EU-hankkeet

Top Leader

Tämä on projektikuvaus. Siirry tästä projektin varsinaisille www-sivuille»

Top Leader – Kyvykkyyksiä etsimässä on ESR-projekti, jossa kehitetään johtamisen ja rekrytoinnin osaamista PK-yrityksille

Suurissa ja PK-yrityksissä johtamisen ja asiantuntemuksen kentät ovat erilaiset. Top Leader -projektissa haetaan ratkaisuja osaamisen kohtaanto-ongelmaan johto- ja päällikkötason työvoiman liikkuessa suurista yrityksistä PK-sektorille.

Merkittävä osa tulevaisuuden työpaikoista on PK-yrityksissä

Merkittävä osa tulevaisuuden työpaikoista on PK-yrityksissä, joiden johtoon kaivataan monialaisia osaajia kasvun ja kansainvälistymisen takaamiseksi. Johtaminen PK-yrityksissä vaatii enemmän monialaisuutta ja ymmärrystä liiketoiminnan kokonaisdynamiikasta ja toimintaympäristöstä kuin mitä suuryrityksessä usein tarvitaan. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmaa voidaan ratkaista ainakin kahdella eri tavalla: kouluttamalla tai parantamalla rekrytointia. Top Leader pyrkii tuloksiin näillä molemmilla keinoilla. Tavoitteena on myös tukea yrittäjyyttä ja kasvattaa pk-yritysten houkuttelevuutta työntekijänäkökulmasta.

Hankkeen sisältö ja tuotokset

Top Leader -hanke koostuu tutkimusosiosta, joka koostuu kyvykkyyksien viitekehysmallin, rekrytointimallin, osaamisen kehittämismallin sekä täydennyskoulutusmallin kehittämisestä. Tavoitteena on PK-yritysten johtamisen kehittäminen ja toisaalta etsiä ratkaisuja työvoiman kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen mm. työpajatyöskentelyn ja round table-työskentelyn avulla. Mukaan lähtevillä yrityksillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan projektissa kehitettävien koulutuskokonaisuuksien avulla.

projektikuva.gif

Projektissa järjestetään kehittämistyöpajoja, Round Table'eja sekä koulutuspilotteja. Projekti tuottaa malleja PK-yritysten rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen.

Projektin palveluja voivat hankkia PK-yritykset, jotka toimivat Uudenmaan tai Itä-Uudenmaan alueilla.

Kesto

1.3.2013–31.12.2014.

Rahoittajat

Top Leaderia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskus.

Ohjausryhmä

Anne Gustafsson-Pesonen, Aalto-yliopisto / PYK
Anne Kallio, Aalto-yliopisto / PYK (projektipäällikkö)
Jari Laine, Aalto-yliopisto, BIT-tutkimuskeskus
Liisa Leino, Leinovalu Oy (ohjausryhmän pj.)
Pekka Pesonen, Nokia Oy / Bridge
Sari Taukojärvi, TEK
Auli Vuorela, Uudenmaan Ely-keskus, asiantuntija, rahoittajan edustaja
Eira Yrttiaho, Teknova Oy

Lisätietoja

pienyrityskeskus.aalto.fi/fi/topleader

Linkedin

Anne Kallio
projektipäällikkö
anne.kallio [a] aalto.fi
p. 050 316 0976

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg

 

 

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 24.04.2014.