EU-hankkeet

Luova Suomi Etelä-Savossa 1.1.2011-31.12.2012

Tämän hankkeen kautta jalkautetaan Manner Suomessa toimivan valtakunnallisen Luova Suomi -hankkeen verkostomainen toimintatapa, valmiit työkalut ja infra Etelä-Savoon. Yhteistyöverkostojen tietoinen rakentaminen mahdollistaa valtakunnallisesti hyväksi havaittujen toimintamallien soveltamisen alueelle (esim. yhteistyöpajamalli) ja kehittämisen edelleen verkostomaisesti luovien ja muiden alojen yritystoiminnan käyttöön. Hyödyntämällä alueen tutkimus ja ennakointiosaamista tuotetaan selvitys, jolla vahvistetaan Pietari-osaamista alueen erityispiirteenä.

Luova Suomi Etelä-Savossa –hanke tarjoaa laajasti luovien alojen ja muiden alojen  yrittäjille, kehittäjille, rahoittajille ja muille toimijoille mahdollisuuden kehittää luovien alojen toimintamalleja ja monialaisten yhteistyöverkoston syntymistä.

Tärkeimmät toimet ja tulokset:

Viestintä ja koordinaatio

Etelä-Savon luovan talouden kehittäjäverkosto käynnistetään yhteistyönä valtakunnallisen Luova Suomi -hankkeen verkoston kanssa. Yhteistyö yritysten, toimijoiden ja kehittäjien välillä nähdään edellytyksenä luovan talouden merkitysten ja mahdollisuuksien tunnistamiselle, alan kehittymiselle ja kasvulle. Keskeisiä välineitä ovat verkostotapaamiset ja uutiskirje. Toimijat muodostavat verkostoja alueellisesti, valtakunnallisesti ja Luova Suomen kautta kansainvälisesti. Kartoitetaan luovien alojen kumppanitahoja Venäjä/Pietari ja tiedotetaan yhteistyömahdollisuuksista.

Tuodaan infran ja viestinnän lisäksi hyvät käytännöt alueelle: yhteistyöpajamalli, jossa monialaiset opiskelijaryhmät työstävät yritysten kehitysideoita ja Luova Suomi-tilaisuudet

Valtakunnallinen tapahtuma ja näkyvyys

Järjestään valtakunnallinen luovan talouden tapahtuma yhteistyössä valtakunnallisen Luova Suomi -hankkeen kanssa v. 2012. Tapahtuman teema on Venäjä-yhteistyön selvitysten tulokset erityisesti ennakoinnin näkökulmasta.

Ennakointi ja soveltava tutkimus

Tuotetaan selvitys luovien alojen Venäjä-yhteistyön aihealueelta. Selvitystyön tavoitteena on paitsi näkyvyyden lisääminen osana valtakunnallista toimintaa myös pysyvän Venäjä-osaamisverkoston synnyttäminen. Selvitystyöllä hahmotetaan myös käytännön tapoja, miten tätä osaamista ja verkostoja voidaan saada osaksi valtakunnallistakin toimintaa. 

Luova Suomi Etelä-Savossa -hanke toteutetaan yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakulun kanssa, joka osatoteuttajana tuottaa Venäjä-yhteistyön selvityksen.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Kaija Villman projektipäällikkö puh. 040 176 4667, kaija.villman(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg
luovasuomi_eng_musta_web.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 10.03.2015.