten markkinoiden kehityksen ymmärtämistä ja siihen kytkeytymistä yksityinen-julkinen -yhteistyöllä niin, että saavutetaan riittävä osaamine ja että toiminta ja toimenpiteet/tukiresurssien kohdentaminen johtavat markkinoiden kehityksen kannalta maksimaaliseen ansaintaan ja työllisyyteen.

Peliala sovellusalueineen on tällä hetkellä esimerkki alasta, joka on siirtymässä nopean kansainvälisen kasvun vaiheeseen ja johon liittyy suuri ansainta- ja työllistymismahdollisuus. Suomalaiset ovat saavuttanee hyvän aseman markkinoiden kehityksen aikaisessa vaiheessa teknologisen edistyksellisyyden ja nuorten yrittäjien ennakkoluulottoman toiminnan pohjalta. Alalla kehittyminen ja aseman säilyminen vaativat uusiin haasteisiin vastaamista, mitä emme kykene toimijoiden mukaan nykymallilla tekemään. Kehitysvaihe vaatii useiden osaamisalueiden ja osaajaryhmien nopeaa integrointia alan kehitykseen, maksimaalisen yhteiskunnallisen ja kansantaloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlainen Game is ON! -konsepti ja -malli, joka

  1. auttaa tuomaan yrityksille kansainvälisillä markkinoilla etenemistä ja kasvua tuottavia käytännön ratkaisuja,
  2. auttaa yrityksiä saavuttamaan maksimaalisen myynnin ja markkina-aseman ja sitä kautta ansainnan ja työllistymisen muotoutuneissa olosuhteissa,
  3. auttaa aikaansaamaan mahdollisimman tehokkaan yksityinen-julkinen -yhteistyön ja erikoistumisen kansainvälisillä markkinoilla voimavaroja optimaalisesti kohdentaen ja kansainvälisten markkinoiden kehityksessä hyvin kiinni pysyen.

Jo Game is ON! -konseptin/mallin 10 kk pilotointi pelialalla synnyttää välittömiä ratkaisuja ja prosesseja alan ja sen yritysten akuutteihin kehityshaasteisiin.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueella toimivat pelialan ja pelejä, pelillisyyttä ja pelimäisyyttä hyödyntävät yritykset, sekä niille palveluita tuottavat yrityksen ja muut organisaatiot. Mukaan tähän yritysten kiihdytyshankkeeseen haetaan erityisesti toimijoita, joilla on välitön tarve kansainvälisille markkinoille etenemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi tuossa toimintaympäristössä liiketoiminnan/ansainnan ja työpaikkojen luomiseksi.

Hanketta ohjaava työryhmä koostuu pelialan ja sitä soveltavien yritysten edustajista sekä alan muista keskeisistä asiantuntijoista. Hankkeen toteuttajana toimii Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hanke toteutetaan 1.2.2014-30.11.2014

Projektipäällikkö Bengt Forsström, puh. 040-7034 984, e-mail. bengt.forsstrom(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 05.08.2014.