EU-hankkeet

Real Case Lab Etelä-Savo 1.8.2011 - 31.3.2013

Real Case Lab Etelä-Savo -hanke edesauttaa digitoinnin ja sähköisen arkistoinnin kehittämistä ja tuotteiden kaupallistamista Etelä-Savossa.

Hankkeessa Etelä-Savon digitointiosaamiseen perustuva huippuosaaminen yhdistyy Aalto-yliopiston monialaisen verkoston kanssa. Hankkeessa valmistellaan Kansalliskirjaston digitointi- ja konservointikeskuksen ja Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen yhteistyönä Real Case Lab pilotti. Digitointiosaaminen on tunnustettu alueelliseksi kärkiosaamiseksi ja Real Case Labin casena on siihen perustuvan palvelun asiakaslähtöinen tuotteistaminen. Tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Kehittämisessä pyritään edistämään organisaatiotason palvelujen ja yksityisen yrittäjyyden toimimista verkottuneina ja toisiaan täydentäen.

Real Case Lab Etelä-Savo -hanketta hallinnoi Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja osatoteuttaja on Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus. Hanke liittyy DigitalMikkeli -kokonaisuuteen.

Kehittämisen keinot

Real Case Lab -työpajat, joista valmistellaan monialainen, luovuutta edistävä innovaatioympäristö. Työpajoissa yhdistyvät digitaalinen osaaminen ja palvelut, asiakasnäkökulma, opiskelijayhteistyö, asiantuntijat sekä sisältöä ja soveltamista yhdistävä ratkaisukeskeisyys. Hankkeessa toteutetaan noin kahdeksan Real Case Lab työpajapäivää + tehtävät ja neuvonta.

Real Case -koulutukset on teemallisia koulutuksia työpajojen tueksi ja osaamisen vahvistamiseksi. Pääteemoina ovat muunmuassa asiantuntijapalvelun myynti, markkinointi ja tuotteistaminen. Hankkeessa koulutetaan digitaaliseen osaamiseen perustavia yrittäjä liiketoiminnan, tuotteistamisen ja myyntiosaamisen alueella. Toteutetaan noin kymmenen lähipäivää + kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Kohderyhmä

Hankkeesta hyötyvät erityisesti eteläsavolaiset digitointiin perustuvat yritykset ja muut toimijat, koulutus- ja kehittämisorganisaatio sekä muistisektorin asiantuntijaorganisaatiot.

Tulokset

Valmistellaan yhteistyössä uudentyyppinen Real Case Lab -malli joka on innovatiivinen ja monialainen oppimisympäristö.

Hankkeen aikana ja sen toimien seurauksena

  • Luodaan kontaktipinta maakunnan opiskelijoiden ja yritysten välille, joka arantaa koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin
  • Etelä-Savon digitointiosaamiseen perustuva yritystoiminta vahvistuu ja kilpailukyky paranee
  • Etelä-Savo tunnistetaan merkittävänä digitointiosaamisen keskittymänä. 
  • Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen ja muiden yksiköiden verkostot hyödynnetään.

 

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Lisätietoja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, projektipäällikkö Kaija Villman, puh. 010 2178 640, kaija.villman@aalto.fi

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg
 muc.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.