EU-hankkeet

PaKe Savo

Palveluiden kehittäminen pk-yritysten kilpailukyvyn tukena: PaKe Savo 1.2.2015-31.1.2017

esr 2014_2020.pdfvipuvoimaa 2014_2020.pdfELY_KESKUS.jpga_logo_pyk.jpgSAVONIA_logo.jpg

PaKe Savo -kehitystoimien tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn, elinkelpoisuuden ja kasvumahdollisuuksien parantaminen kehittämällä käyttäjälähtöistä ajattelua ja asiakasymmärrystä. PaKe Savossa kehitetään uusia kannattavia, innovatiivisia palvelukonsepteja ja muokataan jo olemassa olevia palvelukonsepteja.

Kohderyhmä

• Mikro- ja pk-yritysten sekä muiden organisaatioiden asiantuntijat ja kehitystehtävissä toimivat henkilöt ja yrittäjät. Osallistujat työskentelevät palvelukehittämisen tehtävissä, ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman organisaationsa kehittämiseen.

PaKe Savo -kehitystoimet sopivat kaikille toimialoille, niin tuotannollisille yrityksille kuin vähittäis- ja erikoiskaupoille, matkailu- ja ravitsemisaloille, yksityisille terveys- ja hyvinvointipalveluyrityksille jne.

Kehitystoimet

1) SYVENTÄVÄ VALMENNUS PALVELUIDEN
KEHITTÄMISEKSI
Teemoina mm.
• Palvelujen tuottavuus ja kannattavuus, toiminnan
kehittäminen
• Asiakaskeskeisyys arvonluonnissa
• Palvelujen asiakaskeskeinen kehittäminen
• Asiakasymmärrys palvelukehityksen tueksi
• Palveluiden konseptointi ja ketterät menetelmät
• Mittaus ja jatkuva kehitys
• Arvoa ei voi tuottaa ilman asiakasta, eli miten myyt palveluita

Aloitus viikolla 40/2015.

Osallistujat tekevät omaan työhönsä/yritykseensä liittyvän kehittämistehtävän, joka vie opitun käytäntöön. Kehittämistyötä sparrataan pienryhmäkokoontumisissa.

2) TIETOISKUT
Tietoiskut yritysten kehittämistarpeista esiin nousevista aiheista, esim.
• Visioiva tuotekonseptointi tulevaisuuden tuotteiden ja palveluiden konseptointiin
• Johtaminen jatkuvassa muutoksessa
• Suunnittelupelit monialaiseen kehittämiseen

Ajankohta 2015-2016.

3) KEHITYSTOIMINTA
• Pienryhmien sparraus esille nousevista aiheista.
• Selvitykset ja analyysit yritystoiminnan tueksi asiantuntijoiden ja opiskelijoiden toteuttamana.
• Liiketoimintamallien myllytys.

Ajankohta 2015-2016.

Hankkeen toteuttavat Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus ja Savonia ammattikorkeakoulu.
Hanke saa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoitusta. 

Lisätiedot
Kaija Villman, kaija.villman(a)aalto.fi, p. 040 1764667.
Merja Ryökäs, merja.ryokas(a)aalto.fi, p. 040 7375407.
Marja Turunen, marja.turunen(a)savonia.fi, p. 044 7855901.
Raisa Leinonen, raisa.leinonen(a)savonia.fi, p. 044 7855833.

www.pienyrityskeskus.aalto.fi, www.savonia.fi

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 15.03.2016.