EU-hankkeet

TYHY - Tuottava yritys ja hyvinvoiva yrittäjä 1.5.2015 - 30.4.2017

TYHY –hankkeen tavoitteena on eteläsavolaisten mikroyritysten elinvoimaisuuden ylläpitäminen ennakoivasti. Hankkeen toimenpiteillä edistetään mikroyrityksissä työhyvinvointia, liiketoiminnan kannattavuuden parantumista, yritysten verkostoitumista ja kumppanuuksien rakentamista. Hankkeen tavoitteena on tarjota yrittäjille ja heidän yrityksilleen juuri sellaista tukea ja apua, jota he tarvitsevat.

esr 2014_2020.pdf   ELY_KESKUS.jpgvipuvoimaa 2014_2020.pdfa_logo_pyk.jpg

Kohderyhmä
• Etelä-Savossa toimivat alle 10 henkilöä työllistävät yritykset ilman toimialarajoituksia

Lisätiedot
-Eila Avelin, eila.avelin@aalto.fi, puh. 044 5050 404.
-Anne Gustafsson-Pesonen, anne.gustafsson-pesonen@aalto.fi, puh. 040 8344 217.

Hankkeen toimenpiteet

YRITYSHAASTATTELUT
Kaikissa hankkeessa mukana olevissa yrityksissä toteutetaan yrityshaastattelut, joiden avulla kartoitetaan yritysten nykytila ja kehittämistarpeet. Analyysin pohjalta rakennetaan yritysten elinkaarimallin mukaiset kehittämispolut ja käynnistetään tarvittavat kehittämisprosessit.

KEHITTÄMISPAJAT
Pienryhmäprosesseja, joiden sisällöt rakennetaan yrityshaastatteluissa esille nousseista tarpeista. Ne voivat liittyä liiketoiminnan kehittämiseen tai yrittäjän työ- hyvinvointiin. Lähtökohtana kehittämispajoissa on vertaiskehittäminen sekä kestävien verkostosuhteiden luominen toisten yrittäjien kanssa.

YRITYSKOHTAINEN / YRITTÄJÄKOHTAINEN TUKI
Yrityksen tarpeiden mukaan tuki voi olla esim. liiketoimintaan liittyvää coachausta, sparrausta ja bencmarkausta. Se voi olla myös yksilö- tai ryhmätyönohjausta tai muuta tarvittavaa henkilökohtaista työhyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukea.

TIETOISKUT JA SEMINAARIT KOHDENNETUISTA AIHEISTA
Tilaisuuksia järjestetään yritysten tarpeista nousevista, liiketoimintaan ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista.

ASIANTUNTIJAT
Hanke on valmisteltu Etelä-Savon työelämän kehittämisverkostossa yhteistyössä yrittäjien, yrittäjäjärjestön ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa ja pohjautuu eteläsavolaisiin lähtökohtiin. Verkostolla on vankka kokemus ja tuntemus pienten yritysten ja yksinyrittäjien haasteista Etelä-Savossa.

Hankkeen toteuttaa Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus. Hanke  saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta EU:n Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoitusta.

Yrittäjän ja työnhakijan on opittava myymään taitonsa

 

Sivusta vastaa: olavi.nieminen [at] aalto [dot] fi (Pienyrityskeskus) | Viimeksi päivitetty: 15.03.2016.