EU-hankkeet

Kansalliset EU-projektit

Kansallisella rakennerahastotoiminnalla on suuri merkitys yrittäjyyden ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämiselle maassamme. Nämä teemat ovat niin aluekehityksen kuin koko Suomen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevia. Pienyrityskeskuksen oma strategia keskittyy juuri samoihin teemoihin, joten EU –rakennerahastojen tukea on aktiivisesti käytetty yrittäjä- ja yritysvalmennuksen, yrittäjyyden tutkimus- ja kehityshankkeiden sekä yrityshautomotoiminnan toteuttamiseen ja käynnistämiseen maamme eri alueilla. Kansallinen EU-rahoitus on mahdollistanut yrittäjyyttä edistävien ja pk-yritysten pitkäjänteistä kasvua vauhdittavien hankkeiden toteuttamisen osallistujayrittäjien ja -yritysten kannalta kustannustehokkaasti.

Tutustu oheisiin meneillä oleviin ja jo päättyneisiin hankkeisiin sekä ota yhteyttä niissä mainittuihin vastuuhenkilöihin. Tervetuloa mukaan projektiyhteistyöhön osallistujana ja/tai kumppanina.

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 26.03.2015.