EU-hankkeet

YKOONTI – yrittäjyyskasvatuksen koonti ja arviointi –hanke 1.9.2010 – 31.12.2012

YKOONTI on Opetushallituksen Yrittäjyyskasvatuksella ja -osaamisella muutosvoimaa -kehittämisohjelman ESR hanke

HANKKEEN TAVOITTEET

 • Koota yhteen ja arvioida vuosina 2000 – 2010 toteutettuja yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyviä ESR osarahoitteisia hankkeita (Läänit, TE -keskukset, OPH ja ELY)
 • Arvioida hankkeiden laadullisia ja määrällisiä onnistumisia
 • Arvioida hankkeiden aikaansaamia pysyviä tai merkittäviä alueellisia vaikutuksia / muutoksia yrittäjyyskasvatuksen teemaan liittyen
 • Luoda mallia ja suosituksia yrittäjyyskasvatuksen linkittämisestä opettajakoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen
 • Antaa suosituksia yrittäjyyskasvatuksen tuleviin kehittämis- ja tutkimushankkeisiin
 • Löytää hankkeista uusia innovatiivisia yrittäjyyspedagogisia malleja, joita voi edelleen levittää hanketoimijoiden, opettajien ja kasvattajien jne. käyttöön

HANKKEEN KESKEISET TOIMENPITEET

 1. Käynnistäminen ja tiedottaminen kohderyhmien keskuudessa
 2. Yksityiskohtaisen toteutussuunnitelman viimeistely rahoittajan kanssa
 3. Hankkeiden kartoitus, listaus ja perustietojen haku 
 4. Hanketoimijoille, kohde- ja sidosryhmille tehtävä a) kyselytutkimus ja b) haastattelut
 5. Hanketyöpajat 3 kpl
 6. Tulosten raportointi ja levitys: painettuna ja sähköisesti

 

YKOONTI -hankkeen ohjausryhmään kuuluvat:

pj. Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjät ry, vpj. Tea Rasi Educode, Pasi Hieta Oulun yliopisto, Tarja Römer-Paakkanen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jaana Seikkula-Leino Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Jussi Pihkala OKM, Virpi Utriainen YES-keskus, Minna Taivasalo-Salkosuo OPH, Paula Kyrö Aalto –yliopiston kauppakorkeakoulu.

Aalto –yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta hankkeen parissa työskentelevät mm.

projektipäällikkö Anne Gustafsson-Pesonen
tutkimusjohtaja Jari Handelberg
tutkija Pertti Kiuru
asiantuntija Outi Hägg
koulutussuunnittelija Maija Tamburello

Hanketta ESR osarahoittaa Opetushallitus

Lisätietoja:  Aalto yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus koulutusjohtaja, projektipäällikkö Anne Gustafsson-Pesonen, anne.gustafsson-pesonen@aalto.fi, 0408344217

eu-esr.jpg vipuvoimaa.jpg OPH_hankelogo.jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 06.03.2014.