EU-hankkeet

Muuttuva Venäjä -hallintokoulutusohjelma

Venäjän merkitys Suomen kauppakumppanina on huomattava, ja tähän mennessä luotujen elinkeinoelämän ja muiden sektoreiden Venäjä-yhteyksien arvo kasvaa entisestään. Etelä-Savossa on paljon Venäjä-toimijoita: koulutusorganisaatioita, aluehallintoviranomaisia, kaupunkeja, kuntia, järjestöjä ja yrityksiä. Julkisen sektorin toimiva yhteistyö on perusedellytys myös elinkeinotoiminnan kehitykselle, joten Venäjän hallintomalleihin ja toimintatapoihin tutustumalla ja perehtymällä vahvistetaan Etelä-Savon kilpailukykyä Venäjä-toiminnoissa.

Maaliskuussa 2010 alkavan ohjelman toteuttamisesta vastaa Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus. Ohjelma on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon maakuntaliitto.

Ohjelman tavoitteet:

Lisätä, kehittää ja syventää julkisen sektorin toimijoiden Venäjä-osaamista ja tuntemusta.

Selkeyttää suomalaisten kokonaiskuvaa Venäjästä, auttaa heitä ymmärtämään Venäjän yhteiskuntaa, toimintaympäristöä ja tapoja.

Auttaa luomaan edellytykset yhteistyön käynnistämiseen, kehittämiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen.

Koulutusohjelman kokonaislaajuus on 15 op. Se koostuu 3 op:n laajuisista jaksoista. Ohjelman aihealueita ovat Venäjän hallinto, koulutusjärjestelmä, Venäjän maaseutu ja metsätalous sekä Venäjän sosiaali- ja terveyshuolto. Opiskelu tapahtuu monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukset järjestetään Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.

Lisätietoja:

Elena Mochnikova, puh. 010 2178 668, elena.mochnikova(at)aalto.fi
Niko Arola, puh. 010 2178 628, niko.arola(at)aalto.fi

eu-esr.jpg etela-savo.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 25.10.2011.