EU-hankkeet

DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista aineistoista

1.10.2015-28.2.2017

DigiBus.png

DigiBus –hankkeessa tuetaan eteläsavolaisen digitaalisen osaamiskeskittymän kehittymistä ja Etelä-Savossa olevien arkisto- ja tietokantojen näkyvyyden ja hyötykäytön lisäämistä. Toimien tavoitteena on digitaalisuuteen ja avoimeen tietoon liittyvän liiketoiminnan ja arjen digitaalisten ratkaisujen kehittämisen edistäminen.

Kenelle?

  • Yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään avoimia digitaalisia aineistoja
  • Julkisille tahoille, joilla on avoimia digitaalisia aineistoja tai ovat kiinnostuneita hyödyntämään muiden aineistoja tai palveluita
  • Muut toimijat, jotka voivat hyötyä avoimien digitaalisten aineistojen käytöstä, kuten historiatutkijat

KESKEISET TOIMET

KEHITYSPAJAT avoimen tiedon käyttö- ja hyödyntämistarpeisiin sekä selvityksessä esille nousseisiin kehitystarpeisiin eli ongelmien ratkaisemiseen tähtäävät pajat yritys- ja toimijaryppäille uusien palveluiden kehittämiseksi. Sovelletaan ketterän kehittämisen menetelmiä. Noin 6-7 päivää. Etsitään ideoita ja käyttökohteita sekä hyödyntämismahdollisuuksia Kansalliskirjaston avoimille digitaalisille aineistoille sekä muille avoimille aineistoille. Muodostetaan ensimmäisiä palvelukonsepteja.

BENCHMARKING ja asiantuntijavieraat. Tutustutaan valtakunnallisesti hyväksi havaittuihin käytänteisiin ja hyviin esimerkkeihin avoimen tiedon hyödyntämisessä.

SELVITYKSET

  • Selvitys loppukäyttäjien digitaalisten palveluiden tulevai¬suuden käyttötarpeista (esim. tulevaisuuden seniorikäyttäjät). Selvityksellä saadaan todellista tietoa käyttäjä- ja tarvelähtöiseen kehittämiseen.
  • Selvitetään yli toimialarajojen eteläsavolaisten yritysten ja organisaatioiden avoimen tiedon käyttöä, tarvetta liike¬toiminnan osana.

Lisätiedot

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus ja Helsingin yliopiston Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskus. Hanke saa Etelä-Savon maakuntaliiton kautta EU:n Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) osarahoitusta.

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 15.03.2016.