EU-hankkeet

Kolmas Tie –uudenlainen palvelumalli yrittäjyyteen ja työllisyyteen 1.5.2011-30.6.2014

Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää uudenlainen palvelumalli yrittäjyys- ja työllisyyspolkujen aikaansaamiseksi itsensä työllistävien keskuudessa. Itsensä työllistävät henkilöt, erityisesti luovilla aloilla, toimivat tyypillisesti palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa tai näitä yhdistellen. Tähän toimintatapaan viitataan termillä Kolmas Tie. He eivät ole perinteisessä yhden työnantajan työsuhteessa. Itsensä työllistävä luovan työn tekijä voi olla eri viranomaisten näkökulmasta riippuen palkansaajan asemassa, yksinyrittäjä, opiskelija, apurahan saaja tai työtön. Tässä hankkeessa haetaan ratkaisua siihen, miten kolmannen tien kulkijat saadaan ohjatusti ja volyymejä mahdollistaen yrittäjyyteen/työllisyyteen. 

Kenelle?
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat luovien alojen ammattilaiset. Tule mukaan jos olet

 • suunnittelemassa yrityksen perustamista
 • työtön tai työttömyysuhan alainen ja kiinnostunut yrityksen perustamisesta
 • opintojesi loppuvaiheessa ja harkitset yrityksen perustamista


Mitä?
Osallistumismaksu on 50€/kk. Osallistumismaksua vastaan saat

 • opastusta ja ohjausta omaan henkilökohtaiseen työllistymis-/yrittäjyysmalliin
 • mahdollisuuden oman liikeidean kokeilemiseen ennen siirtymistä kokopäiväiseksi yrittäjäksi
 • asiantuntijoiden tuen oman yritystoiminnan kehittämiseen
 • mahdollisuuden oman yrittäjäosaamisen kehittämiseen ja hyödyllisten kontaktien luomiseen
 • työtilan ryhmätapaamisille
 • innostavan yrittäjähenkisen vertaistuen muilta ryhmäläisiltä


Miten?
Tavoitteena on

 • luoda uusia yrityksiä, jotka toimivat verkostoyhteistyössä muiden yritysten kanssa.
 • kehittää valmiuksia palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toimimiseen madaltamalla kynnystä yrittäjyyteen siirtymisessä.
 • antaa yrittäjyystietoa sekä mahdollistaa yrittäjyyden kokeileminen ilman työtekijästatuksen menettämistä 
 • tukea ja kehittää seudullisia yrityspalveluja
 • tukea palvelusektorilla ja tuotannollisilla aloilla sekä julkisen sektorin palvelurakennemuutoksen seurauksena syntyvää uudenlaista yrittäjyyttä
 • tukea koulutuksella, neuvonnalla ja tiedotuksella palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa toteutettavaa yrittäjyyttä
 • tukea yritysten verkostoitumista


Rahoittajat:
Hanketta rahoitetaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvasta valtakunnallisesta
ESR–hankeohjelmasta ”Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten
kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen”. Osarahoittajina toimivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, InnoOmnia sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Osa rahoituksesta koostuu kehitysohjelmaan osallistuvien henkilöiden osallistumismaksuista.

Lisätietoja:
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, tutkimusjohtaja Jari Handelberg, puh. 050 4385 736, jari.handelberg(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.