EU-hankkeet

NYT – Nuoren Yrityksen Tuki 1.5.2008 - 31.12.2013

Nuoren yrityksen tuki (NYT) -hanke muodostaa laajan alkuvaiheen yritystoiminnan tukikokonaisuuden Etelä-Savon maakunnan alueella. Hankkeella myös edistetään entistä läheisempää yhteistyötä eri toimijoiden kesken Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutukunnilla. Hallinnoijana toimii Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus.

Ohjelman tavoitteet:

  • parantaa valmennukseen osallistuvien henkilöiden valmiuksia ennen kaikkea yrittäjinä toimimiseen mutta myös toisen palveluksessa, ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti Etelä-Savon työllisyystilanteeseen
  • parantaa yrittäjien valmiuksia liiketoimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kasvuun ja sitä kautta uusien työpaikkojen syntymiseen
  • rakentaa nuorille yrityksille pitkäjänteisen kehittymistien / kehittämismallin, mikä parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Etelä-Savossa
  • synnyttää uudenlaisia yhteistyön muotoja eri toimijoiden välillä seudullisesti ja maakunnallisesti ja parantaa sitä kautta yritysten tukipalvelujen laatua ja kattavuutta
  • vaikuttaa positiivisesti koko maakunnan yrittäjyysilmastoon ja yrittäjyyden vetovoimaan työllistymisvaihtoehtona


Hankkeen toimenpiteet:

Kullekin seudulle rakennetaan seudun tarpeista lähtevä valmennus- ja tukikokonaisuus. Tuki sovitetaan yhteen seudulla olevan muun alkuvaiheen yritystoiminnan hanke- ja tukitoiminnan kanssa siten, että päällekkäisyyksiltä vältytään. Samalla pystytään luomaan mahdollisimman kattava ja alueellisen tarpeen mukaan ohjautuva tukivaikutus alkuvaiheen yritystoimintaan.

Yritystoiminnan käynnistäminen etenee vaiheittain yrittäjyyspäätöksen kypsymisen kautta yrityksen perustamiseen ja kannattavan toiminnan vakiinnuttamiseen. NYT-hankkeessa on jokaiseen vaiheeseen räätälöity valmennusratkaisu, joka antaa täsmätukea niihin kysymyksiin ja haasteisiin, joita nimenomaan tuossa vaiheessa syntyy.

Hankkeen valmennusohjelmat:

  1. Yrittäjäksi NYT -yrittäjyyden perusvalmennus
  2. Startti NYT -valmennus yritystoiminnan käynnistäneille yrittäjille
  3. Kannattava kasvu 2KK-valmennus 
  4. Yritystä Eteenpäin NYT - uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitseminen ja kasvun mahdollisuuksien tulkinta - ilta- ja monimuoto-opintoina ja ajankohtaisseminaareina
  5. YAT - Yrittäjän ammattitutkinnon näytöt valmennusohjelmien yhteydessä


Hankkeen kehittämistoimet:

Hankkeessa kehitetään seudullinen toiminta- ja yhteistyömalli alkuvaiheen yritystoiminnan tuen/valmennuksen tarvelähtöiseen kohdentamiseen. Samalla mallinnetaan pitkäkestoinen, yrittäjän ja yrityksen tarpeesta lähtevä kehittämispolku yrittäjävalmiuksien kartoituksesta toimintansa aloittaneen yrityksen toiminnan vakiinnuttamiseen ja kehittämiseen, vaikutuksista tehdään seurantatutkimus hankkeen lopulla. Koulutuksista muodostetaan yrittäjille polku yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen. Koulutuksissa  sovelletaan innovatiivisia vertaisoppimisen menetelmiä kuten Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa kehitettyä kehittämisklinikka-menetelmää, josta jatkojalostetaan toimiva väline liikeideoiden työstöön ja yrittäjien verkottumiseen.

Hankkeen aikana tehdään yksi laajempi seurantatutkimus, mikä keskittyy hankkeen tuloksiin ja vaikuttavuuteen ja joissa haetaan parhaita käytäntöjä. Seurannasta vastaa Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen tutkimusyksikkö ja se laaditaan 2013.

Hankeen yhteistyökumppanit:

Etelä-Savon Yrittäjät
Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan TE-toimistot
Miktech Oy
Miset Oy
Uusyrityskeskukset (Mikkeli ja Savonlinna)
YritysSuomi

NYT Nuoren yrityksen tuki hanketta ESR osarahoittaa Etelä-Savon ELY keskus.

Lisätietoja:  Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus Anne Innanen, koulutuspäällikkö, puh. 040 8367 870, anne.innanen(a)aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.