EU-hankkeet

OSAAJA - monialaisen ja pitkäaikaisen osaamisen hyödyntäminen 1.5.2015 - 30.4.2017

OSAAJA-hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon alueen +55 -vuotiaiden työnhakijoiden osaamisen ja työnantajien kohtaaminen, jotta ikääntyneempien työntekijöiden työllistymismahdollisuudet paranisivat ja he pysyisivät työelämässä pidempään. Osaaja-hankkeessa etsitään malleja ikääntymisen haasteeseen ja joustavien työmarkkinoiden luomiseen Etelä-Savoon. Hankkeen kehitystoimia toteutetaan Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa.

esr 2014_2020.pdf    vipuvoimaa 2014_2020.pdfELY_KESKUS.jpga_logo_pyk.jpg

Kohderyhmä
Ikääntyvät +55 -vuotiaat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt. Etelä-Savolaiset yritykset, työnvälitysyritykset, yhteisöt ja muut toimijat joista löytyy työllistymismahdollisuuksia.

Toimenpiteet

SYVÄVALMENNUS
Hanke lisää +55 -vuotiaiden työnhakijoiden osaamista tarjoamalla yksilöllistä valmennusta työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi. Hanke tuottaa työvoimapoliittisen koulutuksen rinnalle uudenlaisia polkuja työllistymiseen ikääntyneemmille työnhakijoille joko työntekijänä tai yrittäjänä. 

KENTTÄVALMENNUS

Perehdytetään yrityksiä, työnvälitysyrityksiä ja muita toimijoita oikeaan ja kestävään ikäjohtamiseen ja joustavaan työllistämiseen muuttuvan työelämän ja työntekijäryhmien vaatimuksiin vastaten.

YHTEISFOORUMIT

Järjestetään erilasia työelämää, rekrytointia ja työllistymistä käsitteleviä foorumeita joissa kohtaavat sekä työnhakijat että työtä tarjoavat tahot.

Lisätiedot
Hanna Kari, hanna.kari(a)aalto.fi, puh. 040 836 9559. (Mikkeli)
Eila Avelin, eila.avelin(a)aalto.fi, puh. 044 5050 404. (Pieksämäki, Savonlinna)

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus. Hanke saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoitusta.

Hankkeeseen liittyviä artikkeleja: 

Ikääntyväkin saa työpaikan helpommin, kun tietää miten hakee

Yrittäjän ja työnhakijan on opittava myymään taitonsa. 

Työelämän taitoja päivitetään Pienyrityskeskuksessa 

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 30.03.2016.