EU-hankkeet

luova_suomi_musta_banneri_700px-3.jpg

Luova Suomi

 

Luova Suomi tarjoaa ajankohtaista tietoa, aktiivista tilaa toimia ja näkyä sekä monialaisia kohtaamismahdollisuuksia luovien alojen kehittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä yrittäjille ja ammatinharjoittajille. Toiminnan tavoitteena on luovien toimialojen vahvistaminen sekä luovan osaamisen merkitysten ja mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen yhteiskunnan eri sektoreilla. Haluamme edistää luovan talouden kannalta suotuisan toimintaympäristön rakentumista osana innovatiivista ja luovaa Suomea.

FAKTA

Luova Suomi koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmakauteen 2007–2013 kuuluvaa valtakunnallista luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaa. Hanketta hallinnoi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Tampereen ja Seinäjoen kaupungit sekä Sibelius-Akatemia ja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy. Rahoittavana viranomaisena toimii Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tietoa. Luova Suomi kokoaa yhteen ja tuottaa tutkimustietoa luovista aloista alan määrittelyn ja tilastoinnin sekä kehittämistarpeiden ja tulevaisuuden näkymien ennakoimiseksi. Hanke tarjoaa myös ajankohtaisia uutisia luovilta aloilta, tietoa alan tapahtumista ja koulutusmahdollisuuksista sekä nostaa esiin innovatiivisia ja erityisen luovia yrityksiä, osaajia, kehittämisvälineitä ja alueita.

Tilaa. Luova Suomi tarjoaa aktiivista tilaa toimia ja näkyä sekä vaihtaa kokemuksia. Hankkeen valtakunnalliset verkostot ja viestintäkanavat ovat kanavia jalostaa, jalkauttaa ja nostaa esiin luovan osaamisen ilmentymiä. Jaa ajatuksia, uutisia, tapahtuma- tai koulutustietoja Luovan Suomen verkkosivuilla ja Facebookissa, esiinny Pitchaus-TV:ssä tai tule mukaan osallistumaan ja tekemään valtakunnallisia tapahtumia.

Kohtaamismahdollisuuksia. Luovan Suomen yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet herättävät keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä ja ilmiöistä luovilla aloilla sekä luovan osaamisen hyödyntämisestä yhteiskunnassa laajemminkin. Tilaisuudet tarjoavat luovien alojen ja muiden toimialojen edustajille mahdollisuuden kohdata ja vaihtaa ajatuksia hyvistä toimintatavoista, alan muutos- ja kehittämistarpeista sekä tulevaisuuden suunnasta.

Luova Suomen tarjoamiin tieto- ja viestintäpalveluihin sekä ajankohtaiseen tapahtumatarjontaan voit tutustua Luovan Suomen verkkosivuilla sekä liittymällä kuukausittaisen uutiskirjeen tilaajiin. Ps. Meistä kannattaa tykätä myös Facebookissa!

luova_suomi_logot_footeri_700px (3).jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 11.04.2014.