EU-hankkeet

GRAFiT - Graafisen teollisuuden osaamistarvekartoitus ja uudenlaisen verkostokoulutuksen kehityshanke 1.4.2010-31.8.2013

GRAFiT -hanke on graafisen teollisuuden kehityshanke, jossa osaamistarvekartoituksen ja siihen pohjautuvien johdonkehitysohjelmien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla haetaan uudistamista koko toimialalle. Hankeen yhteistyökumppanit ovat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja alan liitot Graafinen Teollisuus ry, Kirjapainoteollisuu-den Työnantajaliitto ry KTT, Seri ja erikoispainojen liitto ry. Rahoituksesta vastaavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on edistää osaamisen kehittämisen avulla rakennemuutoksessa olevan graafisen teollisuuden toimialan ja sen yritysten liiketoiminnan uudistumista.
  • Osaamistarvekartoituksen tavoiteena on selvittää toimialan osaamisen kehittämistarpeita sekä yritysten omasta näkökulmasta että asiakastarpeita selvittäen. Kartoituksen pohjalta on tavoitteena kehittää yritysten johdon kehitysohjelma ja saada pohjatieto henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelmien pohjaksi.
  • Johdon kehitysohjelmien tavoitteena on rakentaa vankka pohja toimialan yritysten osaamisen kehittämiseen pohjautuvalle liiketoiminnan uudistamiselle.
  • Näiden jatkoksi on tavoitteena laatia kohderyhmän yrityksissä osaamisen kehittämissuunnitelmia kehittämisasiantuntijoiden tuella ja ohjata yrityksiä yhteishankintakoulutusten toteuttamisessa.

 

Hankkeen toimenpiteet

Hanke käynnistyy toimialakohtaisella osaamisen kehittämistarpeen kartoituksella sekä sitä täydentävällä asiakas tarveselvityksellä. Kohderyhmän yrityksissä tehtävä kysely selvittää, millaista ammatillista osaamista graafisen teollisuuden yritykset, henkilöstö ja johto tarvitsevat muutoksen hallinnan edistämiseksi ja liiketoiminnan uudistamiseksi rakennemuutostilanteessa.

Vuoden 2011 helmikuusta käynnistyen hankkeessa järjestetään kolme Uudista ja menesty -johdon kehitysohjelmaa. Niiden jatkoksi tehdään ohjatusti toimialan yrityksille osaamisenkehittämissuunnitelmia, joiden pohjalta toteutetaan yhteishankintakoulutuksia yritysten henkilöstölle.

Lisätietoja pienyrityskeskus(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 18.03.2014.