Arviointitutkimus

Arviointi on strateginen toiminnan ohjauksen ja kehittämisen väline. Konsultatiivisen ja vuorovaikutteisen arvioinnin avulla tuotamme informaatiota sekä yksityisen että julkisen sektorin toiminnan kehittämiseen.

Palvelutuotteitamme ovat

  • Vaikuttavuusarviointi
  • Säädösehdotusten vaikutusten arviointi
  • Ohjelma- ja hanketoiminnan arviointi (etukäteis-, väli- ja loppuarvioinnit)
  • Strategia-analyysit ja -arvioinnit
  • 360 asteen arviointi/esimiesarviointi
  • Liiketoimintasuunnitelmien arviointi
  • Muutosten arviointi ja ennakointi (mm. trendit, muutoksen ajurit ja hiljaiset signaalit)
  • Prosessiarvioinnit ja tutkimuslähtöinen hanketoiminnan tuki

Lisätietoja vanhempi tutkija Jari Karjalainen, jari.karjalainen(at)aalto.fi ja vanhempi tutkija Pertti Kiuru, pertti.kiuru(at)aalto.fi. 

Bookmark and Share