EU-hankkeet

KIEMET-hanke, Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Kohderyhmä:

Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat kasvava markkina-alue suomalaiselle metsäsektorille ja teknologiavalmistajille. KIEMET-hanke edustaa metsäsektorin yrityksille räätälöityä uudentyyppistä kansainvälistymisohjelmaa. Hankkeessa tuotetaan tietoa itäisen Euroopan siirtymätalousmaiden - Puolan, Tsekin, Slovakian, Valko-Venäjän, Ukrainan, Romanian sekä Baltian maiden - metsätaloudesta ja liiketoimintaympäristöstä. Lisäksi toteutetaan kansainvälistymisohjelma, missä yrityksille järjestetään koulutustilaisuuksia ja kohdemaihin suuntatutuvia verkostoitumismatkoja asiakkaiden toiveita kuunnellen. Kohderyhmään kuuluvat metsä-, puu- ja bioenergia-alan yritykset sekä muut alan toimijat.

Tavoitteet:

Projektin tuloksena syntyy Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäalaan liittyvä osaamisrakenne. Metsäntutkimuslaitos luo suomenkielisen Internet-palvelun, johon kerätään keskeistä tietoa muun muassa kohdemaiden metsätaloudesta, metsäalan liiketoimintaympäristöstä, puuhuollosta, metsäalan yrityksistä ja bioenergiamarkkinoista. Hanke myös julkaisee kohdemaista metsäatlaksia ja niiden keskeisistä metsäalan yrityksistä infokortteja. Lisäksi hanke vastaa omalta osaltaan metsäalan rakennemuutokseen vahvistamalla Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsäalan tuntemusta ja auttamalla suomalaisyrityksiä yhteistyöhön ko. alueille. Hankkeen tavoitteena on tukea metsäsektorin pk-yritysten kansainvälistymistä verkostojen lisääntymisen, yhteistyöedellytysten vahvistumisen ja uusien toimintamuotojen kehittämisen kautta.

Toimenpiteet:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus vastaa hankkeessa kansainvälistymisohjelmasta. Se järjestää ennen verkostoitumismatkaa toteutettavan koulutustilaisuuden, joissa asiantuntijaluentojen avulla annetaan ajantasainen kuva kohdemaan metsätaloudesta, taloudellisesta ja lainsäädännöllisestä toimintaympäristöstä sekä liiketoimintamahdollisuuksista metsäsektorin näkökulmasta. Koulutukseen liittyvällä verkostoitumismatkalla toteutetaan seminaari, missä paikalliset metsä- ja bioenergia-alan asiantuntijat, edustajat ja valtion viranomaiset kertovat markkinoista ja liiketoimintaympäristöstä, tehdään kenttävierailuja sekä järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kanssa suomalaisten yritysten toiveiden mukaan.

Tähän mennessä hankkeen kansainvälistymisohjelmassa on järjestetty koulutustilaisuuksia ja verkostoitumismatkoja Valko-Venäjälle, Ukrainaan ja Romaniaan. Seuraavaa kohdemaata, Puolaa, koskeva koulutustilaisuus järjestetään maaliskuussa 2012 Joensuussa ja verkostoitumismatka Puolaan 24. - 26.4.2012.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Mikkelin kaupunki ja neljä alan yritystä.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, projektiasiantuntija Sinikka Mynttinen, puh. 010 2178 613, sinikka.mynttinen@aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 12.01.2012.