EU-hankkeet

INNOFOKUS (1.1.2012-30.6.2014)

on Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittämisohjelman (ESR) tukirakenteeseen kuuluva hanke.

Hankkeen tavoitteet:
INNOFOKUS -hankkeen aikana kehitetään hanketoiminnan malli ja sen kuvaus rakennerahasto- ja EU-hanketoimintaa toteuttavan organisaation käyttöön entistä innovatiivisemman ja yhteiskunnallisesti vaikuttavamman hanketoiminnan edistämiseksi.

Erityisinä kehittämiskohteina ovat seuraavat hankkeita toteuttavan organisaation innovatiivisen julkisrahoitteisen hanketoiminnan tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät ja niitä tukevat toiminta-, infrastruktuuri- ja palvelurakenteet:

 1. organisaation hanketoiminnan strategialähtöisyyttä sekä johdon strategista ohjausta tukevat työkalut ja toimintamallit
 2. innovatiivista hanketoimintaa tukeva tilat (organisaation fyysiset ja sosiaaliset toimintaympäristöt)
 3. organisaation hanketoimintaa tukevat ICT-teknologiat sekä niihin liittyvät palvelurakenteet (hanketukipalvelut)
 4. innovatiivista työskentelyä tukevat toimintamallit ja organisaation hanketyökulttuurin kehittäminen
 5. monitieteinen ja -alainen yhteistyö organisaation hanketyössä
 6. hanketoimintaan liittyvä sisäinen ja ulkoinen tiedotus ja viestintä
 7. hanketoiminnan laadullisuus ja sen vaikuttavuuden arviointi.

Hankkeen tavoitteena on organisaatiotasolla parantaa innovatiivisen projektijohtamisen edellytyksiä sekä luoda uusia toimintamalleja organisaatioihin, jotka EU- sekä muun julkisen rahoituksen avulla toteuttavat tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Orkesterointi-Inno hankkeen (2008-2011) aikana projektitoimijatason kanssa yhteistyössä luotuja toimintamalleja ja -periaatteita tullaan viemään käytäntöön osaksi organisaatiotason toimintaperiaatteita.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
Mallin kehittämistyö toteutetaan pääasiallisesti Aalto-yliopiston toimesta ja ohjaamana. Hankkeen kehittämisprosesseihin kutsutaan mukaan työpaja- ja benchmark –tapahtumien puitteissa muita yliopisto- ja korkeakoulutoimijoita sekä julkishallinnon organisaatioita, jotka hallinnoivat EU-rahoitteisia hankkeita.

 • Hankkeen käynnistäminen ja siitä tiedottaminen hankkeen kohderyhmille - starttitilaisuus
 • Hankkeen prosessien ja konkreettisten toimenpiteiden suunnittelutyöt yhteistyössä
  hankkeen prosessityöskentelyyn osallistuvien kanssa
 • Hanketoimijoille, kohde- ja sidosryhmille tehtävät kyselytutkimukset ja haastattelut
 • Hanketyöpajat, lähi- ja etätilaisuudet liittyen hankkeen prosessien teemoihin
 • KV-vierailu liittyen yliopistojen yhteiskunnallisen alueellisen vaikuttavuuden kehittämiseen
 • Hankkeen eri prosessien tulosten raportointi ja levitys: painettuna ja sähköisesti

Rahoitus ja hallinnointi:
Innofokus-hankkeen rahoitusviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Innofokus on jatkohanke vuosina 2008-2011 toteutetulle ja Aalto Pron hallinnoimalle Orkesterointi-Inno –hankkeelle. Innofokus hankkeen toteutus ja hallinnointi tapahtuu Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toimesta ajalla 1.1.2012-30.6.2014. Hankkeen kokonaisbudjetti on 469.807€.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riikka Kuusisto, gsm 050-492 9948, riikka.kuusisto@aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.