EU-hankkeet

GAME ON - Nuorten työllistymistä uudenlaisista digitaalisista kokeiluista 1.1.2016 - 31.12.2017

GAME ON –hankkeen tavoitteena on eteläsavolaisten nuorten osallistumisen ja työllisyysasteen nostaminen ja sen myötä nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja arjen hallinnan tukeminen.

Tavoitteena on myös rohkaista pk-yrityksiä digitaalisiin ja pelillisiin kokeiluihin, jotka parhaimmillaan johtavat nuorten työllistymiseen tai ainakin kokeilemaan, miten yrityksen kehittämisessä voisi hyödyntää digitaalisuutta ja pelillisyyttä.
GAME ON rakentaa siltaa nuorten ja yhteiskunnan välille luomalla kokeiluihin perustuvan toimintamallin digitaalisten valmennusten, pelioppimisen, seikkailujen ja yritysinterventioiden avulla.

Kohderyhmä
Alle 30-vuotiaat vastavalmistuneet, valmistuvat tai ilman tutkintoa olevat nuoret sekä työttömät tai työttömyysuhanalaiset nuoret Etelä-Savossa. Alueen mikro- ja
pk-yritykset ja muut potentiaaliset työllistäjät.

Toimenpiteet

KOLLEKTIIVISEN OPPIMISEN KOKEILUT

Osin virtuaaliympäristöissä tapahtuvia kollektiivisen
oppimisen kokeiluja ja toimenpiteitä, joihin osallistuu
nuoria ja yrityselämän edustajia. Kokeiluissa voidaan
kehittää ja ratkoa osallistujayritysten antamia tehtäviä.

DIGITAALISET KOKEILULLISET KOHDESEIKKAILUT

Mobiililaitteella pelattava seikkailu tai tapahtumakokonaisuus, joka linkittyy johonkin kohteeseen, yritykseen, kaupunkiin, maahan tai ympäristöön. Seikkailussa etsitään ja suoritetaan toiminnallisia rasteja ja tehtäviä

Lisätiedot:
Maisa Kantanen, maisa.kantanen@aalto.fi,
puh. 040 5697 899.
Anne Gustafsson-Pesonen,
anne.gustafsson-pesonen@aalto.fi, puh. 040 8344 217.

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus. Hanke  saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoitusta.

esr 2014_2020.pdf   ELY_KESKUS.jpga_logo_pyk.jpgvipuvoimaa 2014_2020.pdf

 

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 20.04.2016.