EU-hankkeet

Uudistuva johtajuus - pk-yritysten kehittymisen tuki 1.5.2011-31.5.2014

Uudistuva johtajuus hankkeen tarkoituksena on antaa esimiehille ja johdolle valmiuksia yrityksen sisäisen kehittämistyön johtamiseen. 2010-luvun työyhteisöt edellyttävät johdolta uusia valmentavan johtamisen työmenetelmiä, joiden avulla esimiehet ja johto pystyvät innostamaan henkilöstön oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen osana arjen työtä.

Henkilöstön ja johdon yhteinen sitoutuminen kehittämiseen lisää yrityksen sisällä joustavuutta ja muutosvalmiutta. Tarkoitus on, että koko työyhteisö oppii. Henkilöstön osaaminen yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista (monipuoliset työyhteisötaidot) paranee, mm. talouden ymmärrys, kuka maksaa palkkani, sisäisen asiakkuuden ymmärtäminen ja oman työn merkitys osana kokonaisuutta ja suhteessa muihin työntekijöihin. Tuloksena yrityksessä opitaan sisäinen kehittäminen ja omaksutaan uusia toimintamalleja ja toimintakulttuuria, vastuullisuutta, syntyy parempaa keskinäistä vuorovaikutusta ja osaamisen jakamista. Tavoitteena on, että osallistavan johtamiskulttuurin avulla parannetaan yritysten kilpailukykyä ja tuloksellisuutta sekä yhteisöllinen työhyvinvointia. Tavoitteena on yhteisellä asialla -tyyppisen ajattelun syntyminen yritysten toimintakulttuuriin, jossa kehittäminen nähdään mahdollisuutena ei uhkana.

Kohderyhmä

Esimiehet, johto, projektin vetäjä ja yritysten henkilöstö

Hankkeen toimenpiteet

  1. Esimiehille ja johdolle: Leadership seminaarit (½-1 pv) "Uudistuvalla työyhteisöllä parempaan businekseen", tulevaisuuden johtamisen trendit, mitä osaamista yrityksissä tarvitaan, osallistujien yritysten kehittämistarpeiden kartoitus
  2. Esimiehille ja johdolle: Uudistuva esimies ja kehittävä työyhteisö - valmennukset, joka sisältävät yhteisiä valmennuspäiviä (5 pv) sekä kehittämistyöpajoja (4 x ½ pv), jotka ovat ns. vertaiskehittämisryhmiä (samasta aiheesta kiinnostuneet). 
  3. Yritysten koko henkilöstölle ja johdolle: Työyhteisötaidot auttavat onnistumaan -kehittämisohjelmat (2-4 pv), jotka ovat yritys- ja työyhteisökohtaisia, ohjattuja kokonaisuuksia. Ohjelmat rakennetaan räätälöidysti, yhteistyössä kunkin yrityksen kanssa. Sisältävät tietopainotteisia, yhteisiä päiviä, työpajoja ja tarvittaessa coachausta.
  4. Esimiehille ja johdolle: Teemapäiviä (1-2 pv) liiketoiminnan eri teemoista mm. talous-, projektiosaaminen, juridiikka, viestintäosaaminen, asiakasosaaminen jne.
  5. Toteutetaan Case -yritysten pitkittäisseuranta. Hankkeen aikana rakennetaan yritystarinoita, joka ovat tapauskohtaisia kertomuksia yrityksistä, niiden haasteista, menestyksestä, kehittämisen tarpeista sekä muutoksen kuvaamisesta koko yrityksen elinkaarella ja toimintaympäristön osalta. Yritystarinoita hyödynnetään koulutuksissa syvällisen ymmärryksen lisäämiseksi todellisia tapauksia käsittelemällä.

 

Toteutetaan Etelä-Savon kaupungeissa

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja alueen yritykset.

Lisätietoja: projektipäällikkö Marja Honkanen, marja.honkanen@aalto.fi, puh. 050 496 5229.

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg ely-keskus.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 03.04.2014.