EU-hankkeet

Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi -hanke 1.10.2009-31.12.2011

Luovien alojen yrittäjyys Etelä-Savon vahvuudeksi - hanke on tarkoitettu laajasti luovien alojen yrittäjille, yrityksille ja osuuskunnille Etelä-Savon alueella. Hankkeella tuetaan erilaisten luovien toimialojen yhteistyötä ja koulutuksissa paneudutaan yrittäjien liiketoiminnan, kansainvälistymisen ja myyntiosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteet

  • Synnyttää uudenlainen valmennusohjelma ja innovatiivinen toiminta- ja yhteistyömalli, jonka avulla potentiaaliset ideat ja yritykset kyetään kytkemään entistä aikaisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin liiketoiminnan kehittymisen vaatimiin verkostoihin.
  • Alueen toimijoiden verkostot vahvistuvat uusilla kv-innovaatioiden synnyttämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävillä verkostoilla.
  • Uusien liiketoimintamallien ja innovaatioprosessien sekä yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista koskevan tiedon siirtyminen yrittäjille, yrityksiin ja alueiden kehittäjille.
  • Alueen innovaatiojärjestelmän toimijoiden välinen vuorovaikutus lisääntyy ja syntyy entistä enemmän ja yritysten tarpeita paremmin palvelevaa markkinoita koskevaa tietoa, osaamista ja palvelutoimintaa.
  • Potentiaaliset yrittäjät ja toimivat yritykset, yritys- ja aluekehittäjät ja yliopisto omaksuvat jatkuvan kansainvälisen innovaatio/kaupallistamisosaamisen ja sen päivittämisen pysyväksi toimintatavaksi.
  • Luovien alojen yritykset kasvavat; niiden myynti kasvaa ja työntekijöiden määrä lisääntyy.


Hankkeen toimenpiteet

Hankkeen käytännön toimet käynnistyvät aloitusseminaarilla joulukuussa 2009. Seminaareja on luvassa myös jatkossa koko hankkeen ajan yhteensä 5 kpl.

Hankkeen koulutusjaksot alkavat vuoden 2010 alussa. Alkavana vuonna on tulossa 8 vuorovaikutteista lähiopetuspäivää, joihin liittyy oman yrityksen toimintaa tukevat kansainvälistymistä ja liiketoimintaa koskevat kehittämistehtävät sekä yritysten neuvontaa klinikkatyöskentelyä hyödyntäen. Hanke jatkuu samanlaisella ohjelmalla vuonna 2011.

Hankkeen aikana valmistellaan yhteistyössä yritysten kanssa Luovien alojen yritysten kansainvälistymistä ja liiketoiminnan kehittämistä palveleva valmennus workshop työskentelyä hyödyntäen eli todella kuullaan yritysten tarpeita.

Hankkeen kuluessa ja lopuksi selvitetään projektin vaikutuksia Etelä-Savon luovien alojen yrittäjyyden kehittämiseen ja luovien alojen yritysten tilaan. Parhaiden käytäntöjen levittäminen hankkeeseen osallistuneiden kokemuksista kuuluu asiaan.

Hanketta osarahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja HSE Pienyrityskeskus Kaija Villman, koulutussuunnittelija, Puh. 040 176 4667, kaija.villman(at)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.