EU-hankkeet

Hajautettu energiantuotanto maatiloilla

1.1.2016 – 31.12.2016

hajautettu_energiantuotanto_logot.PNG

Hankkeen tavoitteena on lisätä hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia Etelä-Savon alueella hyödyntämällä metsäbiomassan käyttöä sekä lisäämällä sähkön tuotantoa pienemmässä mittakaavassa pien-CHP –laitoksissa.

Hankkeessa kartoitetaan maatilojen ja muiden kiinteistöjen, laitosten sekä yritysten kiinnostus pien-CHP –laitosten hyödyntämiseen sähkön ja lämmön tuotannossa sekä selvitetään metsäbiomassaa hyödyntävän hajautetun energiantuotannon mahdollisuudet Etelä-Savon alueella maaseutuympäristöissä. Lisäksi tehdään vertailuja hajautetun energiantuotannon käyttömuotoihin muualla Euroopassa, esim. Saksassa, Itävallassa ja Ruotsissa.

Hankkeen tuloksena valmistuu hajautetun energiantuotannon suunnitelma eli missä ja millä tekniikalla metsäbiomassaa voitaisiin hyödyntää pien-CHP –laitoksessa Etelä-Savon alueella. Hankkeessa tuotetaan myös pilottiratkaisuja, jotka sisältävät suunnitelman eri vaihtoehdoista.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUT Savo-yksikkö. Hankkeen rahoittajana on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 07.04.2016.