EU-hankkeet

Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen

1.3.2015 – 29.2.2016

Hankkeessa tuotetaan esiselvitys siitä, miten Henanin maakunnan erityisyliopistojen ja Etelä-Savossa sijaitsevan luomututkimuksen-, -tuotannon ja -liiketoiminnan osaamiskeskittymän välille luodaan konkreettista yhteistyötä.

Henanin maakunnassa Kiinassa on n. 100 milj. asukasta ja alue on keskeisin osa Kiinan elintarviketuotantoa ja siihen liittyvää tutkimusta ja tuotekehitystä. Alueen maataloustuotanto
vastaa Kiinan omasta elintarviketuotannosta lähes 30 %. Luomutuotanto ja sen mahdollisuudet on yksi kiinnostava aihealue alueen yliopistoissa ja kehitysorganisaatioissa.

Hankkeen aikana selvitetään lähitulevaisuuden potentiaalisimmat luomuun liittyvät yhteistyön muodot Henanin maakunnan ja Etelä-Savon välillä. Siinä kartoitetaan Henanin maakunnan luomutuotantoon, – yrittäjyyteen, -liiketoimintaan sekä luomututkimukseen liittyvän toiminnan taso sekä ne toiminnan osa-alueet ja tuotantosuunnat, joilla Henanin maakunnassa koetaan olevan erityisesti tarpeita kansainvälistymiseen ja suomalaisen luomuosaamisen hyödyntämiseen.

Lisäksi selvitetään maakunnan alueella esiintyvää kiinnostusta eteläsavolaisia luomutuotteita ja –palveluja kohtaan. Hankkeessa selvitetään kansainvälisen rahoituksen kanavat ja valmistellaan projektitoiminnan malli, joka palvelee yhteistyön kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Hanketta toteuttavat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti. Hanke saa osarahoitusta EU:n Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Mikkelin yliopistokeskukselta.

Etelä-Savon ja Henanin maakunnan luomuyhteistyömahdollisuudet

Lisätietoa:
Pienyrityskeskus: Natalia Narits, natalia.narits@aalto.fi, Sinikka Mynttinen, sinikka.mynttinen@aalto.fi
Ruralia-instituutti: Pirjo Siiskonen, pirjo.siiskonen@helsinki.fi

 

300x80aalto.jpgRuraliaSuomi__CMYK (2).jpglogo copy ilman tekstiä.JPG

eakr 2014_2020.pdf        vipuvoimaa 2014_2020.pdf    FI_Maakuntaliitto_vaaka[1].jpg

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 04.03.2016.