EU-hankkeet

Kolmas lähde 1.1.2011-31.12.2013

Kolmas lähde koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana 2007-2013".

Kolmas lähde kouluttaa ja tukee yhdistyksiä, seuroja ja järjestöjä palvelutuotannon kehittämisessä, vahvistaa niiden liiketoiminta- ja palveluosaamista sekä tuottaa tietoa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan hyvinvointipalvelujen erilaisista malleista.

Pienyrityskeskus hallinnoi Kolmannen lähteen toista kautta ajalla 1.1.2011-31.12.2013. Osatoteuttajia ovat:

 

Kolmannen lähteen ensimmäinen kausi sijoittui vuosille 2008 - 2010. Rahoittavana viranomaisena toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kolmannen lähteen teemat ja toimenpiteet 2011 - 2013

Kauden 2011 - 2013 keskeinen tehtävä on tiedon ja osaamisen levittäminen ja juurruttaminen. Teemoina ovat eri alojen ja toimijoiden yhteiset palvelukokonaisuudet, kumppanuussopimukset sekä palvelutoiminnan vaikuttavuus.

Keskeistä on kartoittaa aktiivisesti erilaisia malleja, joiden avulla kolmannen sektorin palvelutoimintaa voidaan kehittää myös hankekauden päätyttyä. Näitä malleja ovat esimerkiksi hautomotoiminta sekä yhdistysten palvelutoiminnan kehittäjävalmennus.

Koordinaatiohankkeessa koulutus on oleellinen osa toimintaa. Kolmas lähde tuottaa kaksi koulutusohjelmaa vuosina 2011 - 2013:

POLKU I (käynnistyy syksyllä 2011) on suunnattu hyvinvointipalvelujen käytännön toteuttajille ja tuottajille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksissä. Koulutus keskittyy ennen kaikkea yhdistyksen palvelutuotteen jalostamiseen ja toimijoiden palveluosaamisen vahvistamiseen.

POLKU II (käynnistyy syksyllä 2012) on suunnattu hyvinvointipalvelutoiminnan kehittäjille ja johtajille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksissä. Koulutus keskittyy palvelutoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen sisältäen liiketoiminnallista suunnittelua, palveluprosessien kehittämistä, palvelutoiminnan markkinointia, hankintaprosessien tuntemusta sekä verotus- ja sopimusjuridiikkaa.

Näiden lisäksi hanke järjestää vuosittain verkostotapaamisia kaikille kolmannen sektorin palvelutoiminnasta kiinnostuneille. Ajankohtaiset tiedot kaikista hankkeen tapahtumista löydät hankkeen verkkosivuilta tai liittymällä uutiskirjeen tilaajaksi osoitteessa http://www.kolmaslahde.fi/index.php/uutiskirje.

Lisätiedot: www.kolmaslahde.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.